Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Konference Obchodování s energií v ČR

Již třetí ročník konference byl ve znamení změn v globálním obchodování se zemním plynem, možnými důsledky ukrajinské krize, či změnou legislativy u nás. Jak ukrajinská krize ovlivní ceny plynu u nás? Kdy budou nové tarifní sazby, nebo jak prodávat, když se ceny zvyšují? A jak obchodují s energií města a velké podniky? Mnohem více se mohli zájemci na této, s velkým zájmem sledovanou konferenci dozvědět.

Obr. 1: Konference přitáhla velkou pozornost odborné veřejnosti (zdroj B.I.D. services)
Obr. 1: Konference přitáhla velkou pozornost odborné veřejnosti (zdroj B.I.D. services)

21. května tohoto roku se již potřetí konala konference pod názvem Obchodování s energií 2014. Tak jako minulé roky ji perfektně organizovala společnost B.I.D. services s.r.o. za velkého zájmů účastníků z řad odborníků, energetických společností i představitelů místní správy.

Konference, jak název napovídá, se věnovala mnoha aspektům obchodování s energiemi. Přinesla spoustu pohledů od celosvětové až po evropskou problematiku, ale hlavně se věnovala domácímu dění. Programem účastníky provázel Mgr. Hanuš Beran, předseda představenstva společnosti Taures, a.s.

Kam se ubírá evropská energetika?

První přednášky se ujal pan Ing. Karel Firla, jednatel EPA Consulting. Krátce zhodnotil současnou situaci na evropském energetickém trhu a nastínil možné scénáře vývoje. Uvedl, že donedávna převažoval důraz na ochranu klimatu. Postupem času se ale přehodnocují postoje k podpoře OZE, není jednotný postoj k ukrajinské krizi a ani k jaderné energetice. EU začíná revidovat původně expanzivní strategii pro oblast OZE a prosazuje se snaha o „tržnější“ pojetí subvencí. Významným signálem bude průběh projednávání zvažovaného cíle pro podíl OZE v novém klimaticko–energetickém balíčku. Mezi novými zeměmi EU se výrazně začíná prosazovat Polsko, které na rozdíl od ČR hraje podstatnou a stále větší roli v EU. Hlavním tématem je nyní dlouhodobá garance výkupních cen a debata o kapacitních platbách. Postoje ČR jsou nadále v oblasti energetiky na úrovni EU v porovnání s běžným standardem „pragmatické“.

Legislativa aktuálně

Ing. Pavel Gebauer, ředitel sekce energetiky z Ministerstva průmyslu a obchodu

Ve svém příspěvku popsal proces přípravy státní energetické koncepce, která by měla reagovat na změněné podmínky. Důraz bude kladen na snižování spotřeby a bude se orientovat především na menší zdroje. Řekl, že v nové prognóze spotřeby energií se již nebude počítat s jejím růstem. V druhé části přednášky se věnoval finančnímu vyčíslení podpory obnovitelných zdrojů za poslední roky.

Regulace v obchodě s energií

Jiří Chvojka B.A., ředitel vnějších vztahů Energetického regulačního úřadu (ERÚ)

Úvodem uvedl hlavní úkoly ERÚ v oblasti energetiky, kterými jsou v první řadě ochrana spotřebitele, nastavení regulace reagující na změny v energetice a na obnovitelné zdroje.

V ochraně spotřebitele byla zřízena funkce ombudsmana, což je v souladu s požadavky Evropské unie. Velká pozornost se bude věnovat především boji proti energetické chudobě. Čeká nás novela energetického zákona.

Obr. 2: Harmonogram kroků před zahájením IV. regulačního období (Zdroj ERÚ)
Obr. 2: Harmonogram kroků před zahájením IV. regulačního období (Zdroj ERÚ)

Dále připomněl, že nové regulační období, ve kterém se musí zohledňovat nejen technologický pokrok, musí dbát na ochranu zájmů všech účastníků trhu s energií (regulační období plyn od roku 2015, elektřina 2016). V průběhu následujícího regulačního období by měla být zavedena nová tarifní struktura. ERÚ pečlivě sleduje náklady jednotlivých účastníků trhu a jejich připomínky. Nechce, aby docházelo u distributorů k řetězení smluv. Zaměří se na vykazování ztrát a na přehodnocování nastavených parametrů. Nová pravidla mají zabezpečit spravedlivé podmínky pro všechny.

