Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Energetika se mění, burzovní obchody také

Konference Obchodování s energií – druhá část

Jak nakupují velké podniky energii? Jak se velcí dodavatelé starají o zákazníky, aby byli spokojení? Co je nového na energetické burze PXE a jak měnící se energetika ovlivňuje obchodování? Co řeší Asociace nezávislých dodavatelů energií (ANDE) a jak vnímá trh energetická společnost PRE?

Pořádající agentura b.i.d. services se letos prvně rozhodla rozdělit program do dvou dnů. První den byl věnován spíš domácím a zahraničním souvislostem vývoje energetiky. Naproti tomu druhý den byla větší část programu vyhrazena zkušenostem z energetického trhu.

Aktuální vývoj trhu s elektřinou

Ing. Antonín Neuberg, vedoucí sekce obchodování s elektřinou Pražské energetiky, a.s.

Úvodem připomněl, co se v posledních letech na trhu s elektřinou dělo, od vzestupu cen, po jeho pád vlivem krize, boom fotovoltaiky až po diskuze o energetické bezpečnosti. Hovořil rovněž o tom, co nás čeká na trhu s elektřinou, o opatřeních jako jsou REMIT, novela Energetického zákona, Národním akčním plánu Smard Grids. Náš energetický trh charakterizoval jako plně liberalizovaný, kde neexistuje cenová regulace pro žádnou kategorii zákazníků, existuje široká škála dodavatelů pro koncové zákazníky a velkoobchodní trh je likvidní.

Budoucnost energetických burz v kontextu aktuálního směřování energetiky

Ing. David Kučera, generální sekretář Power Exchange Central Europe, a.s.

Obr. 1: burzy v Evropě (Zdroj: přednáška Obchodová s energií 2015, PXE)
Obr. 1: burzy v Evropě (Zdroj: přednáška Obchodová s energií 2015, PXE)

Současnost energetického trhu lze charakterizovat jako období, kdy klesají ceny silové elektřiny, rostou regulované ceny a v klasické energetice je velmi omezená investiční aktivita. Pokračují instalace obnovitelných zdrojů a objevují se na trhu nové subjekty, které jsou spjaty s obnovitelnými zdroji, mikrokogenerací nebo záložními zdroji.

Tento vývoj se na burze projevuje zejména odklonem od spekulací s dlouhodobými produkty. Většina současných transakcí s dlouhodobými produkty je motivována fyzickým tokem elektřiny, ne finanční spekulací. Roste množství obchodů s krátkodobými produkty. Z burzy odcházejí finanční instituce a objevují se nové subjekty, zejména výrobci elektřiny z obnovitelných zdrojů.

V Evropě existuje 28 energetických burz. Budoucnost spočívá v jejich integraci, což si vyžádá sjednocení pravidel pro členství, vypořádání obchodů a i sjednocení pravidel obchodování. Nutností bude i rozšíření produktů, které burzy nabízejí.

PXE nově nabízejí možnost nakupování energie i pro konečné zákazníky ve všech hladinách napětí. Dodavatelé jsou z řad účastníků obchodování na PXE, nabídka je určena především pro státní správu a města se spotřebou nad 2 500 MWh/rok.

Postavení velkých spotřebitelů na energetickém trhu, optimalizace nákupu energií

Ing. Luděk Popel, commodity manager Plzeňského Prazdroje, a.s.

Skupina SABMiller, vlastník Plzeňského Prazdroje, je druhou největší pivovarskou skupinou na světě. Vlastní 110 pivovarů v 75 zemích. V roce 2014 byly zahájeny kroky ke globalizaci nákupu hlavně energií.

Podnik udržuje portfolio dodavatelů energií, upřednostňuje silné mezinárodní společnosti. Kombinuje nákup různých produkty, využívá postupný nákup, hedging (pojištění před ztrátou). Od dodavatele vyžadují dodatečné výhody - přístup na portál EEX data, kurz manažerů v energetice, cenové nabídky pro zaměstnance.

Kontrakty jsou uzavírány na dva až tři roky s dodavateli, kteří působí v mnoha zemích, znakem je i redukce počtu dodavatelů a snaha o snížení cen pod úroveň burzy EEX. V rozhodování jim pomáhá energetický poradce, firma Schneider Elektric.

Změna dodavatele energie v praxi: současná praxe a změny očekávané od novely Energetického zákona

Ing. Václav Derfl, předseda výkonné rady Asociace nezávislých dodavatelů energie

Nejčastější chyby jsou u procesu, který souvisí se změnou dodavatele. V kategorii velkoodběratel smlouva na dobu určitou končí automaticky s jejím vypršením. Odběratelé si často zapomínají sjednat rezervovanou kapacitu.

