Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Kogenerační jednotky - ekologická záruka energetické soběstačnosti měst a obcí

Rostoucí spotřeba energie, vysoké náklady za přenos a stále větší hrozba masivního výpadku neboli blackoutu zvyšují poptávku po lokální výrobě elektrické i tepelné energie. Od šedesátých let minulého století vlády vyspělých zemí preferovaly kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie ze zemního plynu. Tato tendence ještě více zesílila začátkem sedmdesátých let po první ropné krizi. V současnosti se výrobci technologií zaměřují na hledání synergie mezi výrobcem a spotřebitelem.

Kombinovaná výroba tepla a elektrické energie nachází uplatnění v mnoha směrech lidské činnosti, kde je potřeba tepelná a elektrická energie, od průmyslu přes velké teplárny a kotelny, až po bazény nebo rekreační objekty a hotely.

Hlavním předpokladem pro efektivní výrobu tepla a elektřiny (a tím i nízkou cenu pro koncového zákazníka) je kvalitní srdce kogenerační jednotky, tedy výkonný motor s vysokou účinností, nízkými provozními náklady a splňující současné i budoucí emisní limity.

Splnění těchto většinou protichůdných požadavků (například při snížení emisí většinou dojde ke zvýšení spotřeby paliva, požadavek na práci ve velké nadmořské výšce vede ke snížení výkonu atd.) si vyžádalo obrovské investice do vývoje, které si mohli dovolit pouze ti největší výrobci motorů a kogeneračních jednotek.

Právě to je důvodem, proč si městská tepelná hospodářství ve Šternberku, Uničově a Moravské Třebové vybrala pro své kogenerační zařízení motory od amerického výrobce Caterpillar. Obyvatelé se tak mohou těšit na spolehlivé dodávky, nižší cenu tepla a celkově ekologičtější provoz kotelen.

Skupina ADI Heat & Power, která převzala v roce 2015 správu městských tepelných hospodářství v Uničově, Šternberku i Moravské Třebové, zdárně dokončila rozsáhlé modernizace, jejichž součástí byla i instalace účinných a šetrných kogeneračních jednotek. Jedná se o první takto komplexní projekt v regionu.

Díky modernizaci našich kotelen zajistíme našim zákazníkům bezpečné a spolehlivé dodávky tepla a zároveň docílíme šetrnější výroby. Toto řešení bychom také rádi představili zástupcům okolních měst a jejich provozovatelům v regionu,“ říká Ing. Roman Jusko, výkonný ředitel společnosti ADI Heat & Power.


Kogenerační jednotka BOOMEL® NATGAS 800 zásobuje teplem plavecký bazén v Uničově

Kogenerační jednotka BOOMEL® NATGAS 999 ve Šternberku

ADI Heat & Power rekonstrukci provedla ve spolupráci s firmou Zeppelin CZ s.r.o., výhradním dodavatelem renomovaných kogeneračních jednotek BOOMEL® NATGAS™ vybavených úspornými plynovými motory Cat®.

Modernizaci tepelných hospodářství lze realizovat také formou služby zvané Energy Contracting, která umožňuje bez vstupní investice vyřešit komplexní dodávky tepla a případně i elektřiny za pomoci kogeneračních jednotek.

Na své náklady pro klienta navrhneme, pořídíme, zapojíme a budeme v jeho objektu provozovat a servisovat technologii pro výrobu tepla a elektřiny, jejímž jádrem bude kogenerační jednotka. Zákazník bude získávat teplo, respektive elektřinu, za cenu nižší, než je jeho současná cena,“ doplňuje ředitel společnosti ADI Heat & Power a.s., která tuto službu zajišťuje ve spolupráci s firmou Zeppelin CZ s.r.o.

Další možností je nákup celého zařízení a jeho provoz, přičemž návratnost investice se v tomto případě se pohybuje okolo osmi let.

Zajistěte vaší obci energetickou soběstačnost, pro financování můžete využít i celou řadu dotačních programů a tím výrazně snížit vstupní investici. S kogeneračními jednotkami od společnosti Zeppelin CZ se už nedostatku energií nemusíte bát. Bezstarostný život vašich občanů a nezanedbatelná úspora provozních nákladů obce – to jsou hlavní přednosti zmiňovaných řešení.

Zeppelin CZ s.r.o.
logo Zeppelin CZ s.r.o.

Společnost Zeppelin CZ s.r.o., výhradní prodejce stavebních strojů a zařízení Cat® pro Českou republiku, dodává na český trh širokou škálu stavebních, zemních, zemědělských a důlních strojů amerického výrobce Caterpillar. Je také dodavatelem ...