Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Náhradní parní zdroj v elektrárně Ledvice

Elektrárna Ledvice potřebovala startovací kotle a zároveň ČEZ Teplárenská náhradní zdroj přehřáté páry pro vytápění měst Teplic a Bíliny. Výsledkem výběrového řízení byla realizace čtyř parních průmyslových kotlů Bosch UNIVERSAL ZFR-X-IE 50000 x 17 o celkovém výkonu 193 088 kg přehřáté páry o teplotě 235 °C za hodinu.

Parní průmyslové kotle Bosch UNIVERSAL ZFR-X-IE 50000 x 17 o celkovém výkonu 193 088 kg přehřáté páry o teplotě 235 °C za hodinu

Kotelna 200 t/h - nevěřili jsme, že jde o reálnou poptávku

Když před několika lety ČEZ Teplárenská, a.s. poptala kotelnu o výkonu okolo 200 t/h, nikdo z nás nevěřil, že se jedná o reálný dotaz.
Avšak v dalších měsících jsme pochopili, že se jedná o dobrý nápad a dobrý projekt. Elektrárna potřebuje startovací kotle a zároveň ČEZ Teplárenská potřebuje náhradní zdroj přehřáté páry pro vytápění měst Teplic a Bíliny.

Přípravné práce na dodávku 4 parních kotlů probíhaly dva roky.

Varianty se neustále měnily, měnily se i názory na použití žárotrubných kotlů.
Bylo doslova mravenčí prací zajistit rozložení potřebného výkonu s ohledem na minimální požadované výkony, rychlost najetí kotlů ze studeného i teplého stavu, využití páry z elektrárny pro potřeby udržení kotlů v nahřátém stavu a jejich startování na dálku.
Přípravné práce probíhaly dva roky a určitě to bylo dobře. ČEZ Teplárenská zvažovala všechny varianty amožnosti a výsledkem se stalo vypsané výběrové řízení v roce 2013.
Závěr byl výběr čtyř parních průmyslových kotlů Bosch UNIVERSAL ZFR-X-IE 50000 x 17 o celkovém výkonu 193 088 kg přehřáté páry o teplotě 235 °C za hodinu. Součástí výběrového řízení byly, kromě parametrů páry, především emisní limity NOx a CO, tedy garantované množství znečisťujících látek do ovzduší. Ve všech parametrech zvolené kotle Bosch vyhověly a v soutěži uspěly. Vítězem soutěže se stala společnost ŠKODA PRAHA Invest, která také dílo s dodávkou zařízení společnosti Bosch úspěšně realizovala.

Parní průmyslové kotle Bosch UNIVERSAL ZFR-X-IE 50000 x 17 o celkovém výkonu 193 088 kg přehřáté páry o teplotě 235 °C za hodinu

Nejprve nová kotelna, přívod zemního plynu a komíny

Realizace probíhala v průběhu roku 2014, tzn. v prvé řadě výstavba samotné kotelny, odpovídající přívod zemního plynu a napojení na stávající odběrový systém páry v elektrárně. Vedle nové budovy vyrostly čtyři průduchy ocelových komínů, které odpovídaly potřebě rozptylu znečisťujících látek do ovzduší tak, aby v co nejmenší míře zatěžovaly okolí elektrárny.
Po dodávce napájecí nádrže o objemu 100 m3 byly v průběhu září postupně dodány kotle a začal boj s časem.
Požadavek zadavatele zněl, aby vše stálo na svém místě, a tím i bylo schopno provozu, do vánočních svátků 2014. Mohlo totiž dojít k situaci, že by z nějakých příčin byl mimo provoz stávající zdroj tepla pro města Teplice, Bílinu a Ledvice a funkčnost kotelny by se tak odzkoušela v rámci předzkušebního provozu. Zapojily se pracovní síly všech firem, které se stavby zúčastnily, a skutečné základní cíle byly stanoveny tak, aby došlo k uvedení zdrojů do provozu v požadovaném termínu.
Dne 15. 12. 2014 nastoupili servisní technici výrobce a již 22. 12. 2014, tedy po velmi krátkém čase, dokázali uvést do provozu napájecí nádrž včetně odplynění, dva kotle a s tím čtyři plynové hořáky Weishaupt. Po dokončení uvedení do provozu byly kotle do konce letošního dubna ve zkušebním provozu a následně zkolaudovány.

Vzor pro podobné zdroje páry či horké vody i s respektování změn legislativy od r. 2018

Dnes kotle pracují ke spokojenosti ČEZ Teplárenská a v rámci zkušebního provozu zatím plní svoji službu na 100 %. Kotelna je zároveň vzorem pro podobné zdroje páry či horké vody pro další potencionální odběratele. Téměř všichni výrobci středních a vyšších výkonů do této kategorie výkonů musí počítat se změnou legislativy od roku 2018 v oblasti znečišťujících látek do ovzduší a řešit problém s emisně nevyhovujícími zdroji. Tento projekt je příkladem efektivního a racionálního řešení.


Bosch Termotechnika s.r.o. - Průmyslové kotle
logo Bosch Termotechnika s.r.o. -  Průmyslové kotle

Společnost Bosch Termotechnika s.r.o. vyrábí a dodává: průmyslové kotle parní, horkovodní, teplovodní, kotle na biomasu a dále komponenty, příslušenství kotlů, příslušenství kotelny a náhradní díly ke kotlům. Naše služby: prodej, uvádění do provozu, ...