Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Kam a za kolik vyváží Gazprom zemní plyn?

Gazprom zveřejnil výsledky za rok 2014. Ve zprávě jsou uvedena čísla, která hovoří o prodeji plynu do různých oblastí. Prodejní množství a ceny plynu se ale značně liší podle regionu, kam Gazprom dodává. Kolik plynu a za kolik Gazprom prodává? Jaké byly prodejní ceny v Rusku, v zemích bývalého Sovětského svazu nebo v Evropě? Jak se liší množství prodaného plynu a ceny v porovnání s rokem 2013?

I přes komplikované prostředí, v němž se Gazprom musí nyní pohybovat, se čisté tržby zvýšily (bez DPH, spotřebních daní a cla) proti roku 2013 o 6 % na 5 589 811 mil. rublů. Čistý zisk se proti roku 2013 snížil o 86 % na 157 192 mil. rublů (1 165 705 mil. rublů v r. 2013). To vyplývá z tiskové zprávy, kterou Gazprom zveřejnil dne 29. 4. 2015.

Tab.1: Porovnání prodeje Gazpromu za roky 2013 a 2014 (zdroj: Gazprom)
Položka20132014
Průměrný kurz RUB/USD0,0320,025
Export do Evropy v mld. m3174,3159,4
Průměrná cena včetně daní v RUB/1000 m31213813487
Průměrná cena včetně daní v USD/1000m3388337
Export do býv. zemí SSSR v mld. m359,448,1
Průměrná cena včetně daní v RUB/1000m3850010116
Průměrná cena včetně daní v USD/1000m3272253
Domácí ruský trh v mld. m3243,3232,4
Průměrná cena bez daní v RUB/1000m332653531
Průměrná cena v USD/1000m310488

Největším odběratelem plynu pro Gazprom je domácí trh, kde má monopol. Pro domácí spotřebitele se cena zvýšila v porovnání s rokem 2013 o téměř 20 %. Propad kurzu rublu byl však větší než zvýšení ceny, a tak se realizovaná cena v USD snížila ze 104 na 88 USD/1 000 m3. Chtěl bych upozornit, že tyto ceny jsou nesrovnatelně nižší, než ceny, za které prodává Gazprom zemní plyn v zahraničí.

Gazprom rozlišuje dvě vývozní teritoria. První skupinu zemí tvoří země bývalého Sovětského svazu, jako jsou Bělorusko, Ukrajina, Moldávie, kam se vloni dovezlo 48,1 mld. m3 plynu oproti 59,4 mld. m3 roku 2013. I když se cena v rublech zvýšila, ceny přepočtené na dolary za tisíc m3 se snížily z 272 na 253 USD.

Stále nejvíce lukrativní byl vývoz do evropských zemí. Množství plynu se sice snížilo z 174,1 na 159,4 mld. m3, ale i tak se jedná o jeden z nejlepších výsledků, pokud srovnáváme množství vyvezeného plynu za poslední roky. Při posuzování úspěchu je nutno brát v úvahu teplou zimu, odstavování plynových elektráren, racionalizační opatření, směřující k vyšší energetické účinnosti nebo krácení dodávek zemím, které reexportují ruský plyn na Ukrajinu. Naopak pro zvýšení množství plynu působila snaha o naplnění zásobníků jako ochrana před výpadkem dodávek plynu vlivem ukrajinské krize, či prodej ruského plynu na spotových trzích.

Tab. 2: Vývoz ruského plynu do Evropy v mld. m3 (zdroj: Gazprom)
Rok 1973 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012
Celkem 6,8 19,3 54,8 69,4 110,0 117,4 130,3 154,3 138,6 150,0 138,8

V roce 2014 byly průměrné ceny nižší, než v roce 2013, cena zemního plynu klesla z 388 na 337 USD/1 000 m3. Na pokles cen zemního plynu neměl ještě vliv pokles cen ropy, protože ten má vliv až po určité době, většinou po šesti měsících. Došlo ale k přenastavení cen v některých zemích východní části EU.

Výsledky se ale nedají dost dobře porovnávat, protože Gazprom prodává většinu plynu na domácím trhu, kde jsou ceny státem regulovány. Jako polostátní podnik musí Gazprom respektovat politická rozhodnutí ohledně prodejních cen v některých zemích, která nemusí vždy být ekonomicky optimální.

Zdroj: tisková zpráva Gazpromu