Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

V české elektroenergetice se loni téměř nic nezměnilo

Zpráva o výrobě a spotřebě elektřiny v ČR za rok 2016

Tak by mohl znít titulek letošní roční zprávy Energetického regulačního úřadu (ERÚ) o provozu české elektrizační soustavy v roce 2016, protože až na dvě výjimky, jádro a plyn, se žádné výrazné odchylky od předchozího roku neobjevily. Jak se vyvíjely ostatní ukazatele?


© Fotolia.com

Energetický regulační úřad vydal roční zprávu o provozu elektrizační soustavy ČR za rok 2016. Z ní je v meziročním srovnání patrná zejména mírně klesající výroba a rostoucí spotřeba elektřiny. Ač se v kontextu posledních několika let jedná v obou případech o „rekordní“ hodnoty, spíše než o razantní výkyvy a anomálie jsou to rozdíly v řádu stovek gigawatthodin.

20152016
Výroba elektřiny brutto83888,383301,9
Výroba elektřiny netto77881,477415,3
Tuzemská brutto spotřeba71014,372418,3
Tuzemská netto spotřeba59280,360881,4
Tabulka 1: Výroba a spotřeba elektřiny v ČR (GWh), Zdroj: ERÚ

Zatímco celkové hrubá výroba i spotřeba energie kolísá v jednotkách procent, větší změny ve výrobě jsou patrné při bližším pohledu na některé zdroje. Na nižší celkové výrobě se podepsala hlavně delší odstávka jednotlivých bloků obou českých jaderných elektráren, jejichž výroba oproti roku 2015 poklesla o 2 737 GWh (- 10,2 %). Zvýšila se naopak výroba ve zdrojích na fosilní paliva. Nejvíce meziročně stoupla výroba elektřiny ze zemního plynu o 1 444 GWh (+ 73 %) a černého uhlí o 554 GWh (+ 11 %). Výroba hnědouhelných elektráren vzrostla jen nepatrně, o 284 GWh.

Zdroj: ERÚ
Zdroj: ERÚ

Zdroj: ERÚ

Počasí v roce 2016 tolik nepřálo výrobě elektřiny z větru a ze slunce. Větrné elektrárny vyrobily meziročně o 76 GWh elektřiny méně (- 13 %) a výroba elektřiny ze slunečních zdrojů meziročně klesla o 132 GWh (- 6 %). Větší množství srážek se naopak pozitivně projevilo na výrobě vodních elektráren, která vzrostla oproti roku 2015 o 206 GWh (+ 11,5 %). Výroba elektřiny z biomasy a z bioplynu poklesla jen v řádu jednotek až desítek GWh.

Zajímavý je také podíl různě velkých fotovoltaických elektráren na celkové výrobě. Většina elektřiny ze slunce se tak v ČR vyrobí zejména ve velkých solárních parcích, malé domácí elektrárny přispívají jen drobným dílem (11 %). Instalovaný výkon fotovoltaických elektráren se od roku 2014 v ČR prakticky nemění.

Zdroj: ERÚ
Zdroj: ERÚ

Stejně tak se v roce 2016 téměř neměnil ani instalovaný výkon u ostatních zdrojů v ČR.

Zdroj: ERÚ
Zdroj: ERÚ

Spotřeba elektřiny v ČR loni na rozdíl od výroby stoupla na 72418,3 GWh, což je nejvyšší hodnota za posledních 10 let. Nejvíce elektřiny se spotřebuje v průmyslu (30 %), v domácnostech (26 %) a ve službách (23 %).

Zdroj: ERÚ
Zdroj: ERÚ

Nižší výroba a vyšší spotřeba se podepsaly i na sníženém saldu dovozu a vývozu elektřiny, které kleslo na 11 TWh, nejnižší hodnotu za posledních 10 let. Nejblíže této hodnotě byl rok 2008, kdy bilance vývozu a dovozu činila - 11, 5 TWh. Navzdory těmto hodnotám ČR stále zůstává stabilně mezi největšími vývozci elektřiny na světě.

Shrnutí

Sečteno a podtrženo, za rok 2016 se v bilanci elektrizační soustavy výrazné změny neudály. Výroba poklesla oproti roku 2015 jen nepatrně (582 GWh), pokles mezi lety 2014 a 2015 byl razantnější (přes 2000 GWh). Spotřeba je sice „rekordní“, ale zvýšení proběhlo opět jen ve stovkách GWh. Instalovaný výkon jednotlivých zdrojů se neměnil.

To je špatná zpráva z hlediska OZE, které jsou všude ve světě zmiňovány jako momentálně nejperspektivnější odvětví energetiky s rostoucími investicemi. Český vývoj v jednotkách MW (u fotovoltaiky dokonce pokles) znamená, že toto odvětví v ČR stagnuje. Daří se jen menším instalacím fotovoltaických elektráren do 10 kW, ty se však do celkové bilance téměř nepromítají.

Významnější změny jsou patrné jen u třech zdrojů – jaderná energie, plyn a černé uhlí. Jádro mělo kvůli dlouhým kontrolním a servisním odstávkám slabší rok a možná i díky tomu došlo k výrazně vyššímu uplatnění paroplynových elektráren, kde výroba narostla o 73 %. Významně poskočilo také černé uhlí.

Pro zajímavost uvádíme srovnání s loňskou výrobou elektřiny v Německu. Jedná se opravdu jen o ilustraci, Německá energetika je v porovnání s českou mnohem větší a vychází z odlišných přírodních podmínek.

Zdroj: Fraunhofer ISE, pozn. red.: graf nezahrnuje výrobu elektřiny v průmyslovém sektoru pro vlastní potřeby
Zdroj: Fraunhofer ISE, pozn. red.: graf nezahrnuje výrobu elektřiny v průmyslovém sektoru pro vlastní potřeby
Zdroj: Fraunhofer ISE
Zdroj: Fraunhofer ISE

Zdroj:

Energetický regulační úřad: Roční zpráva o provozu ES ČR 2016 [online]. [cit. 2017-05-29].
Dostupné https://www.eru.cz/documents/10540/462820/Rocni_zprava_provoz_ES_2016.pdf/800e5a09-a58a-4a73-913f-abc30cda42a5

 
 
Reklama