Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nakládání s odpady

13.12.2022Ing. Ivana Kopecká, Národní technické muzeum Praha
V rámci říjnového semináře Společnosti pro technologie ochrany památek STOP představila pracovnice Národního technického muzea (NTM) specifický pohled na plasty ve stavebnictví a jejich degradaci. Týká se převážně polymerů jako součástí budov (krytin, izolací, oken, potrubí, podlah), ale i nábytku a uměleckých děl.
12.12.2022doc. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D., Ing. Tomáš Dvorský, Ph.D., prof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D., doc. Ing. Jiří Botula, Ph.D., Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta
V článku jsou prezentovány teoretické poznatky k problematice selektivní demolice budov po ukončení životního cyklu. Pozornost byla zaměřena na jednotlivé body, které by měla obsahovat prohlídka stavby za účelem identifikace odpadních materiálů a znečišťujících látek, které by měly být před demolicí odstraněny. Dále jsou prezentovány hlavní části projektové dokumentace bouracích prací a soupis přípravných prací spojených s odstrojením budovy.
28.11.2022doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc., VUT v Brně, asociace ARSM
Článek poskytuje přehled o vývoji recyklace stavebních a demoličních odpadů v České republice v období 2007 až 2020. Podrobněji je analyzována skupina inertních minerálních odpadů 1701 „Beton, cihly, tašky a keramika“. Recykláty vyrobené z této skupiny odpadů jsou posuzovány zejména z hlediska možnosti jejich využití jako plniva při výrobě betonu. Pozornost je věnována i skupině 170504 – „Zemina a kamení bez nebezpečných látek“. U této skupiny byl v posledních letech prokázán výrazný nárůst recyklace. V závěru je analyzován poměr recyklátů vyrobených z inertních minerálních odpadů a vytěžených přírodních minerálních surovin ve stavebnictví. Je prokázáno, že recykláty ze SDO se v roce 2020 podílely cca 15 % na všech inertních minerálních granulátech použitých ve stavebnictví. To představuje vůči roku 2011 takřka čtyřnásobný nárůst.
29.10.2022Martin Svoboda, LESENSKY.cz
Zemědělské družstvo chovatelů a pěstitelů Litomyšl zahájilo zkušební provoz své nové biometanové stanice. „Obnovitelný zemní plyn“ vyrábí z bioplynu pocházejícího z odpadů živočišné a rostlinné zemědělské výroby a následně ho vtláčí do stávající plynárenské sítě Gasnet.
11.9.2022Ing. Bohuslav Slánský, Ph.D., Skanska a.s., Pavel Zelinka, Skanska Skanska Transbeton s.r.o., František Polák, ERC-TECH, a.s.
Na odborné konferenci, která se týkala recyklace stavebních materiálů, představila akciová společnost ERC-TECH výsledky výzkumu a vývoje výroby betonu z recyklovaného kameniva (RA) včetně drobných frakcí do 4 mm. Nová patentovaná technologie se v praxi osvědčila a na základě tohoto řešení uvedla společnost Skanska na trh v České republice beton ze stoprocentního recyklovaného kameniva pod názvem Rebetong a využila jej v několika developerských projektů.
23.8.2022Bellona Europa, překlad: Petra Šrubařová
Přestože už ocelářský průmysl vyrábí velkou část svých produktů recyklací kovového šrotu, další zefektivnění ocelářského průmyslu díky opětovnému použití, opravám, recyklaci a downcyklaci kovového odpadu může částečně snížit emise skleníkových plynů a pomoci zpomalit růst emisí v tomto odvětví.
16.8.2022Bellona Europa, překlad: Petra Šrubařová
Každý rok se vyrobí více než 4 miliardy tun cementu a jeho celosvětová výroba představuje přibližně 8 % celosvětových emisí. Efektivní využití cementu a betonu, zahrnující jeho opětovné použití, opravu, recyklaci a downcyklaci, může částečně snížit emise skleníkových plynů a pomoci zpomalit růst emisí v průmyslu. Aby se maximalizoval účinek cirkulárních opatření, je potřeba několik dalších klíčových opatření a zásad, především snížení uhlíkové stopy primární výroby cementu.
Technopark Kralupy – místo konání workshopu „EPS a cirkulární ekonomika II“
12.5.2022Sdružení EPS ČR
Ročně se v Evropě spotřebuje 1,8 mil. tun pěnového polystyrenu. V Česku bylo loni spotřebováno rekordních 62,2 tis. tun. Materiál je velmi dobře recyklovatelný, svůj recyklační potenciál ovšem v současnosti nenaplňuje. Vloni v tuzemsku doputovalo k recyklaci pouze 40 % odpadního polystyrenu.
Rafinérie TrustWorthy Investment umožňuje zpracovat elektroodpad, foto TrustWorthy Investment
28.1.2022TrustWorthy Investment
Elektronické výrobky, které už dosloužily, obvykle končí ve sběrných dvorech. TrustWorthy Investment z nich ale dokáže vytěžit maximum, podobně jako například ze starých šperků.
22.8.2021Magistrát hl. m. Prahy
Hlavní město chystá přeměnu desítek tun škváry, která vzniká při spalování odpadu v malešické spalovně, na stavební materiál. Místo odpadu, který se musí za desítky milionů korun ročně odvážet na skládky, tak může město získat surovinu využitelnou zejména jako podkladový materiál ve stavebním průmyslu. Proces likvidace komunálního odpadu v metropoli by tak byl výrazně více ekologický s přímým dopadem na snížení emisí CO2.
Ateliér D, Fakulta stavební ČVUT, Open House 2021, foto E. Kopačková, redakce
6.8.2021Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce
O víkendu bude otevřen i Ateliér D, průmyslově působící hala – továrna na nápady, ve které jsou zavěšené konzultační místnosti a kde právě vzniká architektonický model mezinárodního soutěžního projektu FIRSTlife. Ateliér D vznikl zastropením původního provozního dvora.
14.7.2021CIUR a.s., Martina Jandusová
Pandemie covid-19 a s ní spojená opatření způsobily, že lidé trávili víc času doma a proměnily se jejich nákupní preference. Tyto změny se promítly do produkce a podoby komunálních odpadů, což ovlivnilo i ty, pro které jsou odpady cennou surovinou.
17.6.2021Ing. arch. Petr Brandejský, redakce
Výrobní linka, která dokáže zpracovávat komunální odpad a přetvořit ho na stavební desky, je nápadem z dílny společnosti SMART TECHNIK a.s. Bez problémů zpracuje celulózové odpadní materiály, Tetra Pak®, polyetylén o nízké hustotě (LDPE), zbytky textilií, kovu i vytříděný komunální odpad.
Reklama

TABULKY & VÝPOČTY


Reklama

KALENDÁŘ AKCÍ


NEJČTENĚJŠÍ


Partneři - Energetika


Reklama

VIDEA 
 
Reklama