U odběratelů z řad domácností se setkáváme nejčastěji s problémy s neuváženě podepsanými smlouvami a následně s obranou dodavatelů proti migraci zákazníků. Velké problémy jsou se sdělováním termínů odstoupení v případě požadavku na ukončení smlouvy.

Připomněl, že podle směrnice Evropského parlamentu je lhůta na odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem pouze 14 dnů, přičemž členské státy nesmí podle článku 4, ES 2011/83/EU zavádět ustanovení odchylná od ustanovení této směrnice, včetně více či méně přísných ustanovení za účelem zajištění odlišné úrovně ochrany spotřebitele.

Jako příklad neuvážené novely EZ jmenoval odstoupení zákazníky v době, kdy již probíhají dodávky nového dodavatele a kdy zákazník již musí mít smlouvu uzavřenou s novým dodavatelem, protože jinak mu hrozí, že bude odebírat energii bez smluvního vztahu.

ANDE očekával, že novela Energetického zákona přinese věcnou správnost, nezaujatost, nepodlehnutí vlivům zájmových skupin, řešení existujících problémů a negenerování nových problémů.

Orientace na zákazníka ve skupině ČEZ

Ing. Dávid Hajmán, generální ředitel, ČEZ Prodej, s.r.o., Ing. Michal Svoboda, vedoucí skupiny zkušenost a výzkum ČEZ, a.s., Michal Straka, Ipsos

Obyvatelé ČR jsou oproti loňsku více optimističtí, neočekávají zhoršení své ekonomické situace. Díky tomu lidé již nejsou tak cenově citliví, u vybraných služeb již tolik nehledí na cenu.

Z průzkumů vyplývá, že kvalita a zákaznický servis je pro zákazníky důležitější než cena.

Věrnost zákazníka ovlivňuje především reálná zkušenost při řešení problému.

Od podzimu 2014 měříme a sbíráme zpětnou vazbu a od ledna 2015 aktivně se zpětnou vazbou. Našli jsme rezervy a navrhli 28 opatření. Mezi nimi je například doba, než se zákazník dovolá nižší než 28 sec., SMS o odstávkách nebo nová produktová řada Garant, která je výsledkem toho, co zákazníci od nabídky očekávají.

Postupný nákup jako další možnost nákupu energií

Ing. Miroslav Král, ekonomický náměstek Jihočeského vodárenského svazu, z.s.p.o.

Jihočeský vodárenský svaz byl založen v roce 1993, na základě privatizace JIVAK a.s. Svaz má 3 úpravny vody, 533 km vodovodních řadů. Jeho roční spotřeba je cca 7 500 až 10 000 MWh/rok v 17 odběrných místech. Ze zvažovaných variant nákupu (jednorázový nákup od vybraného dodavatele, na komoditní burze a postupný nákup na energetické burze PXE prostřednictvím účastníka obchodování) zvítězil postupný nákup. Celkový objem nákupů rozdělují na měsíce a podle ceny se rozhodují mezi burzovními produkty (nákup na rok, kvartál, měsíc dopředu). Jedná si vždy o konečnou spotřebu, to znamená s cenou odchylky a s příslušnými distribučními poplatky.

Konkurenci využívají na snížení výše koeficientu, která se skládá z marže dodavatele (účastníka obchodování na burze PXE) a z nákladů na odchylku spotřeby.

Touto metodou nelze zajistit absolutně nejlepší nákup, lze však zajistit dlouhodobě optimální výsledek.

Na závěr

V dnešní době zásadních změn v energetice není snadné získat ucelený pohled na řadu událostí. V tomto ohledu musím říci, že konference více než splnila mé očekávání. Nenapadá mne jiná snadnější možnost, jak by účastníci tyto informace získali. Přestože i konference v posledních třech letech měly výbornou úroveň, je zde patrné zlepšení v porovnání s minulými ročníky. Konference reflektovala změny měnící se energetiky a umožnila prezentaci i účastníkům s jinými názory.

Jediné, co mi chybělo, byl pohled na energetický trh z druhé strany, z pohledu těch, kteří si decentralizovanou elektřinu nebudou moci dovolit a budou se potýkat s energetickou chudobou. Také bych uvítal více prostoru pro ochranu zákazníků zejména v oblasti informací, které jsou poskytovány dodavateli zákazníkům. To ale není chyba pořadatelů, tak to je u nás běžné.

Konferenci lze doporučit zejména lidem z vedení měst, podniků spravovaných státem nebo městy a také podnikům, které chtějí mít na správných místech dobře informované lidi.

 
 
Reklama