Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Představení společnosti ZEPPELIN CZ - divize Energetické systémy

Divize Energetické systémy společnosti Zeppelin CZ je zkušeným dodavatelem systémových řešení a technologií v oblasti pohonných systémů a energetického zabezpečení. Je výhradním prodejcem naftových a plynových motorů amerického výrobce Caterpillar v České republice. Disponuje špičkovým servisním zázemím i vlastním vývojovým centrem. Její doménou je poskytovat zákazníkům komplexní řešení – od návrhu, vývoje, prodeje a instalace zařízení až po záruční a pozáruční servis.

ÚVODEM

Společnost Zeppelin CZ s.r.o. je výhradním prodejcem stavebních, zemních, zemědělských a důlních strojů značky Cat® v České republice, dále motorů a energetických zařízení Cat® . Společnost zajišťuje jak prodej nových a použitých strojů, tak komplexní poprodejní služby. V rámci Půjčovny strojů pronajímá Zeppelin CZ svým zákazníkům stroje a zařízení pro stavebnictví, zemědělství, dopravu, průmysl i řemeslnou výrobu.

Společnost Zeppelin CZ s.r.o. je součástí nadnárodního koncernu ZEPPELIN GmbH, který provozuje 190 poboček ve 30 zemích světa. Aktivity koncernu jsou velmi široké a jsou rozdělené pěti strategických obchodních jednotek SBU (Strategic Business Units) Společnost Zeppelin CZ působí ve třech jednotkách: Stavební stroje EU (SBU Construction Equipment), Energetické systémy (SBU Power Systems) a Půjčovna strojů (SBU Rental).

Z pěti strategických obchodních jednotek koncernu (SBU Units – viz kapitola Zeppelin Group) působí společnost Zeppelin CZ ve třech jednotkách: Stavební stroje EU, Energetické systémy a Půjčovna strojů.

PŘEDSTAVENÍ DIVIZE ENERGETICKÉ SYSTÉMY

Divize Energetické systémy společnosti Zeppelin CZ je zkušeným dodavatelem systémových řešení a technologií v oblasti pohonných systémů a energetického zabezpečení. Je výhradním prodejcem naftových a plynových motorů amerického výrobce Caterpillar v České republice. Disponuje špičkovým servisním zázemím i vlastním vývojovým centrem. Její doménou je poskytovat zákazníkům komplexní řešení – od návrhu, vývoje, prodeje a instalace zařízení až po záruční a pozáruční servis.

Divize Energetické systémy CZ společnosti Zeppelin CZ byla založena v roce 1991, jako jedna z obchodních jednotek společnosti Phoenix-Zeppelin (dnes Zeppelin CZ).

Z původního prodejce dieselagregátů značky Cat® postupem času vyrostla v systémového integrátora a předního českého dodavatele komplexních energetických řešení, dodávaných zákazníkovi formou „na klíč“. To znamená, že kromě samotného prodeje nových či použitých zařízení jsou specialisté divize připraveni poskytnout zákazníkovi služby jako je nezávislý energetický audit, poradenství, projektová činnost, instalace, dálkový monitoring zařízení nebo komplexní záruční i pozáruční servis. Ve spolupráci se společností Caterpillar Financial Services ČR, s.r.o. zajistí individuální financování vašeho projektu.

Divize Energetické systémy stojí na třech pilířích: vlastní, po léta budované know-how; zkušenosti mateřského koncernu ZEPPELIN GmbH s působností po celém světě (SBU Power Systems) a technologická vyspělost dodavatelského partnera, firmy Caterpillar.

PRODUKTY A SLUŽBY

Produktové portfolio divize je velmi široké a obsahuje například energocentra, záložní dieselové generátory, kogenerační jednotky, záložní zdroje UPS nebo lodní, lokomotivní a jiné zástavbové motory. Základním stavebním prvkem většiny produktů jsou dieselové nebo plynové motory Cat®.

Ke všem typům produktů, prodávaných v rámci divize Energetické systémy, poskytuje společnost Zeppelin CZ servisní a poprodejní služby. Společnost disponuje špičkově vybavenými dílnami se zkušenými mechaniky, svářečským a kovoobráběcím centrem, centrální laboratoří olejových vzorků, dispečinkem pro dálkový dohled nad stroji a plně vybavenými servisními vozy pro rychlý zásah v terénu.

Páteřním produktem servisu je komplexní servisní program pro majitele a provozovatele záložních energetických zdrojů. Tento program se skládá z několika úrovní, v rámci kterých si majitelé zdrojů mohou přizpůsobit servisní péči dle svých potřeb.

PRODUKTY

Elektrocentrály Cat®

Co se týče technicky-provozních vlastností, představují elektrocentrály značky Cat® světovou špičku. Výkon elektrocentrále dodávají nízkoemisní dieselové motory Cat® . Elektrocentrály jsou hlavní součástí energocenter, dodávaných společností Zeppelin CZ.