Obnovitelné zdroje by měly být podporovány tak, aby se nezvyšovaly náklady hrazené konečným zákazníkem. Jedná se o podporu malých investic pro samozásobování a o legislativní kroky, které by měly odstranit nutnost mít licenci (podnikat, mít zdravotní a sociální pojištění a vykazovat statistické údaje).

V souvislosti se zlepšením činnosti ERÚ by měly být nebo byly zavedeny nové orgány, kterými jsou Vědecká rada ERÚ složená z vědců a odborníků z průmyslu, energetický ombudsman ERÚ a Oponentní rada spotřebitelů.

Na závěr vystoupení se zmínil o elektronických aukcích v duchu kritiky ze září 2013. Konstatoval, že zatím žádný dodavatel z aukcí nezkrachoval a že nyní jsou aukce uspořádávány celorepublikově. ERÚ upozorňuje na rizika, e-aukce sleduje, ale nereguluje.

Obr. 3: Váha energetických produktů domácností v harmonizovaném indexu spotřebitelských cen v letech 2008 a 2012 (Zdroj ERÚ)
Obr. 3: Váha energetických produktů domácností v harmonizovaném indexu spotřebitelských cen v letech 2008 a 2012 (Zdroj ERÚ)
Obr. 4: Porovnání síťových poplatků v roce 2013 v různých zemích (Zdroj ERÚ)
Obr. 4: Porovnání síťových poplatků v roce 2013 v různých zemích (Zdroj ERÚ)

Strategické směřování společnosti Pražská energetika, a.s.

S přednáškou vystoupil Ing. Pavel Elis, MBA, generální ředitel a předseda představenstva Pražské energetiky, a.s., seznámil účastníky s vlastnickou strukturou a s počtem zákazníků společnosti. V současné době PRE Holdingu a.s. vlastní z 51 % Praha a ze 49 % EnBW A.G. Nyní má přibližně 687 tis. zákazníků. Podle jeho slov malí dodavatelé (do 100 tis. zákazníků) nebudou mít v budoucnu naději na přežití.

Vývoj cen energetických komodit. Vývoj konkurenčního prostředí na českém trhu

Obr. 5: Ing. Vladimír Štěpán, jednatel agentury ENA
Obr. 5: Ing. Vladimír Štěpán, jednatel agentury ENA

Druhý blok přednášek zahájil velmi zajímavým vystoupením Ing. Vladimír Štěpán, jednatel agentury ENA, s.r.o. Jeho vystoupení bylo ovlivněno ukrajinskou krizí. Řekl, že dodávky ruského plynu jsou uskutečňovány na základě dlouhodobých kontraktů končících v letech 2020 až 2035. Ukázal toky plynu z Ruska do Evropy a přeshraniční výměnu energií ČR. Pokud by se cena plynu pro Ukrajinu řešila arbitráží, znamenalo by to mírné snížení ceny pro Evropu. Kdyby Rusko zastavilo veškeré dodávky (pouze teoreticky), tak by cena plynu mohla stoupnout o 50 až 100 %. Poukázal na souvislost odbytu evropského zboží v Rusku s ukrajinskou krizí a komentoval jednání Putina v Číně.

