Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Komíny tepláren pomáhají při záchraně sokola stěhovavého

Na komínech tepláren a elektráren se letos už vylíhlo minimálně 29 sokolích mláďat. Komíny tak pomáhají k rozšíření sokola stěhovavého, který byl v části Evropy téměř vyhuben, a nabízejí ideální podmínky pro nerušené hnízdění a vyvedení jeho mláďat. Fenomén umělých hnízd se k nám přesunul z Německa a úspěšně posiluje populaci tohoto dravce i u nás.

Díky systematické ochraně se sokoli postupně znovu vracejí do přírody. Vhodných lokalit k nerušenému hnízdění v přírodě však ubývá, a tak u nás zůstávají počty hnízdících párů nízké, jde asi o 60 sokolích párů. „Vedle toho už ale minimálně deset párů hnízdí v několika průmyslových areálech. Pro odpočinek a pro vyhlížení kořisti si totiž sokoli vybírají dominantní vysoké stavby, jako jsou tovární komíny, kde mají dravci i klid pro hnízdění,“ vysvětluje ornitolog a výzkumný pracovník ALKA Wildlife, o.p.s., Václav Beran.

Ve spolupráci s majiteli průmyslových areálů proto ornitologové umísťují umělá hnízda právě na komíny, jelikož sokoli si hnízda nestavějí ani ve volné přírodě a využívají cizí. V roce 2011 umístila první hnízdo společnost ČEZ na chladicí věž elektrárny v Tušimicích, kde se vylíhla hned 3 mláďata. Rok předtím totiž sokolí pár neúspěšně zahnízdil v klubku kabelů na jednom z ochozů komína připravovaného k demolici. Od té doby instaloval ČEZ hnízda již na šesti zdrojích a vylíhlo se v nich zatím 33 mláďat, z toho letos 11.

Za uplynulých pět let tak byla postupně instalována hnízda už ve více než dvaceti energetických areálech. V deseti z nich letos sokolové zahnízdili a vyvedli minimálně 29 mláďat. Dodnes už to bylo ve všech umělých hnízdech nejméně 72 mláďat. K nejaktivnějším patří sokolí pár v Chemparku Záluží u Litvínova, který během čtyř let vychoval už patnáct mláďat. Po několikaletém čekání se letos dočkali zahnízdění na komíně v cementárně v Čížkovicích, v teplárnách ŠKO-Energo v Mladé Boleslavi a United Energy v Komořanech u Mostu. Ze severních Čech se postupně hnízdění na komínech rozšířilo do středních a západních Čech, do Prahy a na Plzeňsko. Vloni byla první hnízda umístěna také na komíny Třineckých železáren, kam by se mohli rozšířit sokolové z Jeseníků, kde jich zatím hnízdí asi 10 párů.

K největším úspěchům programu umělého hnízdění se řadí také návrat sokolů do hlavního města. „V Praze letos poprvé úspěšně zahnízdili už dva páry sokolů na komínech spalovny v Malešicích (4 mláďata letos a 4 vloni) a teplárny Pražské teplárenské v Michli (1 mládě letos a 1 mládě předloni). Na svoje sokoly čekají ještě čtyři umělá hnízdiště na dalších komínech v Praze,“ informuje Dušan Rak z České společnosti ornitologické, koordinátor ochrany a monitoringu sokola stěhovavého v Praze.

„Podporou hnízdění sokolů vyjadřují teplárny svůj přátelský vztah k životnímu prostředí. Dokonce se očekává, že počet párů na lidských stavbách postupně předčí hnízdění na přirozených hnízdištích,“ říká ředitel Teplárenského sdružení České republiky Martin Hájek a dodává: „Na začátku pohlíželi energetici na umísťování umělých hnízd skepticky, ale ornitologové skutečně pečlivě vybírají vhodné lokality a úspěšnost umělých hnízdišť je vynikající.“ Do některých hnízd se na další hnízdění dokonce připravuje umístění webkamer pro on-line přenosy. Takže si příští duben a květen budeme už možná moci prohlédnout i čerstvě vylíhlá sokolí mláďata naživo na internetu.

