Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Servisní služby divize Energetické systémy společnosti Zeppelin CZ

Neplaťte za něco, co nepotřebujete! Naše služby jsou vám šité na míru!

Výhody servisních programů pro záložní zdroje:

  • Možnost vybírat z několika úrovní servisních programů a čerpat stanovené benefity (slevy apod.)
  • Nepřetržitá servisní pohotovost 24 hodin denně
  • Telefonická asistence / linka Hot Line (s provozním problémem poradí kvalifikovaný technik Zeppelin CZ „na telefonu“)
  • Rychlé reakční časy (dle typu servisní smlouvy jasně definovaná doba nástupu servisního technika)
  • Pravidelná preventivní údržba v předepsaných intervalech (dle konkrétní servisní smlouvy) = dlouhá životnost záložního zdroje
  • Možnost dálkového monitoringu zařízení se zpětnou vazbou k zákazníkovi
  • Laboratorní rozbor olejových vzorků v certifikované laboratoři S.O.S.™ (Scheduled Oil Sampling) společnosti Zeppelin CZ
  • Ekologická a bezpečná likvidace znehodnocených paliv

Servisní program pro záložní energetické zdroje – přehled úrovní

SERVISNÍ PROGRAM
(úroveň)
PREMIUMEXCELENTOPTIMUM + Individual NZOPTIMUMBASIC+BASIC
Nástup k servisnímu zásahu do4/6 hod.24 hod.36 hod.24 hod.24 hod.48/72 hod.dle dohody
Nástup k servisnímu zásahu
24 hodin denně 7 dní v týdnu
ANOANONEANOANONENE
POSKYTOVANÉ SERVISNÍ SLUŽBY
Nepřetržitá servisní pohotovost
Telefonická asistence  
Profylaktická prohlídka
(v intervalu 1 x ročně)
Měření baterií
Proškolení obsluhy 1x ročně
v rámci profylaktické prohlídky
 
Doplnění / likvidace paliva
(v rámci profylaktické prohlídky)
      
Poskytnutí náhradního
záložního zdroje
 
Připojení na centrální dispečink  
Provozovací poplatek dispečinku  
Komunikační zařízení
se zpětným voláním
      
Laboratorní rozbor olejových vzorků
Komplexní revize stavu záložního
zdroje (v intervalu 2x za 5 let)
     
NÁHRADNÍ DÍLY V CENĚ
Palivový, olejový a vzduchový filtr
Olejová náplň
Inhibitor koroze
Relé, pojistky  
Pojistky generátoru     
Klínové řemeny, hadice     
Čidla tlaku a teploty      
Antifreeze      
Vstřikovací trubička      
Solenoid      
Náhradní díly elektrické výbavy      
Vstřikovací čerpadlo      
Turbodmychadlo      
Vstřikovací element      

Neplaťte za něco, co nepotřebujete!
Naše služby jsou vám šité na míru!

Víme, jak důležité je při podnikání v dnešní době zajistit maximální energetickou bezpečnost. Ať již podnikáte v jakémkoli oboru, se servisními službami společnosti Zeppelin CZ získáváte jistotu nepřerušeného provozu a můžete tak v klidu realizovat i ty nejsmělejší podnikatelské plány!

Servisní služby, poskytované ke všem prodávaným produktům divize Energetické systémy společnosti Zeppelin CZ, si snadno přizpůsobíte vašim potřebám. Domluvte si s naším specialistou individuální servisní plán, nebo si vyberte z již připravených balíčků servisních služeb!

Základem kvalitních servisních služeb je špičkové technické vybavení i lidské zdroje. Společnost Zeppelin CZ zaměstnává ty nejlepší odborníky ve svém oboru; navíc disponuje špičkově vybavenými dílnami, vlastním svářečským a kovoobráběcím centrem, centrální laboratoří olejových vzorků, dispečinkem pro dálkový dohled nad stroji a plně vybavenými servisními vozy pro rychlý zásah v terénu.

Co umíme?

K níže uvedeným produktům poskytuje divize Energetické systémy komplexní záruční i pozáruční servis. Vzhledem ke specifickému charakteru těchto produktů je rozsah poskytovaných servisních služeb stanoven individuálně, na základě aktuálních potřeb zákazníka.

Záložní energetický zdroj
Záložní energetický zdroj
Kogenerační jednotky
Kogenerační jednotky
Plynové motory Cat®
Plynové motory Cat®
Lodní motory Cat® a Fischer Panda
Lodní motory Cat® a Fischer Panda

Energocentrum NZ2®
Energocentrum NZ
Lokomotivní motory Cat®
Lokomotivní motory Cat®
Průmyslové a zástavbové motory Cat®
Průmyslové a zástavbové motory Cat®
Záložní zdroje UPS
Záložní zdroje UPS

Záložní energetické zdroje

Servisní program

Klíčovým produktem divize Energetické systémy jsou záložní energetické zdroje (elektrocentrály Cat®, energocentra NZ). Pro majitele a provozovatele těchto zdrojů připravila společnost Zeppelin CZ komplexní servisní program, skládající se z několika úrovní. Pro každou úroveň je přesně definován rozsah servisních služeb a rychlost servisního zásahu. Majitelé záložních zdrojů si tak snadno přizpůsobí servisní služby svým potřebám – jednoduše vyberou tu úroveň, která jim nejlépe vyhovuje.

