Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Energetická agenda vlády v roce 2018?

S novým rokem i novou vládou se pojí mnohá očekávání a česká energetika nové impulzy nepochybně potřebuje. Stagnující obnovitelné zdroje, obtíže s čerpáním prostředků na energetickou efektivitu, otevřená debata o stavbě nových jaderných bloků, posilování spolupráce v rámci evropské Energetické unie nebo naplňování Pařížské dohody o ochraně klimatu – to je jen několik vybraných úkolů, jež čekají na posun.


© Fotolia.com

Vláda Andreje Babiše v programovém prohlášení deklaruje zachování limitů těžby hnědého uhlí, zvýšení poplatků z těžby, zrychlení výměny uhelných kotlů a útlum uhelné energetiky. Neuvádí však, jak by měly být poplatky zvýšeny a nepřichází ani s komplexní vizí pro řešení závislosti na fosilních zdrojích energie.

Vláda také neříká, zda bude finančně podporovat výstavbu jaderných bloků a přitom slibuje, že jejich výstavbu – která se bez masivních subvencí neobejde – připraví „v potřebných termínech“. Vláda slibuje i realizaci uložiště jaderného odpadu, ale nezmiňuje se o právech obcí. Pokud by však vláda chtěla vybrat finální lokalitu pro úložiště ve svém volebním období, bylo by to v rozporu nejen s čerstvě schválenou vládní koncepcí, ale i s požadavky na garanci dlouhodobé bezpečnosti.

Nový kabinet také obecně slibuje rozvoj obnovitelných zdrojů a lepší podmínky pro drobné výrobce elektřiny pro vlastní potřebu, ale zpochybňuje provozní podporu obnovitelných zdrojů. Jenže efektivní formy provozní podpory (například hodinové zelené bonusy) jsou v rozumné míře nutné pro rozvoj projektů ve vlastnictví obcí či zemědělců. Dokud nebudou výrobci energie z uhlí spravedlivě platit veškeré náklady (včetně škod na zdraví a životním prostředí), budou obnovitelé zdroje potřebovat podporu.

V krátkém textu se na reflexi vývoje energetiky za hranicemi ČR vůbec nedostalo. Přitom energetický program nové vlády srovnatelně významné evropské země – Rakouska – na ni pamatuje. Doufejme, že v rozpracované verzi programu ministra průmyslu Tomáše Hünera už uvedené priority chybět nebudou.

Text vyšel jako úvodník newsletteru Chytrá energie

 
 
Reklama