Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Mikrokogenerace a velké areály (III)

Společná výroba elektřiny a tepla (kogenerace) je pro velké areály ekonomicky velmi zajímavé řešení, jak výrazně snížit náklady na energie. Většinou se do areálu umístí centrální kogenerace (obvykle v centrální kotelně nebo její blízkosti). Místa pro instalaci je dost, hluk ani vibrace nevadí, jsou samozřejmě výjimky (nemocnice, sanatoria, lázně, …) kde je problém s místem, hlukem i vibracemi.

Ale ne v každém areálu lze vybudovat centrální kogenerační zdroj
Problém nastává, když má areál decentralizováno teplo a neexistuje páteřní rozvod tepla. V takových areálech je technicky nemožné vybudovat centrální kogeneraci.

Proto vznikl tento seriál o mikrokogeneraci a jejím využití (bude zveřejňován postupně) :
Kdy se vyplatí mikrokogenerace (I)
Mikrokogenerace a velké objekty (II)
Mikrokogenerace a velké areály (III)
Navrhování výkonu mikrokogenerace a dotace KVET (IV)

Za posledních 20 let mnoho areálů firem, nemocnic, sanatorií apod., prošlo decentralizací rozvodů tepla. Centrální zdroj byl zrušen, a jednotlivé částí areálů nemají společný páteřní rozvod tepla.


Výše uvedené opatření přineslo mnoha firmám velké úspory, nemusely investovat do opravy rozvodů, vyhnuly se ztrátám tepla v rozvodech. ALE takto decentralizovaný areál není vhodný pro umístění centrální kogenerační jednotky. Protože nelze zajistit odběr vyrobeného tepla kogenerační jednotkou.

Uvedeme si příklad: Areál nemocnice nakupuje teplo z CZT. Areál je připojen v 8 místech na páteřní rozvod dodavatele tepla. Pokud by si tedy nemocnice chtěla vybudovat centrální kogeneraci, musela by přebytky tepla dodávat do sítě CZT – což teoreticky je možné…., ale smluvně je to neprosaditelné….. Není to v zájmu distributora tepla.
Pokud nemocnice má vlastní zdroje tepla a nejsou propojeny páteřním rozvodem má stejný problém jak je výše uvedeno. Centrální kogeneraci nelze za výše uvedených podmínek realizovat.

Pro takové areály máme řešení MULTI SYSTÉM – SATELIT

Při nárocích na větší výkon kogenerace, se jednotky sestavují do multi systému. Z jednotek lze vyskládat poměrně systémy. Takto sestavené zdroje umožňují regulaci ve velmi širokém rozpětí, což klasické velké kogenerační jednotky nejsou schopné zajistit. Další výhoda je velmi nízká hlučnost, a malé požadavky na prostor.

MULTI SYSTÉM-SATELIT: mikrokogenerační jednotky jsou umístěny v různých místech budovy, nebo areálu. Jsou vzájemně komunikačně propojeny sytémem Q-NET a tvoří tak jeden funkční celek. Maximální vzdálenost mezi jednotlivými zdroji je omezena na 1200 m.

SYSTÉM SATELIT umožňuje vyrábět elektřinu v jedné části areálu, a spotřebovávat v jiném místě. Teplo musí být spotřebováno v místě výroby. Systém SATELIT umožňuje provozovat naše mikrokogenerační jednotky ve výhodném režimu a maximálně využít jejich potenciál.

Závěrem

V tomto a předešlých dílech jsem se snažil popsat pro koho je vhodná mikrokogenerace. Že se nejedná jen o malé budovy, ale za určitých podmínek je mikrokogenerace vhodná i do velkých budov a areálů.

Ale velmi důležité je stanovit správný výkon kogenerace, aby její návratnost byla zajímavá, a aby kogenerační jednotka „netrpěla“ špatným provozem.

Navrhování výkonu kogenerační jednotky, ideální délku chodu jednotky ve vazbě na dotaci KVET, jak použít stávající informace o spotřebě energií pro návrh výkonu jednotky, to vše příště.

 
 
Reklama