Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

2. ročník soutěže PŘEMĚNA ODPADŮ NA ZDROJE – přihlásit se můžete do 20. dubna 2018

Cílem soutěže je vyhledat a ocenit výrobky, projekty a díla, které jsou příkladem pro šetrné zacházení se surovinami využitím druhotných surovin a materiálů a výrobků po ukončení jejich životnosti. Nahrazovat primární zdroje druhotnými surovinami je odpovědné, udržitelné a chytré.

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
pořádá 2. ročník soutěže
PŘEMĚNA ODPADŮ NA ZDROJE

Přihlášky do soutěže se vyplňují online na webu:
https://druhotnasurovina.mpo.cz
v prodlouženém termínu do 20. dubna 2018

CENA MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU

bude udělena za 1., 2. a 3. místo v kategoriích:

KATEGORIEPŘEDMĚT SOUTĚŽEURČENO PRO
I.
Výrobek z druhotných surovin
Předmětem je výrobek vyrobený z druhotné suroviny nebo obsahující určité množství druhotných surovin (jednoho či více druhů). Podnikatelskou sféru
II.
Využití druhotných surovin ve stavebnictví
Předmětem je realizace nebo schválený projekt na využití druhotných surovin a výrobků z druhotných surovin v rámci stavební činnosti. Podnikatelskou sféru
III.
Využití druhotných surovin v projektech veřejné správy
Předmětem je realizace veřejné zakázky, schválený projekt nebo další aktivity, ve kterých jsou druhotné suroviny nebo výrobky z druhotných surovin využity, nebo je jejich využití požadováno, řešeno nebo jinými způsoby propagováno a prezentováno. Obce, města, kraje a další organizace veřejné správy
IV.
Projekt studentů VŠ
Předmětem je získání, zpracování nebo využití druhotných surovin a jejich uplatnění ve výrobku. Studenty vysokých škol
V.
Projekt /dílo studentů VOŠ, SŠ, SOU
Předmětem je kreativní využití výrobků s ukončenou životností. Studenty VOŠ, SŠ, SOU
VI.
Projekt /dílo žáků ZŠ a organizace volnočasových aktivit
Předmětem je kreativní využití výrobků s ukončenou životností. Žáky ZŠ a organizace volnočasových aktivit
VII.
Projekt studentů a žáků VOŠ, SŠ, SOU, ZŠ, ZUŠ, DDM a dalších organizací
Předmětem je krátké video na téma získání, zpracování nebo využití druhotné suroviny z výrobků a materiálů po ukončení jejich životnosti. Studenty a žáky VOŠ, SŠ, SOU, ZŠ, ZUŠ, DDM a další organizace

Cílem soutěže je vyhledat a ocenit výrobky, projekty a díla, které jsou příkladem pro šetrné zacházení se surovinami využitím druhotných surovin a materiálů a výrobků po ukončení jejich životnosti. Nahrazovat primární zdroje druhotnými surovinami je odpovědné, udržitelné a chytré. Vítězové soutěže získají ocenění Ministerstva průmyslu a obchodu a věcné nebo zážitkové ceny na slavnostním vyhlášení dne 15. 6. 2018 v Senátu PSP ČR. Vítězné projekty a díla budou následně prezentovány široké odborné i občanské veřejnosti. Kritéria soutěže a další podrobnosti jsou uvedeny na internetové stránce https://druhotnasurovina.mpo.cz, kde jsou pro inspiraci i výsledky 1. ročníku soutěže, včetně Katalogu vítězů a nominovaných.

