Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Teplárny pokračují v modernizaci rozvodů tepla

Dodavatelé dálkového tepla i letos pokračují ve výměně dožívajících parovodů hospodárnějšími horkovodními či teplovodními rozvody. Teplárny, které jsou členy Teplárenského sdružení ČR, letos vymění nebo zmodernizují ve dvanácti městech za téměř půl miliardy korun přes 18 km tras parních rozvodů. Tedy podobnou délku jako vloni. Ke zrychlení tempa modernizace by mohly přispět prostředky z evropských fondů, jejich čerpání se však opožďuje.

„Poslední roky jasně ukazují, že vedle ekologizace výrobních zdrojů patří mezi priority teplárenských společností také výměna dožívajících parovodů. Stále je však prostor pro urychlení tempa modernizace,“ řekl ředitel Teplárenského sdružení České republiky Martin Hájek.

Postupně přibývá měst, kde se s párou rozloučili. Kompletní výměna parních rozvodů za horkovodní byla vloni ukončena v Olomouci. Letos se k ní přidá Ostrov nad Ohří, kde budou zrušeny parovody v centru města výměnou posledních 3 kilometrů zejména hlavního parního přivaděče z teplárny do centra města. Výměnu posledních 1,7 kilometru parovodu za horkovod chystají na příští rok v Nymburce. Pokračují také rozsáhlé projekty konverze parních rozvodů na horkovodní v Praze, Brně a Českých Budějovicích. První etapou letos začal čtyřletý projekt náhrady parních rozvodů v Náchodě.

Celkem členové Teplárenského sdružení ČR v letošním roce nahradí zhruba 18,2 km parních rozvodů za horkovodní při investici téměř půl miliardy Kč. To je přibližně stejně jako v loňském roce.

„Bohužel stále čekáme na vypsání první výzvy z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost na renovace tepelných sítí. Nabere-li program ještě pár měsíců zpoždění, bude ohrožena stavební sezona v příštím roce, protože se projekty nestačí včas připravit,“ upozornil Hájek.

Obnovu tepelných sítí lze zpravidla realizovat pouze v letních měsících a projekty vyžadují dlouhodobou pečlivou přípravu včetně naplánování uzavírek komunikací. Uzavření smlouvy o dílo předchází povinné vypsání veřejné soutěže podle zákona o zadávání veřejných zakázek, kde mají soutěžitelé řadu práv a mohou se odvolávat proti výsledku. Projekty proto nelze provést ze dne na den.

„Uvítali bychom vypsání kontinuální výzvy ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu, aby se schvalování projektů zbytečně nezdržovalo a žadatelé nemuseli čekat, jak dopadne vyhodnocení ostatních projektů, to by mohlo rekonstrukce výrazně urychlit,“ řekl Martin Hájek.

Mezi benefity pro zákazníky, kteří již využívají nové horkovodní výměníkové stanice, patří mimo snížení spotřeby tepla v zásobovaných objektech také možnost plynulé regulace potřebného topného výkonu či úspora čerpací práce díky technologii bez nutnosti vracení vzniklého kondenzátu. Moderní technologie horkovodních výměníkových stanic celkově přináší zákazníkům efektivní a úspornou distribuci tepla za zvýšení jejich komfortu a bezpečnosti.

Příklady letošních projektů konverze a modernizace parovodů u členů TS ČR

Výměnu zastaralých parovodů za efektivnější horkovody zahájily Teplárny Brno už v roce 2010. Cílem náročné investiční akce s dokončením v roce 2020, která si vyžádá náklady ve výši 1,5 miliardy korun, je snižování tepelných ztrát v distribuční soustavě a výměníkových stanicích. S letošní konverzí 4,5 km parovodů za zhruba 196 milionů korun již bude modernizováno skoro 20 kilometrů rozvodů, tedy třetina předpokládané délky modernizovaných parních tras v Brně. Odběratelům tepla z 305 nových výměníkových stanic přinesla změna teplonosného média úspory spotřeby tepla až 15 %.

Od července se horkovodní teplárenská síť v Českých Budějovicích s ukončením II. etapy prací na Pražském předměstí, které vyšly na 52,8 milionu korun, prodloužila o dalších 2209 metrů. Po trase se na nový systém přepojilo šest výměníkových stanic zásobujících teplem a teplou vodou 2718 bytů. V listopadu po skončení probíhající III. etapy, která bude stát zhruba 46 milionů korun, se přepojí na horkovodní soustavu dalších 1725 bytů a 160 nebytových jednotek. Délka horkovodu se prodlouží o dalších 1520 metrů na celkových 23 kilometrů.

Po rekonstrukci 3 km parovodů a provedené konverzi některých zákazníků z páry na horkou vodu v minulém roce bude do konce letošního roku provedena další podstatná část plánované obnovy 2,1 km parovodů v Plané nad Lužnicí a Sezimově Ústí. Na konci roku 2015 by měla být převážná část zákazníků společnosti C-Energy Planá nad Lužnicí připojena na zcela nové parní nebo horkovodní potrubí.

Po rozsáhlejších výměnách parovodů čekaly Františkovy Lázně letos jen dvě krátké, ale mimořádně složité akce. První představuje odstranění, výměnu a zajištění chráničky proti propadnutí pro 100 metrů potrubí v místě čtyřkolejného železničního svršku, kde je vyloučeno provádět práce otevřeným výkopem. V centru pak bude nahrazeno 50 metrů původního kanálového rozvodu a propojení již vyměněné trasy předizolovaného potrubí, které v průběhu lázeňské sezony nemůže omezit lázeňské hosty překopáním křižovatky přímo ve vjezdu do srdce lázeňského území.

ČEZ Teplárenská naplánovala na letošek rekonstrukci starého úseku parovodu v Ústí nad Labem v délce 520 metrů. Nejde o klasickou konverzi, ale výměnu za vakuované předizolované parní potrubí v menší dimenzi odpovídající současným odběrům tepla. Z mnoha desítek miliónů korun každoročně investovaných společností Veolia Energie, a.s. do modernizace rozvodů tepla a předávacích stanic bylo například v Ostravě letos investováno 9 milionů korun do přechodů z parní soustavy na teplovodní. Oprava parovodů proběhla o prázdninách i v Táboře, kde v rámci koordinace prací byla provedena také částečná obnova kanalizačního řadu. Dalších víc než 1800 metrů parovodů nahradila horkovody Teplárna Strakonice. Přeměnu téměř půl kilometru parovodů za horkovody na léto připravila i Teplárna Náchod a už na jaře provedla Teplárna Otrokovice rekonstrukci 330 metrů dlouhého technologického parovodu do společnosti Fatra Napajedla.

V Praze bylo díky přivedení Pražské teplárenské soustavy na levý břeh Vltavy možné vyměnit dosluhující parovody v dolních Holešovicích za efektivnější horkovodní rozvody. Tato modernizace probíhala od roku 2013. Od roku 2016 pak bude k obdobné změně docházet i v oblasti horních Holešovic a Letné.

TEPLÁRENSKÉ SDRUŽENÍ České republiky
logo TEPLÁRENSKÉ SDRUŽENÍ České republiky

Zájmové sdružení právnických osob, jejichž činnost souvisí s problematikou výroby, rozvodu a spotřeby tepla, výrobou a montáží technologií pro teplárenství a projektování zařízení pro zásobování teplem. Členové Teplárenského sdružení ČR vyrábějí více než ...