Obr. 6: Kapacity plynovodů dopravujících ruský plyn (Zdroj ENA)
Obr. 6: Kapacity plynovodů dopravujících ruský plyn (Zdroj ENA)
Obr. 7: Přeshraniční tok plynu v ČR v roce 2012 (Zdroj ENA)
Obr. 7: Přeshraniční tok plynu v ČR v roce 2012 (Zdroj ENA)

Obr. 8: Srovnání tarifních sazeb ČR s Německem (Zdroj ENA)
Obr. 8: Srovnání tarifních sazeb ČR s Německem (Zdroj ENA)

U cen elektřiny dál očekává pokles nebo setrvalý stav. Celkové ceny budou s velkou pravděpodobností ovlivněny snahou o bezpečnost provozu sítí zejména kapacitními platbami (platby za odstavené elektrárny, které jsou připraveny vyrábět). V českém měřítku se očekává spíše nárůst cen za služby sítě.

 

Elektřina, zboží – nebo sociální služba?

Ing. Viliam Grácz, obchodní ředitel Amper Marketu a.s., nastínil vizi ceny elektřiny na rok 2023, kdy cena komodity bude 1 Eur/MWh, poplatek za OZE 20 Eur/MWh a kapacitní platby 35 EUR/MWh. Na podporu svého názoru uvedl příklad Maďarska, které chce ustavit státního neziskového poskytovatele energetických služeb, což má podle Orbána zajistit nejnižší ceny v Evropě. Podle vyjádření generálního ředitele E.Onu ze 17. 4. 2014 by chtěli zrychlit přechod ke kapacitním trhům, tedy že výrobci budou dostávat kromě prodané elektřiny i peníze za rezervovanou kapacitu. Německo pro své koncerny vytvoří systém plateb za to, že budou udržovat konveční elektrárny, i když nebudou vyrábět. Kapacitní platby budou čistě německé, s nějakým celoevropským systémem se nepočítá. Citoval německou kancléřku Angelu Merkelovou, která uvedené řekla generálním ředitelům dvanácti evropských energetických koncernů. V další části přednášky se věnoval aspektům, které ovlivňují výši ceny elektřiny.

Plyn – zdroje a obchod

Obr. 9: Srovnání cen LNG v různých částech světa (Zdroj Elgas)
Obr. 9: Srovnání cen LNG v různých částech světa (Zdroj Elgas)

Ing. Jiří Zábranský, obchodní ředitel Elgasu, s.r.o. se věnoval možnostem nákupu plynu pro ČR. Prezentoval naší spotřebu a odhad do budoucna. Řekl, že sto procent dodávek pochází z Ruska, na základě kontraktu s platností až do roku 2035 má proudit do ČR 9 mld. m3 plynu ročně. Máme smlouvu též s Norskem do roku 2017. Asi 30 % dodávek tohoto plynu se uskutečňuje za ceny, které byly stanoveny na základě burzovních obchodů. Do Evropy proudí LNG původně určený do USA, který se zde obchoduje na spotových trzích nebo se opět exportuje do Asie. Jako rozhodující faktor ovlivňující ceny v krátkodobém horizontu je rusko–ukrajinská krize, z dlouhodobějšího hlediska je to pak dynamika spotřeby v Asii, těžba břidlicových plynů v Asii a těžba v Evropě.

Obchodování s elektřinou bez hranic

Marko Antič, Senior Trader, Virtuse Energy, s.r.o. ukázal cenové rozdíly v jednotlivých středoevropských zemích, toky energii mezi nimi i v celoevropském měřítku.

Nové prodejní kanály v komunikaci se zákazníky a jejich použití v praxi

Ing. Ján Ferjo, Business Development Director, con4pas, s.r.o. a Ing. Miroslav Hübner, CIO Pražská energetika, a.s. uvedli, že jsme v éře digitální ekonomiky a že by se energetické společnosti měly zabývat změnou charakteru služeb. Podniky jsou tlačeny na změnu ve způsobu podnikání a způsobu interakce se zákazníky. Je třeba věnovat pozornost uživatelské přístupnosti a přívětivosti informačních systémů.