Sponzoři 2. ročníku soutěže MPO - Přeměna odpadů na zdroje
PURUM
AQUATEST
SG GEOTECHNIKA
BELMONT TRADING
VEOLIA
ČEZ ENERGETICKÉ PRODUKTY
BURZOVNÍ NADACE KLADNO
EKO-KOM a.s.
ČESKÁ ASOCIACE OBĚHOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE

Mediální partneři soutěže
MODERNÍ OBEC
ODPADY
BUILD INFO
TZB INFO
ENVIWEB
TŘETÍ RUKA
PRŮMYSLOVÁ EKOLOGIE
ČESKÁ RADA PRO ŠETRNÉ BUDOVY
NAZELENO

Odborní partneři soutěže
HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČR
SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR
SVAZ MĚST A OBCÍ ČR
SDRUŽENÍ MÍSTNÍCH SAMOSPRÁV ČR
TEREZA
RECYKLOHRANÍ
INSTITUT CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY
ČESKÉ EKOLOGICKÉ MANAŽERSKÉ CENTRUM
SVAZ PRŮMYSLU DRUHOTNÝCH SUROVIN ČR
OBALOVÝ INSTITUT SYBA s.r.o.

Ceny pro vítěze 2. ročníku soutěže MPO

KATEGORIEOrganizaceCenaPoznámka
I.
Podniky
Česká asociace oběhového hospodářství a Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha 1. místo
Roční kurz nástavbového vysokoškolského studia celoživotního vzdělávání s názvem Oběhové hospodářství na Fakultě technologie ochrany prostředí VŠCHT
Cena v hodnotě cca: 30 000,- Kč
Termín kurzu:
září 2018 - květen 2019 cca 1x měsíčně (pátek)
Další informace: https://cv.vscht.cz/kurzy-cv/obehove-hospodarstvi
Ministerstvo průmyslu a obchodu Luxusní české křišťálové sklo ze sklárny Moser s vyrytým oceněním a názvem podniku.
Cena v hodnotě cca: 20 000,- Kč
Moser je světově proslulou českou značkou ve výrobě ekologicky čistého bezolovnatého křišťálového skla.
Ministerstvo průmyslu a obchodu 2. a 3. místo
Luxusní české křišťálové sklo ze sklárny Moser s vyrytým oceněním a názvem podniku.
Cena v hodnotě cca: 20 000,- Kč
Moser je světově proslulou českou značkou ve výrobě ekologicky čistého bezolovnatého křišťálového skla.
II.
Stavební firmy
Česká asociace oběhového hospodářství a Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha 1. místo
Roční kurz nástavbového vysokoškolského studia celoživotního vzdělávání s názvem Oběhové hospodářství na Fakultě technologie ochrany prostředí VŠCHT
Cena v hodnotě cca: 30 000,- Kč
Termín kurzu:
září 2018 - květen 2019 cca 1x měsíčně (pátek)
Další informace: https://cv.vscht.cz/kurzy-cv/obehove-hospodarstvi
Ministerstvo průmyslu a obchodu Luxusní české křišťálové sklo ze sklárny Moser s vyrytým oceněním a názvem podniku.
Cena v hodnotě cca: 20 000,- Kč
Moser je světově proslulou českou značkou ve výrobě ekologicky čistého bezolovnatého křišťálového skla.
Ministerstvo průmyslu a bchodu 2. a 3. místo
Luxusní české křišťálové sklo ze sklárny Moser - ručně vyrobený křišťálový produkt s vyrytým oceněním a názvem podniku.
Cena v hodnotě cca: 20 000,- Kč
Moser je světově proslulou českou značkou ve výrobě ekologicky čistého bezolovnatého křišťálového skla.
III.
Obce a města
SG Geotechnika 1. místo
Snímkování dronem, fotogrammetrické měření a následné vytvoření 3D modelu objektu vytipovaného obcí v rámci profesionálních služeb největší a nejstarší geotechnické konzultační firmy v České republice, SG Geotechniky.
Cena bude poskytnuta ve formě „voucheru“, konkrétní plnění formou komplexní služby, případně může obec uplatnit na širší plnění dle další dohody s odborným partnerem soutěže.
Cena v hodnotě cca 70 000,- Kč
a
S vítězem bude předběžně dohodnuto, co je pro obec potřebnější a dle rozsahu plánované ceny splnitelné partnerem.
BELMONT TRADING Počítač - HP ProOne 400
Cena v hodnotě cca 20 000,- Kč
Kvalitní osobní počítač all-in-one do kanceláří a podniků
Purum 2. místo
