Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Výzva Teplárenského sdružení České republiky

Teplárenské sdružení ČR vyzývá vládu a ERÚ, aby dokončily proces vedoucí k vypsání chybějící podpory do konce roku.

Teplárenské sdružení České republiky bedlivě sleduje postup všech zúčastněných institucí v případu dosud nevypsané podpory pro podporované zdroje elektřiny a tepla na rok 2016 a oceňuje vstřícný krok Ministerstva průmyslu a obchodu, které v pátek 11. prosince předložilo do meziresortního připomínkového řízení návrh Nařízení vlády o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie (dále jen „Nařízení“) s cílem zajistit včasné vypsání legitimně očekávané provozní podpory elektřiny a provozní podpory tepla pro podporované zdroje jiné, než jsou obnovitelné zdroje energie uvedené do provozu od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2015 v Cenovém rozhodnutí ERÚ pro rok 2016.

„Věřím, že vláda dostojí své odpovědnosti, splní podmínku Energetického regulačního úřadu a přijme co nejdříve Nařízení, které zaštítí vypsání chybějící podpory,“ řekl předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Mirek Topolánek a dodal:
„Poté by již nic nemělo bránit tomu, aby Energetický regulační úřad vypsal v cenovém rozhodnutí pro příští rok podporu pro elektřinu a teplo z podporovaných zdrojů vyrobených ve všech výrobnách uvedených do provozu do konce letošního roku.“

Teplárenské sdružení ČR opětovně apeluje na všechny zúčastněné instituce, aby jednaly odpovědně a konstruktivně s cílem v již velmi krátkém zbývajícím čase předejít značným škodám a dalším negativním dopadům potenciálně spojeným s nevypsáním podpory včetně dopadu do cen tepla pro konečné zákazníky.


TEPLÁRENSKÉ SDRUŽENÍ České republiky
logo TEPLÁRENSKÉ SDRUŽENÍ České republiky

Zájmové sdružení právnických osob, jejichž činnost souvisí s problematikou výroby, rozvodu a spotřeby tepla, výrobou a montáží technologií pro teplárenství a projektování zařízení pro zásobování teplem. Členové Teplárenského sdružení ČR vyrábějí více než ...