Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Ministerstvo financí nesouhlasí s podporou elektřiny z jaderných elektráren

Ministerstvo financí (dále MF) kritizuje předloženou podobu materiálu AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE. Struktura dokumentu je podle něj "značně nepřehledná a řada popisů či opatření je v ní uváděna opakovaně. Tato skutečnost dle našeho názoru způsobuje zbytečnou textovou rozsáhlost dokumentu. Dále je v materiálu uvedena řada silně normativních tvrzení, která evokují pravděpodobnost budoucích nákladů pro veřejné rozpočty. V materiálu již však není uvedena kvantifikace dopadu na státní rozpočet."

Asi nejzásadnější připomínkou je nesouhlas se zavedením kompenzačního mechanismu vyrovnávacích plateb pro bezuhlíkové zdroje. Termín "bezuhlíkové zdroje" je v materiálu AKTUALIZACE SEK uváděn dvakrát. Poprvé v návrhu na novelizaci Energetického zákona:
"Zavedení kompenzačního mechanismu vyrovnávacích plateb pro nové bezuhlíkové zdroje, který by umožnil stabilizovat konečné ceny elektřiny. Mechanismus by pak mohl být zaveden jako součást tendrovacích procedur státu na nové kapacity nebo nařízením vlády pro konkrétní investice v případě, že evropský či regionální trh s elektřinou nebude díky tržním deformacím schopen generovat dlouhodobě stabilní signály pro investice."
Podruhé pak při formulaci úkolu pro Ministerstvo zahraničních věcí, které by mělo: "Zajistit prosazení jaderné energie jako akceptované bezuhlíkové technologie která může být podporována v politice jednotlivých členských zemí."

Ministerstvo financí k návrhu na zavedení kompenzačního mechanismu uvádí: "S tímto návrhem nemůžeme souhlasit, neboť není uveden zdroj krytí tohoto cenového rozdílu a vzhledem k velikosti plánované zakázky na dostavbu Temelína mohou kompenzace v případě poklesu tržní ceny elektřiny silně zatížit výdajovou stranu státního rozpočtu. Tržní riziko by bylo přenášeno na daňového poplatníka."

V dalším bodě připomínek pak MF nesouhlasí s rozšířením zákona o podporovaných zdrojích energie o kompenzační mechanizmus pro jaderné technologie. V tomto bodě se již nemluví o "bezuhlíkových zdrojích", ale o jaderných zdrojích, o které v obou případech jde.

Ministerstvo financí těmito připomínkami vyvrací tvrzení o levné elektřině z jaderných elektráren. Docela reálně totiž hrozí situace, že po spuštění dalších bloků v Temelíně (optimálně v roce 2025) bude při započtení vysokých odpisů investice tato elektřina velmi drahá. Pokud by byla nabízena na burze za tuto cenu, bude na otevřeném evropském trhu neprodejná. Ale pokud se ministrovi Kubovi přes námitky MF podaří prosadit ve vládě "kompenzační mechanismy", budou cenu elektřinu z jaderných zdrojů dotovat české firmy a domácnosti. Stejně jako dnes dotují cenu elektřiny z fotovoltaických zdrojů.