Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Mikrokogenerace a velké objekty (II)

Společná výroba elektřiny a tepla (kogenerace) je v ČR stále spojena hlavně s kogeneračními jednotkami s výkonem řádu stovek kWe až MWe. Čím jsou kogenerační jednotky větší, tím jsou nižší investiční náklady a tím je tedy pořízení kogenerační jednotky zajímavější. Proto je snaha vždy sestavit kogenerační zdroj z nízkého počtu kusů (řádově do 4 jednotek).

Proto vznikl tento seriál o mikrokogeneraci a jejím využití (bude zveřejňován postupně):

Existují omezení, kdy jsou i velké objekty vyřazeny z možnosti si pořídit kogenerační jednotku. Většinou je to nedostatek místa. Nízká únosnost podlahy. Také bývá problém velkou kogeneraci namanipulovat do volného prostoru, mnohdy je nutné vybourat půl objektu a ne vždy je možné stavební úpravy provést.

 

Dalším poměrně častým problémem je hluk kogenerační jednotky a její vibrace, kdy větší jednotky se pohybují nad 60 dB(A). Takže nejsou vhodné mimo průmyslové budovy. Třeba hotely, domovy důchodců a kancelářské budovy.

Častá omezení ve větších budovách:

  • Málo prostoru
  • Únosnost konstrukcí
  • Absence instalačních otvorů v objektu
  • Velká hluková zátěž
  • Velké vibrace

Pro takové objekty máme řešení – MULTI SYSTÉM-LOCAL

 
Naše mikrokonerační jednotky
Naše mikrokonerační jednotky

Naše mikrokonerační jednotky

Výjimečné vlastnosti našich kogeneračních jednotek

 

Instalace více jednotek – MULTI SYSTÉM-LOCAL


Při nárocích na větší výkon kogenerace, se jednotky sestavují do multi systému. Z jednotek lze vyskládat poměrně velké systémy. Takto sestavené zdroje umožňují regulaci ve velmi širokém rozpětí, což klasické velké kogenerační jednotky nejsou schopné zajistit. Další výhoda je velmi nízká hlučnost 49 dB(A) a malé požadavky na zábor prostoru, malé vibrace, není nutný montážní otvor (max. šířka jednotky je 75 cm).

XRGI kogenerační jednotky jsou uzpůsobeny pro provoz v MULTI SYSTÉM-LOCAL. Všechny jednotky jsou umístěny v jednom prostoru. Jednotky jsou řízeny inteligentním systémem firmy EC POWER, veškerá komunikace probíhá pomocí Q-NET přes datové kabely a mikro-počítače.

Závěrem

Jak z mého článku vyplynulo, jsou situace, že i při požadavku na větší výkony kogenerace není vždy technicky možné umístit jednu větší kogenerační jednotku, byť by to bylo pravděpodobně levnější. Zde nastupuje mikrokogenerace se všemi svými výhodami.

Další častým problémem, kdy nelze využít velké kogenerace, je decentralizace tepla v areálech, kdy v rámci úspor investic a snížení tepelných ztrát rozvodem byly tepelné zdroje rozmístěny po celém areálu.

I pro areály existuje řešení, je to MULTI SATELITNÍ SYSTÉM, kdy jednotky jsou rozmístěny do takto decentralizovaných zdrojů tepla. Všechny jednotky spolu komunikují. Pak je možné dodávat teplo v budově A, ale elektřinu odebírat v budově B. O této problematice si povíme příště.

GAS KOMPLET s.r.o.
logo GAS KOMPLET s.r.o.

MIKROKOGENERAČNÍ JEDNOTKY firmy EC POWER, která je předním evropským výrobcem mikrokogeneračních jednotek. Společnost se specializuje pouze na mikrokogenerační jednotky do 20 kWe, vlastní řadu patentů a technických řešení. Pro své jednotky používá výhradně ...