Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Smart grid je jako yetti, nikdo jej neviděl, ale HDO je k dispozici

Konference Obchodování s energií 2016

Energetika se revolučně vyvíjí, potvrdily se obavy odborníků v souvislosti s využíváním obnovitelných zdrojů? Jak je na tom integrace energetického trhu, co přináší a jak se do ní zapojujeme my? Je regulace cen pro domácnosti řešením, jak je to na Slovensku? Účastníci konference měli možnost seznámit se s názory odborníků na tato a na další aktuální témata energetiky.

Kalkulátor cen energií TZB-info

11. května se konal již pátý ročník konference „Obchodování s energií v České republice 2016“, kterou skvěle organizuje společnost B.I.D. services s.r.o. V článku uvádím příspěvky přednášejících, které mě osobně nejvíce zaujaly a které charakterizují téma přednášky řečníka.

Ing. Luděk Horn, ředitel útvaru Trading ČEZ, a.s.

První zajímavý trend po dlouhé době v pohybu ceny elektřiny byl zhruba před čtrnácti dny, kdy najednou začala cena elektřiny růst. Naši analytici se domnívají, že impulsem byl projev francouzského prezidenta Hollanda ohledně minimálních cen povolenek. Ceny povolenek jsou politickou záležitostí, pokud Francie implementuje minimální cenu povolenek, tak naopak zanedlouho zveřejní Polsko maximální cenu povolenek.

Před dvěma nebo třemi lety se zdálo, že spotřebitelé v Německu řeknou dost, nám už se nechce platit stále zvyšující se poplatky na obnovitelné zdroje a pokles cen energií se pro celý evropský trh zastaví. Nikdo si tenkrát neuvědomil, že za dobu patnácti let, co se obnovitelné zdroje v Německu subvencují, již první zdroje nedostávají podporu a ceny nových instalací za ta léta mnohonásobně snížily. A tak i když německá vláda nebude vybírat více peněz od lidí a od firem, tak bude mít dost prostředků na to, aby pokračoval rozvoj výstavby obnovitelných zdrojů.

Obr. 1: růst výrobní kapacity ve větrných a solárních elektrárnách v Evropě (Zdroj: ČEZ)
Obr. 1: růst výrobní kapacity ve větrných a solárních elektrárnách v Evropě (Zdroj: ČEZ)
 

Podle Horna se objevují na trhu noví hráči, kteří si všimli, že rozvoje obnovitelných zdrojů se dá obchodně využít, a nabízejí podpůrné služby, jsou to tzv. agregátoři. Objevují se v zemích, kde je hodně obnovitelných zdrojů. Agregátoři nasbírají třeba 2000 MW výkonu a to už je zajímavá síla. Je to softwarově náročná činnost, tyto firmy často nemají prostředky na efektivní řízení. Bude ještě chvíli trvat, než se tito hráči na trhu uchytí.

Obr. 2: Kapacita větrných a solární elektráren v Evropě (Zdroj: ČEZ)
Obr. 2: Kapacita větrných a solární elektráren v Evropě (Zdroj: ČEZ)
 

Zbyněk Boldiš, člen představenstva ČEPS, a.s.

Evropská komise zapomíná na to, že aby došlo k propojení trhů, je třeba mít nejen jednotná pravidla, ale musí se vybudovat infrastruktura. ČEPS se sice již od roku 2006 snaží propojit trhy ve střední Evropě, ale to naráží na odpor zejména Rakouska. Nesprávně připojené trhy by se musely nejdříve rozdělit a potom správně připojit. Mezitím jsme spojili trhy se Slovenskem, Maďarskem a Rumunskem. To má příznivý vliv na konvergenci cen, snížení volatility, využití kapacit a na bezpečnost dodávek v těchto zemích.

Obr. 3: Projekty propojení vnitrodenních trhů (Zdroj: ČEPS)
Obr. 3: Projekty propojení vnitrodenních trhů (Zdroj: ČEPS)
 

Jan Ondřich MSc., Candole Partners, s.r.o.

Energiewende znamená, že na fungující systém se aplikoval obrovský šok a systém se s tím snaží vyrovnat. V Německu vidíme, že velké, zaběhlé firmy mají nižší schopnost se s tímto šokem vypořádat než menší společnosti. Vzniká řada nových společností s inovativními obchodními modely, jako houby po dešti se objevují agregátoři. Firmy a lidé se učí žít a obchodovat s obnovitelnými zdroji na základě nových technologií.

Obr. 4: Jak výroba OZE přispívá ke snížení ceny elektřiny (Zdroj: Candole Partners)
Obr. 4: Jak výroba OZE přispívá ke snížení ceny elektřiny (Zdroj: Candole Partners)

Uplatnění Energiewende přispělo ke snížení ceny silové elektřiny. Dříve se předpokládalo, že se změní volatilita dodávek a bude potřeba investovat do špičkových kapacit (např. paroplynové elektrárny, přečerpávací elektrárny). Vývoj posledních dvou let ukazuje opak, volatilita dodávek klesá a s tím klesá i cena podpůrných služeb. Při obchodování s energií jsou fyzické dodávky mnohem blíž než v minulosti (pozn. red. doba mezi uskutečněným obchodem a dodávkou). Dominantní obchod na vnitrodenním trhu je na patnáct minut dopředu. Snižuje se rozdíl mezi cenami dodávek produktů base a peak load (mimo špičku a ve špičce). Největším šokem pro odborníky je obrovská stabilita kapacitního trhu. Objevily se nové produkty, které se dají obchodovat a které mají za účel pojistit rozdíly mezi plánovanou a skutečnou potřebou dodávek elektřiny například v době, kdy je potřeba elektřiny, ale nefouká vítr, jak bylo předpovězeno.

Obr. 5: Snížení volatility v dodávkách (Zdroj: Candole Partners)
Obr. 5: Snížení volatility v dodávkách (Zdroj: Candole Partners)

Ing. Pavel Rodryč, MBA, vedoucí odboru Obchod OTE, a.s.

Obchodování s elektřinou v době letošních Velikonoc ukázal výhodnost obchodování na denních a vnitrodenních trzích ve srovnání se zúčtováním odchylky.

Celá Evropa řeší problém s obchodováním s elektřinou z OZE. Vznikl projekt XBID (projekt pro kontinuální vnitrodenní obchodování využívající implicitní alokaci přeshraničních kapacit s cílem vytvoření jednotného mechanizmu pro propojení vnitrodenních trhů EU). Na tomto společném projektu burz a provozovatelů přenosových soustav se u nás podílel i operátor trhu (OTE), ale po výběru dodavatele OTE neobdržel schválení nákladů od regulátora (otázka specifikace nákladů, otázka systému v rámci Visegradu a EU). Nyní je potvrzeno, že tento projekt má celoevropský význam. OTE se rozhodlo vytvořit vlastní systém, který bude kompatibilní s XBID řešením.

Konference obchodování s energií 2016 (Zdroj:b.i.d.s)
Konference Obchodování s energií 2016 (Zdroj:b.i.d.s)

Michal Hudec, Energy analytics s.r.o., / Združenie dodávateľov energií

Cenová regulace je na Slovensku zavedena plošně pro „zranitelné odběratele“, pro domácnosti a pro malé podniky do ročního odběru 30 MWh elektřiny nebo 100 MWh plynu. Ve výhledu do budoucnosti se ze zrušením regulace až do roku 2021 nepočítá. Při stanovení regulované ceny se vychází z ceny kontraktu na pražské burze PXE na příští rok pro dodání na Slovensko. Tato cena se násobí koeficientem (12 %) a přičtou se náklady na vypořádání odchylky. Cena plynu se odvíjí podle ceny plynu pro SPP (Slovenský plynárenský podnik) ze 70 % a z 30 % podle ceny na lipské burze EEX. Cenovou regulaci má v EU zavedenou 14 zemí.