Jak si udržet zákazníky

Obr 10: Rozdílná komunikace cenových změn, vlevo prosté oznámení, vpravo ukázka výhod i po změně ceny (Zdroj E.ON)
Obr 10: Rozdílná komunikace cenových změn, vlevo prosté oznámení, vpravo ukázka výhod i po změně ceny (Zdroj E.ON)

Ing. Pavlína Jandová, Sales Strategy, E.ON Energie, a.s prezentovala příklad metod, jak si udržet zákazníky. Řekla, že před několika lety byl obraz E.ONu nevnímán nejlépe, a to hlavně kvůli cenám. E.ON jako ostatní je nucen soustředit pozornost na udržení zákazníka, protože získání nových je čím dál tím složitější. Zaměřili se na komunikaci změn cen a na doplňkové služby. Ve Španělsku se nevyplatí energetickým společnostem prodávat pouze energie, protože z tohoto prodeje mají takřka nulový zisk. Proto současně s prodejem energií prodávají doplňkové služby, jako jsou různá pojištění, asistenční služby, které by zákazník v souvislosti s prodejem energií mohl potřebovat (např. pojištění plateb za energie). V energetice se E.ON soustředí na retenční nabídky (udržení zákazníka) produktových řad s fixní cenou, kde nabízí bonusy za podepsání nové smlouvy. Důležité je rovněž provádět průzkum spokojenosti zákazníků, který se v posledních letech výrazně zlepšuje.

Zkušenosti města Prostějova s nákupem energií

Obr. 12: Bc. Kateřina Vosičková, energetik města Prostějov (Zdroj B.I.D. services)
Obr. 12: Bc. Kateřina Vosičková, energetik města Prostějov (Zdroj B.I.D. services)

Bc. Kateřina Vosičková, energetik města Prostějov ve svém příspěvku seznámila účastníky s nákupy energií pro město různými způsoby, jak je sami vyzkoušeli. Prostějov (44 456 obyv.) nakupuje energii pro 19 organizací. Mají 277 odběrných míst pro odběr elektřiny v nízkém a ve vysokém napětí. Plyn se spotřebovává na 67 odběrných místech ve všech formách odběrů. Důležité bylo zavést energetický management pro všechna odběrná místa, což se povedlo díky webové aplikaci společnosti Ensytra, kterou zavedli od 1. 12. 2012. Tím získali přehled o jednotlivých spotřebách a technických datech. Díky tomuto systému mohou předvídat budoucí spotřebu, realizovat výběrová řízení na dodavatele vlastními silami včetně technické části zadávací dokumentace. Na roky 2015 a 2016 bude probíhat nákup pomocí veřejné zakázky na obchodované množství 30 mil. Kč, elektřinu nakoupí ve výši 12 786 MWh a zemní plyn 25 221 MWh.

Tab. 1: Nákup elektřiny pro Prostějov
RokMetoda nákupuMnožství
MWh
ÚsporaNáklady
Kč/rok%
2010Uspořádání e-aukce1 832207 814782 000
2011Českomoravská komoditní burza Kladno2 825157 000461 003
2012Komoditní burza Profit5 878624 354997 610
2013Komoditní burza Profit5216/852*976 85913102 000
* nízké napětí/vysoké napětí

Postavení energetického zákazníka na současném energetickém trhu

Graf 1: Rozdělení nákupu energie s ohledem na risk management společnosti Precheza
Graf 1: Rozdělení nákupu energie s ohledem na risk management společnosti Precheza

Ing. Ludvík Prášil, předseda útvaru Energetika, Precheza a.s., poukázal na těžkou situaci výrobců, kteří spotřebovávají velké množství energie. Právě vyšší ceny energií znevýhodňují výrobce ve světě. Podnik Precheza, a.s., nakupuje zhruba 200 GWh elektřiny, dlouhodobě se snaží minimalizovat ztráty z nevýhodných nákupů, a tak nakupuje energii jak na dlouhodobých trzích (kontrakty na rok a na čtvrtletí), tak i na měsíc či den. Precheza nakupuje prostřednictvím dodavatele - účastníka obchodování na burze - kterého vybere ve výběrovém řízení. Vítěz zvítězí nejnižším koeficientem nákupu.

 
 
Reklama