Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Odborné recenzované články

Energetika / od 19.11.2012 do 21.10.2013


zpět na aktuální články

7.10.2013
Bc. Tomáš Havíř, Ing. Oldřich Šoba, Ph.D., Ústav financí, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně

Článek se věnuje vlivu ceny ropy na vývoj akcií ropných společností v uplynulé dekádě, konkrétně v letech 2000 až 2010. Závislost mezi vývojem těchto dvou proměnných byla v uplynulém období průměrně středně silná bez ohledu na dividendové výnosy. Výjimkami byly částečně společnosti BP a PetroChina, přičemž článek se věnoval i zdůvodněním těchto odlišností.

30.9.2013
Bc. Tomáš Havíř, Ing. Oldřich Šoba, Ph.D., Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně

Článek se věnuje vlivu ceny ropy na vývoj akcií ropných společností v uplynulé dekádě, konkrétně v letech 2000 až 2010. Závislost mezi vývojem těchto dvou proměnných byla v uplynulém období průměrně středně silná bez ohledu na dividendové výnosy. Výjimkami byly částečně společnosti BP a PetroChina, přičemž článek se věnoval i zdůvodněním těchto odlišností.

12.8.2013
Mgr. Petr Strejček, Ph.D. MBA

V minulém roce ztratil Gazprom v dodávkách plynu pozici světové exportní jedničky. Nová, nekonvenční produkce břidlicového plynu v USA v roce 2012 přesáhla ruskou těžbu.

17.6.2013
Ing. Slavomír Entler

Achillovou patou fúzního zdroje energie jsou náročné podmínky průběhu fúzní reakce. Z jedné strany je nezbytné dosáhnout a udržet velmi vysokou teplotu a hustotu paliva. Z druhé strany se ale těmto provozním podmínkám musí přizpůsobit konstrukce fúzního reaktoru.

10.6.2013
Ing. Slavomír Entler

Fyzikální principy získání energie fúzní reakcí jsou již dlouho známé a množství uvolňované energie z fúze, dostatečné pro celý vesmír, může dlouhodobě pokrýt celou energetickou potřebu lidstva.

3.6.2013
Mgr. Petr Strejček, Ph.D. MBA

Po krizi v 70. letech 20. století se tehdejší Evropské společenství vyrovnalo s vysokou závislostí na ropě a organizaci OPEC. V současné době se EU ocitá v podobné závislosti na mnoha energetických komoditách dodávaných z Ruské federace. Text článku přibližuje problematiku závislosti EU na dodávkách zemního plynu z RF a představuje varietu nástrojů, kterými Brusel a členské státy efektivně proti jednostranné závislosti bojují.

27.5.2013
doc. Ing. Igor Linhart, CSc., VŠCHT Praha

Průměrný obyvatel planety spotřebuje za den asi 75krát více energie, než kolik je schopen vynaložit prací svých svalů. Jakoby na každého z nás pracovalo v průměru 75 lidí, energetických otroků. Asi 80 % světové spotřeby energie přitom pokrývají fosilní paliva, mezi nimiž stále hraje nejvýznamnější úlohu ropa. Velká část ropy, která stále tvoří nejvýznamnější část zdrojů energie, byla za pouhých 150 let vyčerpána.

20.5.2013
Ing. Jan Schindler, redakce

Článek seznamuje čtenáře s rozdílnou cenovou politikou Gazpromu v Evropě. Uvádí hlavní příčiny mnohdy gigantických cenových rozdílů mezi zeměmi s podobnými podmínkami, tedy se snaží odpovědět na otázku, proč naše sousední země mají o tolik nižší ceny než my.

13.5.2013
Ing. Jiří Gavor, CSc.

Přes veškeré nářky na růst koncových cen energií je trochu paradoxním faktem, že ceny vlastních energetických komodit, jako je mezinárodně obchodované černé uhlí, zemní plyn a silová elektřina jsou v současné době relativně nízké. Nenaplnily se tak dříve velmi oblíbené prognózy o rostoucím nedostatku energií, který požene ceny vzhůru.

18.3.2013
Ing. Dalibor Matějů

Komentované vysvětlení několika vybraných pojmů z energetiky, především pak z portfólia užívaných obnovitelných i neobnovitelných zdrojů energie v aktuálních energetických systémech i v systémech uvažovaných v blízké budoucnosti v České republice.

4.3.2013
Mgr. Petr Strejček, Ph.D. MBA

Scramble for Africa je pojmem, kterým se nazývá období koloniálního dobývání afrického kontinentu mezi lety 1881 až 1914. Tehdejší evropské mocnosti pomocí armád obsazovaly území Afriky až do finální parcelace celého světadílu. Podobný je současný souboj Pobaltských zemí o prvenství ve vybudování vlastního LNG terminálu.

31.12.2012
Ing. Tomáš Bartoš, Mgr. Petr Strejček, Ph.D. MBA

Srovnání vývoje cen v 8 zemích EU ukazuje velmi zajímavá fakta. Např. pro běžnou českou domácnost se spotřebou 2,5-5 MWh/rok vzrostla cena elektřiny v roce 2011 na 229 % ceny roku 2001. Zatímco pro stejnou německou domácnost jen na 115 %. Přičemž současné ceny se velmi přiblížily (ČR 3,07, Německo 3,50 Kč/kWh).

17.12.2012
Ing. Jan Zeman, CSc.

Článek komentuje výsledky klimatické konference v Durbanu a celkově hodnotí negativní výsledky dosud uskutečněných klimatických konferencí. Tristní je, že i aktuálně právě skončená klimatická konference v Dauhá skončila stejným výsledkem, t.j. nepřinesla žádný pokrok ve snižování emisí skleníkových plynů.

10.12.2012
Ing. Imrich Lencz, DrSc.

Analytická studie podrobně zkoumá možnosti nasměrování rozvoje evropské energetiky. Cestovní mapa má podat pomocnou ruku při hledání vlastních cest členských zemí k udržitelnému, ekonomicky životaschopnému a environmentálně přijatelnému energetickému hospodářství.

3.12.2012
Ing. Imrich Lencz, DrSc.

Analytická studie podrobně zkoumá možnosti nasměrování rozvoje evropské energetiky. Cestovní mapa má podat pomocnou ruku při hledání vlastních cest členských zemí k udržitelnému, ekonomicky životaschopnému a environmentálně přijatelnému energetickému hospodářství.

26.11.2012
Ing. Imrich Lencz, DrSc.

Analytická studie podrobně zkoumá možnosti nasměrování rozvoje evropské energetiky. Cestovní mapa má podat pomocnou ruku při hledání vlastních cest členských zemí k udržitelnému, ekonomicky životaschopnému a environmentálně přijatelnému energetickému hospodářství.

19.11.2012
Ing. arch. Martin Říha

Protest horníků před Úřadem vlády ČR 31. října 2012 proti vypuštění tzv. „vyvlastňovacích paragrafů“ z Horního zákona a opětovnému potvrzení platnosti tzv. „územních ekologických limitů těžby“ v Severočeské hnědouhelné pánvi vládou znovu obrátil pozornost veřejnosti k souvislostem povrchové těžby hnědého uhlí.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama