Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Soutěž Přeměna odpadů na zdroje

Zabodovala deska z odpadních pryží a pneumatik, výrobky z recyklace plastových komunálních odpadů, druhotné suroviny při revitalizaci brownfieldu a zahradní jezírko se 100% využitím recyklovaných materiálů.

Soutěž Přeměna odpadů na zdroje

Soutěží projekty budující odpovědný přístup k využívání surovin. Může jít o kreativní zpracování použitých plastů či starého papíru nebo inovativní využití druhotných surovin ve stavebnictví a výrobě. Zároveň se mohou hlásit projekty, jež krátkým videospotem inspirují k využívání použitých výrobků druhé.

Třetí ročník soutěže byl již ukončen a zná vítěze. Inspirujte se projekty, které byly v roce 2019 oceněny. Informace k zahájení dalšího ročníku soutěže Přeměna odpadů na zdroje budou ke konci roku 2019.

Vítězové 2019

KATEGORIE 1 – Výrobní firmy

1. místo: Pryžová deska ARPTEX z odpadních pryží a pneumatik. ARP Bohemia s.r.o., Libčice nad Vltavou

Společnost ARP Bohemia s.r.o. využívá unikátní technologii společnosti LAVARIS s.r.o. na zpracování a separaci pryžového odpadu, čímž je umožněna jeho další aplikace do dalších gumárenských produktů.

2. místo: Přeměna tekutých odpadů na organický substrát či rekultivační kompost technologií MANETECH. Manetech, a.s., Praha

Technologie MANETECH jednoduchou transformací převádí kapalnou složku na pevný substrát. Během procesu zpracování se redukuje charakteristický nepříjemný zápach. Dávkování kapalné složky k pevnému nosiči dosahuje touto technologií poměru až 10:1. Výsledkem procesu je kvalitní organické hnojivo či rekultivační kompost.

3. místo: Výrobky z materiálu TRAPLAST získaného recyklací plastových komunálních odpadů. Transform a.s. Lázně Bohdaneč

Materiál Traplast získává společnost Transform a.s. Lázně Bohdaneč pečlivou recyklací plastových komunálních odpadů z tříděného sběru. Výrobky z něj odolávají povětrnostním vlivům, nehnijí, nepraskají ani nekorodují. Nevyžadují žádnou údržbu a na zimu je není nutné uskladňovat. Jako prvky občanské i městské architektury jsou konkrétním důkazem, že třídění odpadu má reálný smysl.


Výrobky z materiálu TRAPLAST získaného recyklací plastových komunálních odpadů

Přeměna tekutých odpadů na organický substrát či rekultivační kompost technologií MANETECH

KATEGORIE 2 – Stavebnictví

1. místo: Panattoni Park Ostrov North – rekordní využití druhotných surovin při revitalizaci brownfieldu Panattoni Europe, Praha

Společnost Panattoni Europe díky důslednému dodržování požadavků certifikace BREEAM dosáhla rekordního využití druhotných surovin při revitalizaci brownfieldu na místě zrušené továrny na výrobu trolejbusů Škoda Ostrov. Celkem se podařilo přímo v areálu Panattoni Park Ostrov North zrecyklovat 98,7 % dále využitelných odpadů z demolic. Druhotná surovina nahradila přírodní suroviny a stavební materiál, který nebylo nutné na stavbu následně dovážet.

Psali jsme v článku Areál Škody Ostrov prošel téměř stoprocentní recyklací

2. místo. Zahradní jezírko se 100% využitím recyklovaných materiálů. AZS 98, s.r.o., Plzeň

Společnost AZS 98, s.r.o, vybudovala jako náhradu za původní rodinný bazén zahradní jezírko, a to zcela pomocí recyklovaných materiálů a výrobků. U jezírka je rovněž dále zapuštěna retenční nádrž, kam je sváděna dešťová voda z okapů domu, která je následně využívána na zalévání zahrady.

3. místo: Recyklace v praxi – výstavba BMX dráhy Zábřeh. EKO servis Zábřeh s.r.o., 3. místo

Společnost EKO servis Zábřeh s.r.o. přihlížela při realizaci výstavby BMX dráhy v bývalém kamenolomu i na ekologickou stránku projektu. Cílem bylo maximální využití dostupných druhotných surovin s minimální uhlíkovou stopou, čímž se značně snížily i náklady na výstavbu.

Všichni vítězové soutěže Přeměna odpadů na zdroje 2019

Ohlédnutí za 2. ročníkem soutěže "Přeměna odpadů na zdroje".

V roce 2018 hodnotící komise vybírala celkem z 171 přihlášených projektů. Do užšího výběru se dostalo 35 nominovaných.

KATEGORIE 1 – nejlepší výrobek z druhotných surovin
  • 1. místo – společnost BRENS EUROPE, a.s., Plzeň - Kolejový absorbér hluku s funkcí retence vody BRENS STERED
  • 2. místo – CIUR a.s., Brandýs nad Labem - Celulózová izolace Climatizer Plus
  • 3. místo – LAVARIS s.r.o., Libčice nad Vltavou - Aktivní Gumový Prach
KATEGORIE 2 – nejlepší využití druhotných surovin ve stavebnictví
  • 1. místo – AZS 98, s.r.o., Plzeň - Využití asfaltového a betonového recyklátu jako náhrada za přírodní kamenivo
  • 2. místo – SKANSKA a.s., Praha - Stavba dálnice D4 Skalka u Příbrami - využití materiálů z uranových dolů
  • 3. místo – Adam Rujbr Architects s.r.o., Brno - Projekt Depozitář pro Východočeské muzeum v Pardubicích
  • 3. místo – VW WACHAL a.s., Kroměříž - Výstavba Depozitáře pro Východočeské muzeum v Pardubicích
KATEGORIE 3 – nejlepší využití druhotných surovin v projektech veřejné správy
  • 1. místo – obec Vysoké Pole, okr. Zlín - Envicentrum Pro krajinu Vysoké Pole
  • 2. místo – obec Karlovice, okr. Bruntál - Využití recyklátu z bývalého kulturního domu pro vybudování zázemí pro sportovní aktivity
  • 3. místo – obec Kněžice, okr. Nymburk - Digestát, tekuté hnojivo
 
 
Reklama