Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Téma Ceny tepla zaznělo 24.4.2014 v pořadu Ekonomika ČT24

Otázkou byla cena tepla z dálkového vytápění a alternativy, které lidé mají, a jak by mohli ušetřit. Téma souviselo s akcí Dny teplárenství a energetiky v Hradci Králové. Nové požadavky na emisní limity od r. 2016 zřejmě zvýší cenu tepla a otázkou je i dostatek hnědého uhlí pro teplárny.

Pro splnění nových požadavků na emisní limity je třeba podle Teplárenského sdružení investovat 15-20 miliard Kč. Nové požadavky od r. 2016 tedy zřejmě zvýší cenu tepla.

Ceny tepla v pořadu Ekonomika ČT 24
Ceny tepla v pořadu Ekonomika ČT 24, 24.4.2014

Podle komentáře ČT 24 je „cena tepla však již nyní v některých obcích vysoká. Liberecký zastupitel Petr Černý navrhl, aby se lidí odpojili od teplárny a využili plynové kotle. Pro srovnání uvedla ČT 24 cenu tepla z teplárny v Liberci 770-830 Kč/GJ a cenu z plynových kotlů 500 Kč/GJ.“

Pozn. redakce:
Speciálně situaci v tomto regionu se věnovala přednáška na veletrhu Aquatherm 2014, kde byla uvedena konkrétní čísla investiční náročnosti a návratnosti odpojení od CZT a pořízení moderní kotelny s plynovými kotli včetně nákladů na provoz.

Aktuální situaci v teplárenství komentoval pro ČT 24 Ing. Martin Hájek, Ph.D., předseda teplárenského sdružení ČR a host ve studiu ČT 24, a náš kolega Ing. Milan Bechyně, specialista na Energetiku a Vytápění TZB-info.

M. Hájek potvrdil záměr tepláren zůstat u hnědého uhlí i přes obrovské náklady na investice pro splnění emisních limitů. Členové Teplárenského sdružení ČR nechtějí přecházet na plyn. (Viz Průzkum Teplárenského sdružení ČR.)

V komentáři alternativ vytápění bytového domu zdůraznil M. Bechyně, že je třeba pečlivě zvážit situaci konkrétního domu a jako nejběžnější alternativu při odpojení od CZT uvedl tepelné čerpadlo a plynový kotel, kdy např. u TČ lze kalkulovat s cenou tepla cca 450 – 500 Kč/GJ. Tuto cenu považuje M. Hájek za hrubě zavádějící. Teplo z TČ nelze podle Hájka pořídit pod 700 Kč/GJ, pokud se započítají všechny náklady investice a všechny náklady, aby se zákazník dostal na srovnatelný komfort, jaký má od teplárny, kde se nemusí o nic starat.

Cena tepla

Podle Hájka se cena liší v jednotlivých obcích podle paliva, které teplárna spaluje a podle řady dalších faktorů, např. rozsahu sítě, využití kogenerace apod.

  • Firemní článek Teplo zlevnilo pro téměř čtvrt milionu domácností přibližuje aktuální průzkum Teplárenského sdružení ČR ohledně ceny tepla v roce 2014. Došlo ke snížení ceny tepla o více než 3 % pro 15 600 bytů a do 3 % pro 204 100 bytů. Cena tepla se nemění pro 261 800 bytů, naopak zvýšení ceny tepla do 3 % se týká 594 500 bytů a pro 120 500 bytů se cena zvyšuje nad 3%. Tedy dochází ke zvýšení pro 715 000 bytů.


Ing. Martin Hájek, Ph.D., předseda Teplárenského sdružení ČR ve studiu ČT 24

Kolik tedy bude stát teplo?

M. Hájek: „Neumím odpovědět. Rozdíly jsou velké a dopad bude rovněž velmi odlišný. Nelze paušalizovat. Dopad bude u hnědouhelných tepláren. V nárůstu cen tepla od r. 2007 narostlo DPH z 5 na 15%. Na nárůst tepla se tak velmi podílel stát.“

M. Bechyně reagoval také na otázku co s teplárnami bez hnědého uhlí. Podle něj je třeba pro teplárny hnědé uhlí zajistit, jelikož celá myšlenka a koncepce teplárenství počítá s hnědým uhlím. Hájek v této souvislosti zdůraznil význam kogenerace pro maximální využití energie z hnědého uhlí.

Důvody ke změnám ceny tepla v pořadu Ekonomika ČT 24
Důvody k investicím v teplárenství v pořadu Ekonomika ČT 24, 24.4.2014

 
 
Reklama