Zajištění služby odborného poradenství v oblasti odpadového hospodářství a provedení analýzy odpadu v rámci komplexních služeb firmy Purum v oblasti nakládání s odpady či jejich zpracovávání, legislativní činnosti v oblasti odpadů.
Cena bude poskytnuta ve formě „voucheru“, konkrétní plnění formou komplexní služby, případně může obec uplatnit na širší plnění dle další dohody s odborným partnerem soutěže.
Cena v hodnotě cca 50 000,- Kč
S vítězem bude předběžně dohodnuto, co je pro obec potřebnější a dle rozsahu plánované ceny splnitelné partnerem.
AQUATEST 3. místo
Voucher na využití špičkových služeb akreditované a certifikované laboratoře AQUATEST v oboru environmentálních analýz včetně vzorkování pro potřeby obce.
Cena bude poskytnuta ve formě „voucheru“, konkrétní plnění formou komplexní služby, případně může obec uplatnit na širší plnění dle další dohody s odborným partnerem soutěže.
Cena v hodnotě cca 30 000,- Kč
S vítězem bude předběžně dohodnuto, co je pro obec potřebnější a dle rozsahu plánované ceny splnitelné partnerem.
IV.
Studenti VŠ
AQUATEST 1. místo
Studijní cesta do Etiopie zaměřená na nakládání s odpady, jež představují současný velký problém v rychle rostoucích městech, a vodní hospodářství v rámci dlouhodobých projektů zahraniční pomoci, které díky podpoře České rozvojové agentury v Etiopii dlouhodobě realizuje společnost AQUATEST, (plně hrazeno, dle aktuálních cen letenek, ubytování a dalších nákladů na zajištění pobytu)
Cena v hodnotě cca: 60 000,- Kč
S vítězem bude detailně dohodnuto včetně termínů a obsahu stáže (konkrétní harmonogram, lokality, objekty, témata).
Česká asociace oběhového hospodářství 2. místo
Studijní cesta na dva dny do některého ze států EU spojená s návštěvou výzkumného nebo zpracovatelského zařízení zaměřeného na zpracování druhotných surovin – plně hrazeno.
Cena v hodnotě cca: 35 000,- Kč
Charakter ceny v rámci podpory technického vzdělávání.
ČEZ Energetické produkty 3. místo
Exkurze jednodenní do výrobního podniku Volkswagen v Drážďanech a do specializovaného zařízení na třídění odpadů – plně hrazeno.
Cena v hodnotě: cca 20 000,- Kč
Charakter ceny v rámci podpory technického vzdělávání.
V.
Studenti SŠ
ČEZ Energetické Produkty 1. místo
Zábavně-vzdělávací exkurze, jejímž cílem bude podnítit kreativitu studentů v opětovném využívání odpadů – návštěva elektrárny a uhelné Safari - Vršanská uhelná.
Cena v hodnotě cca: 50 000,- Kč
Charakter cen v rámci podpory technického vzdělávání, tj. exkurze do průmyslového objektu nebo workshop zaměřený na zpracování a využívání druhotných surovin, včetně druhé části tj. návštěva vybraného zábavného zařízení.
EKO-KOM a.s. 2. místo
Studijní cesta v ČR formou zábavně-vzdělávací exkurze s workshopem do zařízení na zpracování a využívání druhotných surovin.
Cena v hodnotě: cca 25 000,- Kč
Veolia 3. místo
Studijní cesta v ČR formou zábavně-vzdělávací exkurze s workshopem do zařízení na zpracování a využívání druhotných surovin.
Cena v hodnotě: cca 15 000,- Kč
VI.
Žáci ZŠ
Veolia 1. místo
Zábavně-vzdělávací exkurze s workshopem, jejímž cílem bude podnítit dětskou kreativitu v opětovném využívání odpadů - plně hrazeno.
Cena v hodnotě: cca: 30 000,- Kč
Charakter cen v rámci podpory technického vzdělávání, tj. exkurze do průmyslového objektu nebo workshop zaměřený na zpracování a využívání druhotných surovin, včetně druhé části tj. návštěva vybraného zábavného zařízení.
EKO-KOM a.s. 2. místo
Zábavně-vzdělávací akce dle dohody s pedagogy vítězného týmu, třídy, školy - plně hrazeno.
Cena v hodnotě: 20 000,- Kč
ČEZ Energetické Produkty 3. místo
Zábavně-vzdělávací akce dle dohody s pedagogy vítězného týmu, třídy, školy - plně hrazeno.
Cena v hodnotě: 15 000,- Kč
VII.
Video

