Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

ZEVO a plyn – Teplárenská lokalita Mělník se připravuje na budoucnost bez uhlí

Teplárenskou lokalitu Mělník čeká do konce desetiletí ukončení výroby z uhlí a přechod na alternativní, nízkoemisní a bezemisní zdroje. Aby dodávky tepla pro stovky tisíc Pražanů a Středočechů zůstaly zachovány, Skupina ČEZ již nyní intenzivně připravuje výstavbu nových technologií.

Vedle hlavních plynových a obnovitelných zdrojů zde vznikne také doplňkové zařízení na energetické využití odpadů (ZEVO). Dnes zástupci ČEZ podepsali smlouvu na výstavbu ZEVO s konsorciem společností Metrostav DIZ a Subterra. Nerecyklovatelné a dále nevyužitelné odpady by se v Mělníce měly začít přeměňovat na teplo už na počátku roku 2028.

Přeměna teplárenských lokalit na nízkoemisní je součástí dekarbonizační strategie Skupiny ČEZ Vize 2030 – Čistá Energie Zítřka vyhlášené v roce 2021. Skupina ČEZ plánuje ukončit využívání uhlí ve výrobě tepla do konce tohoto desetiletí, postupně snižovat podíl uhlí na výrobě elektřiny a do roku 2040 dosáhnout klimatické neutrality. Kompletní transformací projde i teplárenská lokalita Mělník.

Předběžná vizualizace zařízení ZEVO Mělník
Předběžná vizualizace zařízení ZEVO Mělník

V našich teplárenských lokalitách plánujeme uplatnit kombinace různých nízkoemisních technologií. Jako přechodové palivo chceme využít zemní plyn, který má oproti hnědému uhlí poloviční emise, a u těchto zdrojů zároveň počítáme s postupným navyšováním podílu spalovaného vodíku. Dále chystáme v teplárenských areálech výstavbu fotovoltaik, díváme se na možnosti uplatnění například elektrokotlů, tepelných čerpadel, bateriových úložišť či jiných akumulačních řešení, v některých lokalitách zkoumáme možnost výstavby malých modulárních reaktorů, vodíkových elektrolyzérů nebo právě ZEVO. I v Mělníce se bude jednat o kombinaci více zelených řešení,“ uvedl Jan Kalina člen představenstva a ředitel divize obnovitelná a klasická energetika.

Dne 26. 9. 2023 zástupci ČEZ podepsali smlouvu o výstavbě ZEVO s vítězem veřejného výběrového řízení, konsorciem společností Metrostav DIZ a Subterra. Výstavba by měla probíhat v letech 2025–2027. Z pohledu celé transformace teplárenské lokality Mělník představuje ZEVO jen minoritní část zdejšího budoucího výrobního mixu, i tak ale nahradí více než 3 000 vagónů uhlí ročně. Jedná se především o klíčovou součást plánů Středočeského kraje v oblasti odpadového a oběhového hospodářství v blízké budoucnosti, kdy dojde k zákazu skládkování využitelných odpadů.

Středočeský kraj je nejlidnatějším krajem v České republice, aktuálně má 1,4 milionů obyvatel a jejich počet navíc neustále stoupá. Zároveň se dlouhodobě drží na prvním místě v produkci komunálního odpadu a to jak v absolutním objemu (860 tisíc tun ročně), tak v přepočtu na obyvatele (623 kg/osobu ročně). V současnosti končí 70 % středočeských komunálních odpadů na skládkách. Středočeský kraj proto počítá se zařízením ZEVO ve své dlouhodobé koncepci odpadového hospodářství; po vytřídění zbytky nerecyklovatelného a jinak nevyužitelného odpadu odkloní z neekologických skládek a naopak je smysluplně využije pro získání energie ve formě tepla a elektřiny. Nejen v souvislosti s výstavbou ZEVO Kraj v lokalitě investuje do výstavby nové dopravní infrastruktury, která již nyní neodpovídá rostoucí průmyslové výrobě na Mělnicku.

Naše připravované investice do transformace lokality Mělník zajistí bezpečnost a spolehlivost dodávek tepla do 230 tisíc pražských a středočeských domácností i v dalších letech. Kromě významného snížení emisí dojde postupně také ke snížení hlukové zátěže a lokalita Mělník se promění i vizuálně – zmizí například některé stavby včetně nejvyššího 500MW bloku odstaveného v roce 2021. Chceme i nadále zůstat dobrým sousedem a podporovat rozvoj okolních obcí a komunitní život v nich,“ řekl Miroslav Krpec, generální ředitel Energotrans, společnosti ze Skupiny ČEZ, která lokalitu provozuje.

Jsme hrdí na to, že se můžeme účastnit velmi významného a zároveň největšího a nejsložitějšího současného energetického projektu v České republice. Zařízení na energetické využití odpadů se běžně v Evropě využívají jako mnohem ekologičtější náhrada skládkování. Skupině ČEZ dodáme zařízení využívající ty nejlepší dostupné technologie současnosti. Špičková ZEVO s přísně kontrolovanými emisními parametry pomáhají šetřit životní prostředí a jsou přirozenou součástí cirkulární ekonomiky,“ uvedl Karel Volf, generální ředitel společnosti Metrostav DIZ.

Hnědé uhlí pohánělo elektrárny a následně i teplárny v lokalitě Mělník od roku 1960. V roce 2021 zde byl odstaven jeden z největších uhelných bloků v České republice, elektrárna Mělník III s instalovaným výkonem 500 MW. Současné teplárenské zdroje doslouží do konce desetiletí. Místo nich převezmou žezlo v dodávkách tepla nové nízkoemisní technologie: vedle plynové kotelny a paroplynových bloků to budou například obnovitelné zdroje, teplená čerpadla a také právě ZEVO.

 
 
Reklama