Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Komentář: Když přestane fungovat trh, Česku se vyplatí být energeticky soběstačné

Europoslanec Mikuláš Peksa v rozhovoru pro Seznam zprávy navrhuje spoléhat se v energetice na neviditelnou ruku trhu, která preferuje obnovitelné zdroje energie. S takovou energetikou však v Evropě hrozí zimní nedostatek elektřiny. A za takových okolností tržní mechanismy fungovat přestanou.

V rozhovoru pro Seznam Zprávy vyjádřil europoslanec Mikuláš Peksa (Piráti) názor na uhlí jako primární energetický zdroj pro výrobu elektřiny a energetickou soběstačnost České republiky. Podle jeho názoru:

… uhlí je zastaralá technologie, která končí. Prosadí se levnější alternativy a zafunguje trh.

V další části rozhovoru se pak vyjadřuje k energetické soběstačnosti ČR:

… není nutné aby naše republika budovala drahé jaderné elektrárny… a ani nemá smysl ukládat jednotlivým členským státům povinnosti, jaký mají mít podíl energie v obnovitelných zdrojích a podobně. V Evropě máme jeden trh, na společném trhu může podnikat kdokoliv a kdekoliv. Ona to vyřeší známá neviditelná ruka trhu. Na tu já – možná pro vás překvapivě – spoléhám.

O těchto názorech je potřebné diskutovat. V tomto článku se omezím na problematiku pro nás nejdůležitější energie – elektřiny. Tato energie má oproti jiným komoditám některá specifika:

  • Elektřina je v řadě odvětví a řadě konkrétních případů nenahraditelná jinou energií. Jedná se např. o bezpečnost, komunikaci, lékařskou péči, apod.
  • Skladování elektřiny je v současné době ekonomicky mnohonásobně nákladnější, než je skladování jiných energií.
  • Bilance dodávky a spotřeby musí být v každém okamžiku vyrovnaná. Názorně to ukazuje následující obrázek.
Bilance přiměřenosti zdrojů pro výrobu elektřiny (Zdroj: Hodnocení zdrojové přiměřenosti ES ČR do roku 2040 (MAF CZ)
Bilance přiměřenosti zdrojů pro výrobu elektřiny (Zdroj: Hodnocení zdrojové přiměřenosti ES ČR do roku 2040 (MAF CZ)

Pokud dojde k nerovnováze v daném místě, např. u vašeho domu, zareagují ochrany a spotřebitelský bod se odpojí od dodávky. Pokud je spotřebitelským bodem např. město, hledá dispečer náhradní možnosti dodávky. Pokud se nepodaří je najít, pak následuje odpojení nebo výpadek. V případě domu nebo i města je jistě technicky možné zajistit energetickou soběstačnost, tedy nezávislost na dodávce elektřiny zvenku. Ale je to rozumné i z ekonomického hlediska? V dnešních podmínkách robustní a stabilní elektrizační soustavy určitě ne.

Jinak to ale může vyznít, pokud se budeme bavit o energetické soběstačnosti České republiky. Ta má, stejně jako všechny další členské země EU, zodpovědnost za skladbu energetického mixu. Tedy i zodpovědnost za to, jaký podíl elektřiny si vyrobí ve vlastních elektrárnách a jaký si nakoupí.

Na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2019/943 bylo v roce 2020 zpracováno provozovatelem české přenosové soustavy (ČEPS) Hodnocení zdrojové přiměřenosti ES ČR do roku 2040 (MAF CZ).

Studie přehledně ukazuje čistý instalovaný výkon zdrojů a čistou výrobu elektřiny v roce 2019.

2019 MW GWh VYUŽITÍ INSTALOVANÉHO VÝKONU
PARNÍ 9 736 47,2 % 37 554 46,3 % 3 857 44,0 %
PAROPLYNOVÉ 1 348 6,5 % 5 454 6,7 % 4 046 46,2 %
PLYNOVÉ A SPALOVACÍ 880 4,3 % 3 454 4,3 % 3 925 44,8 %
VODNÍ 1 083 5,3 % 1 992 2,5 % 1 839 21,0 %
PŘEČERPÁVACÍ 1 156 5,6 % 1 152 1,4 % 997 11,4 %
VĚTRNÉ 335 1,6 % 691 0,9 % 2 063 23,5 %
FTV 2 026 9,8 % 2 266 2,8 % 1 118 12,8 %
JADERNÉ 4 054 19,7 % 28 582 35,2 % 7 050 80,5 %
CELKEM 20 618 100 % 81 145 100 %

Bilance instalovaného výkonu jednotlivých energetických zdrojů a výroby. Zdroj Hodnocení zdrojové přiměřenosti ES ČR do roku 2040 (MAF CZ)

Z bilance je patrné, že instalovaný výkon fotovoltaických elektráren tvořil v roce 2019 téměř 10 % celkového instalovaného výkonu, ale fotovoltaika vyrobila jen necelá 3 % elektřiny. Zajímavým ukazatelem je pak využití instalovaného výkonu jednotlivých elektráren v průběhu roku.

