Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Když je dominantou hlavního města spalovna…

Kodaňská spalovna Amager Bakke se proslavila ještě před uvedením do provozu svou odvážnou koncepcí. Při zamýšleném umístění, velikosti a výkonu celého zařízení bylo zřejmé, že se stane dominantou celé Kodaně. A tak si na ní dali autoři záležet, opatřili budovu hliníkovým pláštěm a na její střeše zřídí sjezdovku. Na unikátní stavbě se podílely i české firmy.

Stavba

Kodaňské zařízení na energetické využití odpadu staví společnost Amager Resourcecenter, která je vlastněná pěti dánskými obcemi. Spalovna Amager Bakke měří na délku 200 m, na šířku téměř 70 m a nejvyšší místo samotné budovy je okolo 90 m nad zemí. Komín nestojí na zemi, ale je připojen na nejvyšší stěnu budovy, čímž přidává dalších několik desítek výškových metrů. S těmito parametry se jedná o jednu z nejvyšších staveb v Kodani, a architekti využili možnost udělat z ní zároveň nejvyšší kopec v přilehlém okolí. Z vrcholu stavby povede sjezdovka, jedna z mála v celém Dánsku. Důvodem je, že průmyslové zařízení se nachází v těsné blízkosti sídel. Kromě důrazu na perfektní výkon a téměř nulové znečištění se proto dbalo i na estetickou stránku a přijetí místní komunitou. S nápadem vytvoření sjezdovky přišlo architektonické studio BIG Architects.

Spalovna Amager Bakke se nachází v těsné blízkosti sídel
Spalovna Amager Bakke se nachází v těsné blízkosti sídel
Zařízení pro energetické využití odpadu tvoří jednu z dominant celé Kodaně
Zařízení pro energetické využití odpadu tvoří jednu z dominant celé Kodaně

Kromě tvaru a velikosti na celém zařízení zaujme také opláštění budovy, které vypadá, jako by bylo z kovových cihel. Tento dojem není daleko od pravdy, jedná se o fasádu z hliníkových panelů, která je navíc osazena velkými hliníkovými „cihlami“, bloky. Dodavatelem fasády jsou české společnosti Sipral, která dodala fasádu pro většinu stavby, a LLENTAB, jež zajistila řešení sekundární nosné konstrukce a jejího opláštění na části stavby.

„Kodaňská spalovna Amager Bakke“
„Kodaňská spalovna Amager Bakke“

Při projektování své části fasády musela společnost LLENTAB řešit řadu speciálních požadavků. Mezi ně patří například zvýšené nároky na nosnost, které zvyšují hliníkové bloky od Sipralu. Do fasády opatřené bloky se může silněji opírat vítr nebo ji může zatížit sníh, který se na blocích usadí. Fasáda tvoří systém přenášející vodorovné a svislé zatížení od opláštění a hliníkových boxů do kotevních míst na primární nosné konstrukci. Ukotvení bloků musí být navíc perfektně utěsněné, aby dovnitř nepronikala voda. Kromě některých detailů a napojení je celá fasáda vyskládána ze standardních profilů tloušťky 2–6 mm vyráběných a dodaných přímo firmou LLENTAB.

Investor kladl důraz také na akustické požadavky, zejména kvůli části stavby pro najíždění popelářských vozů a výsep odpadu. Proto bylo zvoleno opláštění ze sendvičových minerálních panelů tloušťky 80 mm a 120 mm. “U takto velkých objektů je stavba živý organismus, hlavní projekt se neustále vyvíjí a je nutná neustálá koordinace všech firem a účastníků stavby. Některé věci se musely řešit za pochodu. Nestandardní řešení se testovala přímo na stavbě a v případě neúspěchu se obratem nalézala náhradní/lepší řešení. Z hlediska počasí, logistiky, skladovacích možností a vyhnutí se ostatním dodavatelům částí stavby se musely montáž a dodávky materiálu přizpůsobovat momentálnímu stavu na stavbě. Projektem jsme si ověřili variabilitu systému LLENTAB a jeho použití téměř na jakékoli ocelové konstrukci.” Ing. Michal Přibyl, projektant LLENTAB

Provoz

„Kodaňská spalovna Amager Bakke“
„Kodaňská spalovna Amager Bakke“

Dánsko jen 6 % svých odpadů skládkuje, 61 % recykluje a 29 % energeticky využívá. Spalovna Amager Bakke má být v tomto ohledu nejmodernějším zařízením na světě s minimálním dopadem na životní prostředí. Užitečnými výstupy jsou vedle elektřiny a tepla také struska (pro stavební účely), kovy, popílek (přidává se do vápna), sádra (například pro sádrokartony) a čistá voda, která může být v provozu dále použita.

Amager Bakke nahrazuje původní 45 let starou spalovnu se 4 spalovacími komorami. Bude vybavena dvěma kotli, společnou turbínou a generátorem. Celkem zařízení ročně zpracuje 400 000 tun odpadu od 700 000 obyvatel a 46 000 podniků. Kotle zvládnou spálit 2x 35 tun odpadu za hodinu, přičemž vygenerují 11,5 MJ tepla na 1 kg odpadu. Účinnost přeměny energie na elektřinu je 28 %. Vyrobená energie bude zásobovat 50 000 domácností elektřinou a 120 000 domácností teplem.

Zařízení umí zpracovat všechny druhy odpadu jako palivo a ještě zajistit vysokou úroveň obnovení energie. V porovnání s předchozí spalovnou omezuje emise síry o 99,5 % a emise dusíku (NOx) snižuje na desetinu. Lyžaři na sjezdovce tudíž nemusí mít obavu o kvalitu vzduchu na svahu.

„Svah pro budoucí sjezdovku Amager Bakke“
„Svah pro budoucí sjezdovku Amager Bakke“

Flexibilitu ve zpracování odpadu získává zařízení pomocí technologie roštu zvané DynaGrade. Díky designu a optimalizovanému vodnímu chlazení dosahuje skvělých spalovacích podmínek. Systém vodního chlazení umožňuje zahřívat odpad na vyšší teplotu, a tak zajistit jednak palivovou flexibilitu a jednak precizní spálení odpadu, což se projevuje velmi nízkými hodnotami celkového organického uhlíku v popelu (zhruba 0,2 %).

Jelikož chladícím médiem není vzduch, může se přívod primárního spalovacího vzduchu přesně regulovat. S touto regulací při procesu spalování vzniká méně oxidů dusíku a méně přebytečného vzduchu znamená obecně menší objem spalin, čímž se snižují ztráty zásobníku a spotřeba ventilátorů.

 
 
Reklama