Martin Černý, ředitel dTest, o.p.s.

Do aukce na dodávku energií pořádanou naší společností se přihlásilo 79 000 zájemců a 11 dodavatelů, z nichž sedm bylo aktivních, trvala 18 hodin, což byla zatím rekordně dlouhá doba, probíhala v nejvíce vhodné době díky rekordně nízkým cenám energií na burze. Počet uzavřených smluv podle Černého není zatím znám a po sečtení konečných čísel bude vydána zpráva. Nové dodávky mají být zahájeny nejpozději do ledna 2017. Podobná aukce probíhala i v Polsku a i přes vyšší počet potenciálních zákazníků se nesetkala se zájmem.

Ing. Jan Palaščák, generální ředitel Amper Market, a.s.

Smart grid je jako yetti, nikdo jej neviděl, ale HDO je k dispozici.

V rámci expertního týmu při ERÚ jsem byl přizván do podskupiny, která měla zkoumat využití hromadného dálkového ovládání (HDO) ze strany obchodníků s elektřinou. HDO na straně obchodníků by mělo mít dva zásadní cíle: sloužit k řízení toků v sítích a přispívat k jejich stabilizaci. Zavedení není jednoduché, ale je realizovatelné.

Navrhujeme, aby volné povely HDO, které jsou dostupné, byly nabídnuty obchodníkům v aukci. Ve výsledku by pro řízení HDO stačily i desítky volných povelů. Podle dostupných informací je k dispozici více než 200 volných povelů.

Proč s tímto návrhem přicházíme právě my? Máme zkušenost s výkupem elektřiny z OZE. Máme odzkoušenou cestu, kde výrobní jednotky nad 100 kW jsme schopni paralelně řídit a respektovat požadavky přenosové sítě. Můžeme řídit výrobnu tak, aby byly dodrženy závazky distribuční sítě a legislativa.

Pokud subjekt zúčtování zvýší spotřebu nebo na některých odběrných místech sníží výrobu v situaci, kdy soustava je v přebytku, tak obchodník tím pomáhá snižovat systémovou odchylku. Snížit systémovou odchylku již na úrovni Energy Only Market, na úrovni denního trhu s elektřinou nebo vnitrodenního trhu s elektřinou, na úrovni jednotlivých subjektů zúčtování je zásadně levnější než to dělat aktivací podpůrných služeb. Pokud by obchodníci využívali HDO, vždy budou v souladu s cíli provozovatele přenosové soustavy.

Nové produkty na straně obchodníků, by se mohly jmenovat bojler, samovýrobce, tepelné čerpadlo nebo poloostrov.

Příspěvky z diskuze

Ing. Jan Palaščák

Z pohledu zákazníka pokud dodavatelé hromadně nabízejí fixace cen, je to signál, že ceny komodity klesají. Pokud jde o regulaci délky smluv a o regulaci cen, měl by regulátor přemýšlet nejdříve o regulaci regulovaných cen, a potom teprve o regulaci cen neregulovaných.

Ing. Michal Kulig, ředitel eYello CZ, k.s.

My jsme jedni z mála obchodníků, kteří nabízejí nefixované produkty, máme většinu portfolia nasmlouvanou na dobu neurčitou. Zákazníky získáváme z online trhu, tito zákazníci se rozhodují sami, aby přišli k nám. Musí sami nejdříve udělat nějaký krok ke  změně dodavatele. Naproti tomu podomní obchodník "přepadne" zákazníka a dotlačí jej do obchodu a zákazník se pak o podmínky nestará. Zákazníci nám hromadně neutíkají, dokonce odchody zákazníků jsou menší, než jsme odhadovali. Můj názor na regulaci cen i smluv je „NE“, chybí zde ale jednoznačný postoj regulátora, ve sporech často říká: „Mohlo by to být tak, ale i jinak“. Potom není u nás žádný vzor pro obchodníka, jak se má chovat. Obchodník by měl věděl, když se bude určitým způsobem chovat, jak dopadne.

 
 
Reklama