Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Parní kotel Bosch pro Český porcelán a.s., Dubí

Proces výroby porcelánu je vysoce energeticky náročný již při přípravě porcelánové hmoty. Při zpracování základních surovin je potřeba velké množství technologické páry.


Výroba Českého porcelánu má v Dubí u Teplic dlouholetou tradici. Snad každý z nás se setkal s hrníčkem, talířem či dekorativním porcelánem při běžných či svátečních okamžicích v našich domácnostech. Aby tato jedinečná výroba českého porcelánu obstála v silné zahraniční konkurenci a zachovala se pro další generace, jsou si majitelé dobře vědomi, že se musí kromě kvalitního porcelánu zaměřit i na hospodárný proces výroby se zařízeními šetrnými k životnímu prostředí.

Samotná výroba českého porcelánu z Dubí u Teplic sahá až do roku 1864. V tomto roce byla nejprve zavedena výroba tzv. majoliky a po převzetí firmy novým vlastníkem z nedaleké Míšně i úspěšná výroba porcelánu dekorovaného kobaltem pod glazurou v rokokovém tvaru a tzv. cibulovém dekoru. V současnosti je vyráběno v Českém porcelánu až 850 dílů cibulového provedení a další porcelán s více než 5 000 dekory.

Obr. 2: Český porcelán – tzv. cibulák, Zdroj: Český porcelán a.s.
Obr. 2: Český porcelán – tzv. cibulák, Zdroj: Český porcelán a.s.

Proces výroby porcelánu je vysoce energeticky náročný již při přípravě porcelánové hmoty. Při zpracování základních surovin je potřeba po tzv. vytváření použít na sušení výrobků před jejich dalším zpracováním velké množství technologické páry. Po sušení porcelánové hmoty následuje přežahový výpal, dekorace, glazování a ostrý výpal. V případě glazurové dekorace následuje ještě v pořadí třetí výpal,“ uvedl výrobně-technický ředitel pan Vladimír Feix a dále doplňuje: „V naší společnosti Český porcelán a.s. si uvědomujeme, že i v této nelehké době je nutné koukat do budoucnosti a modernizací zařízení snižovat nároky na zemní plyn při výrobě páry či elektrické energie. Rádi bychom ovšem snížili nejenom naše provozní náklady za energie, ale i emise NOx a CO s ohledem na životní prostředí a legislativní požadavky (např. vyhl. 415/2012 Sb.). To vše nás vedlo k modernizaci parní kotelny, jejímž cílem byla výměna zastaralého parního plynového kotle. Celý projekt jsme v minulém roce realizovali se společností Bosch Termotechnika s.r.o. a jejím montážním partnerem. Celé realizaci předcházela konzultace s jejím odborně technickým zástupcem panem Romanem Koktou, který nás seznámil s možnostmi řešení a závěrem dal i své doporučení.

Nový parní kotel Bosch UNIVERSAL s řídicím systémem CSC

Pro potřeby výroby byl doporučen a následně dodán parní kotel Bosch UNIVERSAL UL-S-IE 2 600 × 10 osvědčené třítahové konstrukce s integrovaným ekonomizérem. Optimálně dimenzované teplosměnné plochy v kombinaci s hořákem značky Weishaupt s plynulou regulací výkonu zaručují nejen úsporu elektrické energie, ale i dosažení nízkých emisních hodnot NOx dle legislativních požadavků vyhlášky 415/2012 Sb. Díky asymetrickému konstrukčnímu uspořádání plamence a žárových trubek 2. a 3. tahu je zajištěn i dostatečně velký parní prostor zabraňující opakovaným četným nehospodárným startům kotle, což zaručuje i vysokou kvalitu páry. Pro zvýšení účinnosti je využívána energie ze spalin pro předehřátí napájecí vody v integrovaném ekonomizéru. Využitím energie ze spalin se zvýší účinnost kotle cca o 6 % a již v prvních měsících provozu se ukázala znatelná úspora zemního plynu.

Součástí kotle je i silový rozvaděč vč. autonomního řídicího systému CSC s kompletní kabeláží k jednotlivým senzorům, pohonům ventilů či hořáku. Kompaktní regulace CSC s ovládáním pomocí barevné dotykové obrazovky je vybavena všemi podstatnými základními funkcemi pro snadné řízení, obsluhu a vizualizaci provozních stavů v českém jazyce. Společně s dodanou výstrojí kotle umožňuje i bezobslužný provoz tzv. BOsB 72 hodin.

Obr. 3: Dodávka parního kotle UNIVERSAL UL-S-IE 2 600 × 10, Zdroj: Bosch Termotechnika s.r.o.
Obr. 3: Dodávka parního kotle UNIVERSAL UL-S-IE 2 600 × 10, Zdroj: Bosch Termotechnika s.r.o.
Obr. 4: Nový parní kotel UL-S-IE 2 600 × 10 vč. řídícího systému CSC, Zdroj: Bosch Termotechnika s.r.o.
Obr. 4: Nový parní kotel UL-S-IE 2 600 × 10 vč. řídícího systému CSC, Zdroj: Bosch Termotechnika s.r.o.

Vzhledem k velmi dobré přípravě a komunikaci jak ze strany montážní firmy, tak i provozovatele, trvala výměna parního kotle vč. uvedení do provozu, předání dokumentace, pasportu a zaškolení obsluhy velmi krátkou dobu. Nebylo tak nutné významně omezit výrobu. Za Průmyslové kotle Bosch nás velmi těší projevená důvěra, spokojenost zákazníka s průběhem realizace a dodávky nového parního kotle pro Český porcelán a.s. s vyhlášenou celosvětovou tradicí.

Pro více informací nejen o parních, ale i horkovodních či teplovodních kotlích Bosch neváhejte kontaktovat naše technické zástupce na emailu prumyslove-kotle@cz.bosch.com. Více informací najdete i na našem účtu na LinkedIn nebo na stránkách www.bosch-industrial.com/cz/.


Bosch Termotechnika s.r.o. - Průmyslové kotle
logo Bosch Termotechnika s.r.o. -  Průmyslové kotle

Společnost Bosch Termotechnika s.r.o. vyrábí a dodává: průmyslové kotle parní, horkovodní, teplovodní, kotle na biomasu a dále komponenty, příslušenství kotlů, příslušenství kotelny a náhradní díly ke kotlům. Naše služby: prodej, uvádění do provozu, ...