Roční využití instalovaného výkonu jednotlivých elektráren v ČR. Zdroj: TZB-info
Roční využití instalovaného výkonu jednotlivých elektráren v ČR. Zdroj: TZB-info

Hodnocení zdrojové přiměřenosti dále pracuje se třemi scénáři vývoje energetického mixu České republiky:

  • referenční scénář – Předpokládá se budoucí postupný útlum v současnosti provozovaných fosilních zdrojů z důvodu dožívání technologie. Nepředpokládá se výstavba žádného nového zdroje využívajícího fosilní paliva, ale částečný provoz uhelných bloků i v roce 2040.
  • koncepční scénář – Od roku 2030 dochází k výraznějšímu útlumu uhelných zdrojů až do roku 2038, který je rokem úplného odklonu od uhelné energetiky.
  • progresivní scénář – Tento scénář reprezentuje zrychlený útlum uhelných zdrojů a vyšší podíl obnovitelných zdrojů. V porovnání s Koncepčním scénářem je kompletní odklon od uhlí stanoven o pět let dříve, na rok 2033.

V roce 2019, kdy byla studie zpracována, byla cena emisní povolenky kolem 20 €/t CO2. Dneska se blíží 100 €/t CO2 a není vyloučeno, že dál poroste. Tato cena má zásadní vliv na cenu elektřiny z uhelných elektráren. Takže výroba elektřiny z uhlí bude pod tímto ekonomickým tlakem končit nejpozději po roce 2030. Tudíž dnes ani jiný scénář než progresivní nepřichází v úvahu.

V tomto roce podle tohoto scénáře se naše saldo dovozu a vývozu elektřiny změní ze současného přebytku asi +5 TWh na nutnost dovozu −8 TWh. To je bilance v ročním souhrnu.

Odhad bilance čisté výroby elektřiny do roku 2040. Zdroj: Hodnocení zdrojové přiměřenosti ES ČR do roku 2040 (MAF CZ)
Odhad bilance čisté výroby elektřiny do roku 2040. Zdroj: Hodnocení zdrojové přiměřenosti ES ČR do roku 2040 (MAF CZ)

Za těchto předpokladů to nevypadá nijak strašidelně. V roce 2030 bude zbývat dovézt asi 12 % naší výroby. Pokud tedy bude kde nakoupit. Že to nebude vůbec jednoduché, ukazuje saldo dovozu a vývozu v roce 2030 pro jednotlivé země EU.

Saldo importu a exportu evropských zemí pro Progresivní scénář 2030. Zdroj: Hodnocení zdrojové přiměřenosti ES ČR do roku 2040 (MAF CZ)
Saldo importu a exportu evropských zemí pro Progresivní scénář 2030. Zdroj: Hodnocení zdrojové přiměřenosti ES ČR do roku 2040 (MAF CZ)

To jsou všechno předpoklady v rámci roční bilance. S masivním nárůstem nestabilních zdrojů, slunce a větru, budou ale narůstat problémy s vyrovnáním denní bilance v zimním období, kdy bude mrznout a současně nebude foukat nebo svítit slunce. Tady pak hrozí, že tržní mechanismy přestanou fungovat. Stejně jako v případech, kdy dojde z geopolitických důvodů k výpadkům dodávek zemního plynu, nebo vodíku. Tedy jediných primárních zdrojů, které jsou v podmínkách ČR schopny nahradit uhlí.

Pak nastane krizová situace, kdy politická reprezentace každé země začne přednostně zajišťovat základní potřebu svých občanů – stabilní dodávku elektřiny. A v takovém okamžiku přestane fungovat neviditelná ruka trhu. Mnozí přece ještě pamatujeme, jak u nás fungoval trh při prodeji automobilů v 60. letech minulého století. V posledním roce pak nevyrovnanou bilanci v nabídce a poptávce po čipech.

Pokud tedy vezmeme v úvahu uvedená fakta, jsem přesvědčen, že se Česku do budoucna vyplatí být energeticky soběstačné. Na rozdíl od europoslance Mikuláše Peksy, nebo nově i od europoslance Luďka Niedermayera (Top 09). Ten potřebu energetické soběstačnosti Česka zpochybnil v komentáři v HN. Tím neříkám, že jejich názory nemají z pohledu cílů, které si Evropská komise stanovila, určitou logiku. Jen mám obavy, že vytčené cíle nerespektují reálné možnosti ani naší, ani evropské energetiky ve vytyčených časových etapách.

 
 
Reklama