Příloha: Tabulka umělého hnízdění sokolů a vyvedených mláďat

umístění hnízdmísto umístěnílokalita průmyslového areáluhnízdění / počet mláďataktuálněcelkem
20112012201320142015
leden 2011chladicí věžČEZ – elektrárna Tušimice (Kadaň)ano / 3 1)ne ano / 3 2)ano/3ano/413
podzim 2011komín + CHVČEZ – elektrárna Počerady (Louny)ano / 1ano / 2ano/2ano/2+7
zima 20112 komínyChempark Záluží (Litvínov) – teplárnaano / 4ano / 3ano/4ano/415
březen 2012komínPražská teplárenská – teplárna Michleano / 1ano/0ano/12
listopad 2012komínLafarge Cement Čížkovice (Lovosice)nene 3)ano/33
leden 2013komín + CHVČEZ – elektrárna Prunéřov (Kadaň)ano / 3ano/3ano/2+8
podzim 2013komínŠko-Energo Mladá Boleslav – teplárnane ano/33
únor 2014komínZEVO Praha Malešice – spalovnaano/4ano/48
březen 20142 komínyUE Komořany u Mostu – teplárna ano/3 4)ano/36
srpen 2014komínPražská teplárenská – teplárna Holešovicene 3)
listopad 20142 komínyEnergetika Třinec – teplárna železárenne 7)
listopad 2014komín 85 mFakultní nemocnice Motol Prahane
2015komín/1 budkaAGC Teplicene/P
2015komín/2 budkyTERMO Děčín – MVV Energie CZne/P
2015komín/2 budkyČEZ – elektrárna Tisová (Sokolov)ano/33
2015komín/2 budkySpolana Neratovicene 3)
2015komín/2 budkyTeplárna Liberec – MVV Energie CZne/P?
2015komín odsířeníPlzeňská energetikane 3)
2015komínPlzeňská teplárenskáne
2015komínČEZ – Teplárna Trmice (Ústí n. Labem) ano/2 5)ne 3)2
2015komínČEZ – elektrárna Ledvice (Teplice)
2015komínTamero Invest Kralupy nad Vltavoune 3)
komínKarlovarská teplárenskáne 3)
Sokolovská uhelná – kombinát Vřesová ano/2 6)ne 3)2
ročně vylíhlá mláďata35 + 21216 + 52965 + 7

Poznámky a legenda:

1) V roce 2010 zahnízdil pár (2 vejce bez vylíhnutí) v kabeláži na ochozu komína.
2) Po výletu mláďata uhynula vinou špatného počasí.
3) Pár sokolů byl v lokalitě monitorován, nezahnízdil a nevyvedl mladé, ale budku obsadil.
4) Budky nainstalovány pozdě, samice zahnízdila na římse kotelny ve výšce 40 m, nejníže položené hnízdiště na lidské stavbě.
5) Sokolí pár nezahnízdil na komíně, ale na nedaleké skále a vyvedl 2 mláďata.
6) Pár sokolů hnízdil v areálu palivového kombinátu Vřesová (Sokolov) hnízdní budky dosud nebyly instalovány, 2012 vyvedena     2 mláďata, 2013 hnízdění neúspěšné (oprava komína), pár přítomen po celé hnízdní období.
7) V nedalekých Jeseníkách hnízdí ve volné přírodě 10 párů.
ne/P = připravená sokolí hnízda na komínech byla obsazena páry poštolek
ano/1+ = sokolí pár zahnízdil / vyvedl počet mláďat (+ poznámka udává minimálně pozorovaný počet mláďat)
Počet vylíhlých mláďat x + y = první číslo počet mláďat v hnízdech, druhé číslo v areálech mimo připravená hnízda


TEPLÁRENSKÉ SDRUŽENÍ České republiky
logo TEPLÁRENSKÉ SDRUŽENÍ České republiky

Zájmové sdružení právnických osob, jejichž činnost souvisí s problematikou výroby, rozvodu a spotřeby tepla, výrobou a montáží technologií pro teplárenství a projektování zařízení pro zásobování teplem. Členové Teplárenského sdružení ČR vyrábějí více než ...