Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Mikrokogenerace a velké areály (III)

Společná výroba elektřiny a tepla (kogenerace) je pro velké areály ekonomicky velmi zajímavé řešení, jak výrazně snížit náklady na energie. Většinou se do areálu umístí centrální kogenerace (obvykle v centrální kotelně nebo její blízkosti). Místa pro instalaci je dost, hluk ani vibrace nevadí, jsou samozřejmě výjimky (nemocnice, sanatoria, lázně, …) kde je problém s místem, hlukem i vibracemi.

Ale ne v každém areálu lze vybudovat centrální kogenerační zdroj
Problém nastává, když má areál decentralizováno teplo a neexistuje páteřní rozvod tepla. V takových areálech je technicky nemožné vybudovat centrální kogeneraci.

Proto vznikl tento seriál o mikrokogeneraci a jejím využití (bude zveřejňován postupně) :
Kdy se vyplatí mikrokogenerace (I)
Mikrokogenerace a velké objekty (II)
Mikrokogenerace a velké areály (III)
Navrhování výkonu mikrokogenerace a dotace KVET (IV)

Za posledních 20 let mnoho areálů firem, nemocnic, sanatorií apod., prošlo decentralizací rozvodů tepla. Centrální zdroj byl zrušen, a jednotlivé částí areálů nemají společný páteřní rozvod tepla.


Výše uvedené opatření přineslo mnoha firmám velké úspory, nemusely investovat do opravy rozvodů, vyhnuly se ztrátám tepla v rozvodech. ALE takto decentralizovaný areál není vhodný pro umístění centrální kogenerační jednotky. Protože nelze zajistit odběr vyrobeného tepla kogenerační jednotkou.

Uvedeme si příklad: Areál nemocnice nakupuje teplo z CZT. Areál je připojen v 8 místech na páteřní rozvod dodavatele tepla. Pokud by si tedy nemocnice chtěla vybudovat centrální kogeneraci, musela by přebytky tepla dodávat do sítě CZT – což teoreticky je možné…., ale smluvně je to neprosaditelné….. Není to v zájmu distributora tepla.
Pokud nemocnice má vlastní zdroje tepla a nejsou propojeny páteřním rozvodem má stejný problém jak je výše uvedeno. Centrální kogeneraci nelze za výše uvedených podmínek realizovat.

Pro takové areály máme řešení MULTI SYSTÉM – SATELIT

Při nárocích na větší výkon kogenerace, se jednotky sestavují do multi systému. Z jednotek lze vyskládat poměrně systémy. Takto sestavené zdroje umožňují regulaci ve velmi širokém rozpětí, což klasické velké kogenerační jednotky nejsou schopné zajistit. Další výhoda je velmi nízká hlučnost, a malé požadavky na prostor.

MULTI SYSTÉM-SATELIT: mikrokogenerační jednotky jsou umístěny v různých místech budovy, nebo areálu. Jsou vzájemně komunikačně propojeny sytémem Q-NET a tvoří tak jeden funkční celek. Maximální vzdálenost mezi jednotlivými zdroji je omezena na 1200 m.

SYSTÉM SATELIT umožňuje vyrábět elektřinu v jedné části areálu, a spotřebovávat v jiném místě. Teplo musí být spotřebováno v místě výroby. Systém SATELIT umožňuje provozovat naše mikrokogenerační jednotky ve výhodném režimu a maximálně využít jejich potenciál.

Závěrem

V tomto a předešlých dílech jsem se snažil popsat pro koho je vhodná mikrokogenerace. Že se nejedná jen o malé budovy, ale za určitých podmínek je mikrokogenerace vhodná i do velkých budov a areálů.

Ale velmi důležité je stanovit správný výkon kogenerace, aby její návratnost byla zajímavá, a aby kogenerační jednotka „netrpěla“ špatným provozem.

Navrhování výkonu kogenerační jednotky, ideální délku chodu jednotky ve vazbě na dotaci KVET, jak použít stávající informace o spotřebě energií pro návrh výkonu jednotky, to vše příště.

GAS KOMPLET s.r.o.
logo GAS KOMPLET s.r.o.

MIKROKOGENERAČNÍ JEDNOTKY firmy EC POWER, která je předním evropským výrobcem mikrokogeneračních jednotek. Společnost se specializuje pouze na mikrokogenerační jednotky do 20 kWe, vlastní řadu patentů a technických řešení. Pro své jednotky používá výhradně ...