Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Horkovodní kotel Bosch pro centrální zásobování teplem a teplé vody v Litoměřicích

Centrální zásobování teplem v Litoměřicích zajišťuje dodávku tepla a teplé vody převážně pro domácnosti, ale např. i pro městskou nemocnici, hasičský záchranný sbor či katastrální úřad. Celková délka rozvodného potrubí je 22,9 km.

Obr. 1  Město Litoměřice; zdroj: Město Litoměřice
Obr. 1 Město Litoměřice; zdroj: Město Litoměřice

Společnost Energie Holding a.s. zahájila postupnou modernizaci zdrojů tepla, a to jak s ohledem na zlepšení čistoty vzduchu pro obyvatele Litoměřic a okolí, tak i pro zajištění ekonomického zdroje tepla pro odběratele při stále rostoucích cenách emisních povolenek.

Jak uvedl Libor Hrnčiřík, místopředseda představenstva Energie Holding, součástí této postupné modernizace tepelných zdrojů je i výstavba špičkové a záložní plynové kotelny s výměníkovou stanicí v Havlíčkově ulici, která má společně s plánovaným geotermálním zdrojem energie a novým energetickým mixem zdrojů do budoucna nahradit stávající uhelné kotle. V současnosti bude plynová kotelna sloužit jako záloha pro vykrývání špiček v odběrech tepla, na které současná uhelná výtopna nedokáže dostatečně rychle reagovat.

Jako špičkovací a záložní zdroj tepla v plynové kotelně byl požadován plynový horkovodní kotel o jmenovitém výkonu 4,7 MW s minimální účinností 95,5 %. Kotel byl navržen o maximálním provozním přetlaku 1,6 MPa, při požadovaném teplotním spádu 130/80 °C a vč. plnoprůtočného ekonomizéru na využití maximální energie ze spalin. S ohledem na okolní zástavbu byly kladeny velké požadavky na emise ze spalin, hluk a hlučnost na výstupu z odvodu spalin. Pro kotel, resp. hořák, byly projektem stanoveny emisní hodnoty NOx nižší než 80 mg/m3 a CO nižší než 50 mg/m3.

Obr. 2  Dodávka horkovodního kotle UNIMAT UT-M 34 × 16, zdroj: Bosch Termotechnika s.r.o.
Obr. 2 Dodávka horkovodního kotle UNIMAT UT-M 34 × 16, zdroj: Bosch Termotechnika s.r.o.

V rámci výběrového řízení byla vybrána technická a cenová nabídka od společnosti OL Energy s.r.o., která je montážním partnerem společnosti Bosch Termotechnika s.r.o. Společně tak dodaly plynový horkovodní kotel Bosch UNIMAT UT-M 34 × 16, který splňoval technické parametry zadání. Výroba těchto kotlů probíhá ve výrobním závodě Bosch v rakouském Bischofshofenu. Toto alpské město je sice známé jako středisko zimních sportů a turistiky, ale svou 265 let starou tradici zde má právě i výroba průmyslových kotlů.

Horkovodní kotel UT-M 34 × 16 je třítahový kotel se symetricky uloženým hladkým plamencem, žárovými trubkami 2. a 3. tahu a integrovaného plnoprůtočného ekonomizéru. Kotel byl dodán vč. potřebného vystrojení armaturami renomovaných výrobců ARI a Gestra. Součástí dodávky kotle byl i hořák od firmy Weishaupt s kompletním propojením na řídící systém kotle BCO s dotykovým touch-panelem pro možnost obsluhy z místa. Řídící systém je vybaven moduly zajišťující přenos dat a řízení kotle z centrálního velínu. Kotel je možné vzdáleně startovat i odstavovat s ohledem na požadavky sítě či sledovat jeho provoz. Součástí dodávky kotle od výrobce byla i potřebná dokumentace obsahující návody na provoz a údržbu zařízení (například nezbytná elektroschémata, provozní kniha kotle a pasport kotle – vše samozřejmě v češtině). Po řádně provedené montáži bylo zařízení uvedeno do provozu servisními techniky Bosch a byl tak i splněn plánovaný časový harmonogram realizace díla.

Vzhledem ke klimatickým podmínkám zimy 2021 bylo již možné horkovodní kotel Bosch UT-M 34 × 16 plně vyzkoušet v plánovaném provozu. Celkově se tak potvrdila úspěšnost tohoto projektu.

Obr. 3  Plynová kotelna a výměníková stanice s horkovodním kotlem Bosch UNIMAT UT-M 34 × 16, zdroj: Bosch Termotechnika s.r.o.
Obr. 3 Plynová kotelna a výměníková stanice s horkovodním kotlem Bosch UNIMAT UT-M 34 × 16, zdroj: Bosch Termotechnika s.r.o.

Bosch Termotechnika s.r.o. má za sebou již celou řadu podobných instalací záložních a špičkových zdrojů horkovodních zdrojů, a to např. ve městě Písek, Brno, Ostrava či Praha-Holešovice. Pro více informací nejen o podobných aplikacích či teplovodních a horkovodních kotlích Bosch neváhejte kontaktovat naše technické zástupce na www.bosch-industrial.com/cz/. Navštívit můžete i náš účet na LinkedIn – Průmyslové kotle Bosch.


Bosch Termotechnika s.r.o. - Průmyslové kotle
logo Bosch Termotechnika s.r.o. -  Průmyslové kotle

Společnost Bosch Termotechnika s.r.o. vyrábí a dodává: průmyslové kotle parní, horkovodní, teplovodní, kotle na biomasu a dále komponenty, příslušenství kotlů, příslušenství kotelny a náhradní díly ke kotlům. Naše služby: prodej, uvádění do provozu, ...