Příslušnost k určité úrovni je definována v servisní smlouvě, kterou zákazník uzavírá se společností Zeppelin CZ.

Rychlá návratnost Vaší investice!

Pravidelná údržba a kvalifikovaný servis záložních zdrojů prodlužuje jejich životnost a zvyšuje spolehlivost provozu. Svěříte-li vaše záložní zdroje odborníkům ze společnosti Zeppelin CZ, minimalizujete tak ztráty, plynoucí z neplánovaných odstávek.

Bezpečnost provozu zaručena!

Pro případy, kdy je záložní energetický zdroj z důvodu servisního zásahu mimo provoz, lze si od společnosti Zeppelin CZ zapůjčit kompaktní bezbateriové energocentrum NZ v kontejnerovém provedení, které zabezpečí napájení objektu či technologie na dobu nezbytně nutnou pro servisní zásah (obvykle 2 až 3 týdny).
Poskytované servisní služby

Nepřetržitá servisní pohotovostVaše požadavky na provedení servisního zásahu evidujeme nepřetržitě; 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Profylaktická prohlídkaProfylaktická prohlídka, spočívající ve správné a předepsané kontrole záložního zdroje včetně preventivních oprav, výměny oleje, filtrů, dotažení spojů atd., je základním stavebním kamenem preventivní péče. Je poskytována v intervalu 1x ročně (pokud zákazník nestanoví jinak).
Měření bateriíSoučástí preventivní údržby je i pravidelná kontrola stavu a měření kapacity baterií záložního energetického zdroje, která zajišťuje maximální ochranu před neočekávanými poruchami.
Proškolení obsluhyJak správně záložní zdroj obsluhovat? V rámci profylaktické prohlídky vám poradí zkušení odborníci ze Zeppelin CZ. Tato služba je poskytována v intervalu 1x ročně (pokud zákazník nestanoví jinak).
Doplnění / likvidace paliva1Po provedení profylaktické prohlídky nabízíme doplnění paliva do provozní nádrže záložního zdroje (po maximální hladinu) a ekologickou a bezpečnou likvidaci znehodnoceného paliva (cena paliva není ve službě zahrnuta). Míra znehodnocení se určí na základě rozboru akreditované laboratoře.
Poskytnutí náhradního záložního zdrojePři odstávce vašeho záložního zdroje vlivem servisního zásahu pro vás najdeme řešení, abyste váš provoz maximálně zabezpečili proti výpadkům elektrické energie.
Připojení na centrální dispečinkSe službami centrálního dispečinku Zeppelin CZ budete stále v obraze. V případě závady či špatného nastavení vašeho záložního zdroje budete o této skutečnosti bezprostředně informováni. Moderní monitorovací systém je provozován ze dvou dispečerských stanovišť (Praha, Brno) a je napojen buď na počítač či mobilní telefon provozovatele záložního energetického zdroje.
Zápis do provozního deníkuS provozním deníkem máte v každém okamžiku přehled o historii provozu záložního zdroje.
Laboratorní rozbor olejových vzorkůVyhodnocení laboratorních vzorků olejů v certifikované laboratoři S.O.S.™(Scheduled Oil Sampling) společnosti Zeppelin CZ zahrnuje nejen kontrolu kvality oleje, ale také kontrolu obsahu otěrových kovů, případně dalších nežádoucích látek v oleji. Poskytuje tak majiteli řadu užitečných informací o stavu záložního zdroje, na základě kterých může efektivně naplánovat jeho další údržbu.
Komplexní revize stavu záložního zdroje
(v intervalu 1x za 5 let)
Tato revize zahrnuje prohlídku v rozsahu roční profylaktické prohlídky a zátěžové zkoušky a majiteli záložního zdroje poskytuje komplexní informace o jeho technickém stavu. Součástí prohlídky je posouzení stavu zdroje, vypracování písemného protokolu včetně doporučení pro jeho další provoz. Je poskytována v intervalu 1x za 5 let (pokud zákazník nestanoví jinak).

1 Nabízeno také jako samostatná služba


Zeppelin CZ s.r.o.
logo Zeppelin CZ s.r.o.

Společnost Zeppelin CZ s.r.o., výhradní prodejce stavebních strojů a zařízení Cat® pro Českou republiku, dodává na český trh širokou škálu stavebních, zemních, zemědělských a důlních strojů amerického výrobce Caterpillar. Je také dodavatelem ...