Energocentra NZ2®

Kompaktní energocentrum NZ2® je původním konstrukčním projektem Zeppelin CZ. Jedná se o sestavu elektrocentrály Cat® s bezbateriovými zásobníky energie a dalšími nezbytnými komponenty (palivový systém, vzduchotechnika, rozvaděč apod.) která je umístěna v konstrukci skříňového typu.

Energocentrum NZ2® je bezbateriový zdroj, založený na akumulaci energie v rotujícím setrvačníku. sloužící k trvalému napájení důležitých elektrických obvodů při zhoršení kvality napájecí sítě nebo při výpadku této sítě.

Energocentrum je odolné vůči extrémním klimatickým podmínkám a je nasazováno především v aplikacích s mimořádnými požadavky na provozní spolehlivost.

Nedílnou součástí dodávky energocentra od Zeppelin CZ je vypracování tzv. spolehlivostního projektu, který na základě matematické analýzy vstupních podmínek definuje jistotu dodávky elektrické energie pro napájený objekt či technologický celek. Zákazník si také může objednat proškolení obsluhy či dálkový on-line monitoring provozu z dispečinku Zeppelin CZ.


Speciální energocentra (energetika)

Divize Energetické systémy společnosti Zeppelin CZ dodává i vysoce specializované energetické systémy (energocentra) pro aplikace s mimořádnými bezpečnostními požadavky. Příkladem takových speciálních energocenter jsou instalace nouzových zdrojů v jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín.

Záložní zdroje UPS

Záložní zdroje UPS umožňují krátkodobé nepřerušené napájení elektrických obvodů. Jsou vhodné zejména pro instalaci v počítačových systémech. Společnost Zeppelin CZ nabízí záložní zdroje UPS předních světových výrobců. Podle potřeby jsou dodávány buď jednotlivě, nebo spojené v modulárních systémech.


Kogenerační jednotky

Kogenerační jednotky jsou generátory elektrické a tepelné energie. Společnost Zeppelin CZ je na český trh uvádí pod obchodním názvem BOOMEL®. Palivem zdroje BOOMEL® může být zemní plyn nebo nafta, jsou možné i další alternativní druhy paliv (bioplyn, nízkoenergetická paliva). Standardní výkonový rozsah je od 396 kW do 4300 kW v jednom zdroji. Pro individuální projekty jsou k dispozici zdroje až do výkonu 10000 kW.

Kogenerační jednotky představují ekologickou variantu decentralizované výroby elektrické a teplené energie. Pro kombinované dodávky elektřiny a tepla se používají například v průmyslových a výrobních areálech, nemocnicích, plynových kotelnách, v zemědělských provozech (bioplynové stanice) i v bytových zástavbách.

Kogenerační jednotky od Zeppelin CZ se často používají jako primární zdroj elektrické energie v lokalitách, kde v rozvodné síti není k dispozici potřebný výkon.


Motory Cat®

V sortimentu divize Energetické systémy najde zákazník velkou škálu dieselových a plynových motorů značky Cat® s širokým uplatněním – motory od Zeppelin CZ se používají v  záložních zdrojích, kogeneračních jednotkách i jako pohonné jednotky například pro kompresorová soustrojí, vrtné soupravy, armádní vozidla, drážní vozidla nebo lodě. V oblasti lodních motorů nabízí divize kromě motorů značky Cat® také značku Fischer Panda. Při instalaci lokomotivních motorů spolupracuje divize Energetické systémy se společností CZ LOKO, a.s., která je částečně vlastněna společností Zeppelin CZ.

Plynové motory výrobce Caterpillar se nejčastěji uplatní jako jednotky pro kombinovanou výrobu elektrické a tepelné energie (více - viz Kogenerační jednotky). Všechny plynové motory Cat® jsou elektronicky řízené a pracují na principu spalování neobohacené směsi. Jsou úsporné a dosahují velmi nízkých emisních limitů oxidů dusíku. Vybrané plynové motory Cat® mohou spalovat i nízko-výhřevné plyny jako jsou skládkové plyny, bioplyny z čističek odpadních vod nebo plyny, vznikající jako druhotný produkt při těžbě surovin.

Dieselové motory značky Cat®, dodávané společností Zeppelin CZ, jsou charakteristické vysokou životností a nízkou spotřebou, a to i v extrémních, například klimatických, podmínkách. Konstrukce motorů umožňuje individuální úpravy pro konkrétní zástavby. Novější řady motorů Cat® jsou vybavené technologií ACERT™ pro efektivnější spalování paliva.


Zeppelin CZ s.r.o.
logo Zeppelin CZ s.r.o.

Společnost Zeppelin CZ s.r.o., výhradní prodejce stavebních strojů a zařízení Cat® pro Českou republiku, dodává na český trh širokou škálu stavebních, zemních, zemědělských a důlních strojů amerického výrobce Caterpillar. Je také dodavatelem ...