Žáci ZŠ a SŠ
Burzovní Nadace Kladno VII A. 15 – 18 let
1. místo - 5 000,- Kč
2. místo - 3 000,- Kč
3. místo - 1 000,- Kč
Cena bude udělena vítězi, kterým může být jak jednotlivec, tak i skupina (počet členů soutěžní skupiny nemá vliv na výši ceny, ta zůstává stejná).
Burzovní Nadace Kladno VII B. 6 – 15 let
1. místo - 5 000,- Kč
2. místo - 3 000,- Kč
3. místo - 1 000,- Kč

Doplňující informace:

  • V každé kategorii, na základě provedeného hodnocení, nominuje Hodnotící komise 10 nejlepších výrobků, projektů, prací apod.
  • Z 10 nominovaných určí Hodnotící komise v každé kategorii 3 nejlepší. Za 1., 2. a 3. místo obdrží vítězové věcnou nebo zážitkovou cenu a reprezentativní diplom podepsaným panem ministrem.
  • Nominovaní na 4. – 10. místě budou oceněni Čestným uznáním podepsaným panem ministrem.
  • Vítězové i nominovaní v každé kategorii budou se svými projekty, díly a pracemi uvedeni v Katalogu 2. ročníku soutěže MPO Přeměna odpadů na zdroje, který bude zveřejněn na internetových stránkách MPO a dalších rezortů, odborných a mediálních partnerů soutěže a dalších. Zároveň budou vítězové zváni na odborné semináře, konference a další akce se zaměřením na oběhové hospodářství a související témata, aby prezentovali své příklady dobré praxe. Tím bude naplněno poslání soutěže, tj. osvěta v oblasti oběhového hospodářství a účinného nakládání se zdroji.

DOTACE NA NOVÉ TECHNOLOGIE K ZÍSKÁVÁNÍ
A ZPRACOVÁNÍ DRUHOTNÝCH SUROVIN


Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Prioritní osa 3
Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin

PROGRAM
3/3.4. Nízkouhlíkové technologie

Specifický cíl 3.4
Uplatnit inovativní nízkouhlíkové technologie v oblasti nakládání energií a při využívání druhotných surovin

CÍL PROGRAMU
Podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti elektromobility, obnovitelných zdrojů energie, nakládání s energií a využití druhotných surovin. Zvýšení využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií, které se zatím v České republice běžně neuplatňují.

MÍRA PODPORY U PROJEKTU

  • Malý podnik až do výše 45 % způsobilých výdajů
  • Střední podnik až do výše 35 % způsobilých výdajů
  • Velký podnik až do výše 25 % způsobilých výdajů

PODPOROVANÉ AKTIVITY

  • Zavádění inovativních technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě např. z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu, plastů, stavebních a demoličních odpadů, vedlejších energetických produktů a řady dalších výrobků s ukončenou životností.
  • Zavádění inovativních technologií, kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním způsobem cenné druhotné suroviny.
  • Zavádění inovativních technologií na výrobu inovativních výrobků vyrobených z druhotných surovin, včetně náhrad primárních zdrojů druhotnými surovinami tam, kde je to ekonomicky výhodné.

PŘEHLED VÝZEV V RÁMCI SC 3.4. – DRUHOTNÉ SUROVINY

I. výzva - schváleno 19 projektů. Souhrnná výše podpory cca 173 mil. Kč
II. výzva - schváleno 15 projektů. Souhrnná výše podpory cca 159 mil. Kč
III. výzva - podáno 25 žádostí, hodnocení dosud probíhá. Souhrnná výše dotace u podaných žádostí cca 215 mil. Kč

Vyhlášení IV. výzvy se předpokládá v září 2018
Alokace pro DRUHOTNÉ SUROVINY ve výši 100 mil. Kč