Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Odborné recenzované články

Energetika / od 14.11.2016 do 22.4.2024


zpět na aktuální články

17.4.2024
Ing. Jan Skolil, Ph.D., Ing. Olga Pleyer

Recenzovaný Současné stavebnictví se u jakéhokoliv většího objektu neobejde bez ekologického způsobu vytápění a v létě pak ani bez regulace teploty uvnitř pomocí klimatizace. Všechny tyto tepelná čerpadla, geotermální vrty, solární kolektory a chlazení však k efektivnímu přenosu tepla potřebují sekundární kapalinový okruh, ve kterém kolují desetitisícilitrové náplně ošetřené vody a dnes i mnohem častěji s příměsí nemrznoucí složky – glykolu. Tyto náplně však nemají životnost budovy a podle místních podmínek nejčastěji v důsledku koroze konstrukčního materiálu je nutné je vyměnit v řádu několika let.

11.3.2024
Ing. Ján Klepáč, MGBM, Slovenský plynárenský a naftový zväz

Recenzovaný V příspěvku na mezinárodní konferenci Vykurovanie 2024 autor analyzoval situaci se zemním plynem na Slovensku včetně evropských souvislostí a dopady, které by totální a náhlý odklon od zemního plynu měl.

18.1.2024
Ing. Lukáš Pilař, Ph.D., Ing. Karel Borovec, Ph.D.

Recenzovaný Razantní zpřísnění limitů obsahu rtuti při spalování uhlí v kotlích velkých výkonů je vedle rostoucí ceny emisní povolenky další legislativní nástroj, kterým Evropská komise urychluje konec výroby elektřiny z uhlí.

23.6.2022
Ing. Zdeněk Reinberk, Ph.D., redakce

Recenzovaný Jaderná elektrárna je výkonný a stabilní zdroj elektřiny. Nahradit něco takového v plném rozsahu fotovoltaikou není jednoduché. Spočítali jsme, kolik by bylo potřeba panelů, akumulátorů a kolik by to celé stálo. Výpočet v článku je interaktivní a jednotlivé parametry výpočtu lze upravovat.

5.11.2019
Ing. Aleš Bufka, Ing. Jana Veverková, Ph.D.

Recenzovaný TZB-info doporučuje Článek přináší jak souhrnné tak i podrobné informace o zásobách, těžbě a využití uhlí v České republice. Nabízí porovnání s rokem 2010 a je doplněn o názorné tabulky a grafy.

10.10.2019
Ing. Zdeněk Burdek, ČEZ Distribuce

Recenzovaný Článek se zabývá možnostmi různých typů ostrovních provozů jako jednoho z opatření pro minimalizaci následků rozsáhlého výpadku elektřiny, tzv. blackoutu.

28.5.2018
Bc. Jiří Vastl

Recenzovaný Smart metering přichází s citlivějším a přesnějším systémem kompenzování výkyvů spotřeby a výroby elektřiny než systém HDO. Rozbor možností ukazuje potenciál, který smart metering přináší nejen úzce pro obor vytápění, ale všechna zařízení TZB.

22.1.2018
Ing. Václav Vodička, Ing. Zbyněk Zelený, Ing. Jakub Maščuch, Ph.D.

Recenzovaný Příspěvek obsahuje shrnutí dosažených parametrů Wave – zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, které v roce 2015 obdrželo ocenění E.ON Globe Energy Award v kategorii Nápad. Popsány jsou zkušenosti s provozem a s modifikacemi od slavnostního křtu zařízení v r. 2016 do konce listopadu 2017.

6.3.2017
Ing. Václav Peer, Ing. Pavel Friedel, Ing. Jan Skřínský, Ph.D., Ing. Ján Vereš, Ph.D.

Recenzovaný Článek seznamuje čtenáře se stručnou historií zplyňování a zplyňovacích zařízení umístěných v prostorách Výzkumného energetického centra na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava.

20.2.2017
Ing. Jakub Maščuch, Ph.D., Ing. Petr Mydlil

Recenzovaný Dotace v oblasti úspor energií jsou směřovány k projektům s prokazatelnými úsporami CO2 a s vhodnými ekonomickými parametry. Projekty jsou pak koncipovány jako kombinace stavebních a technologických opatření. Pro přípravu takového projektu je vhodné mít k dispozici škálu opatření s různými provozními a investičními parametry.

28.11.2016
Ing. Zdeněk Lyčka

Recenzovaný Článek popisuje úlohu uhlí v segmentu malých zdrojů tepla pro domácnosti. Podpora kotlů spalujících hnědé uhlí v rámci evropských dotací je v plném proudu, ale mnoho z těchto kotlů nevyhovělo požadavkům Evropské komise. Na druhou stranu chce Česká republika v dohledné budoucnosti významně chce snížit spalování hnědého uhlí v malých kotlích. Řeč je o českém antifosilním zákoně a nejen o něm.

14.11.2016
Ing. Pavel Friedel, Ing. Václav Peer

Recenzovaný Článek popisuje vznik různých typů nečistot (tuhé, kapalné a plynné) při zplyňování tuhých paliv. V každém typu reaktoru vzniká různé množství nečistot s různým složením. V tomto článku přiblížíme vznik a chemické složení nečistot.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama