Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Teplárenské sdružení odmítá návrh Národního akčního plánu pro obnovitelné zdroje energie

Zatímco provozní podpora pro využití biomasy v nových teplárnách má být zastavena už v nejbližších letech, větrné elektrárny se mají stát nejrychleji rostoucím obnovitelným zdrojem energie a jejich výroba se má mezi roky 2010 a 2020 více než zdvojnásobit. Počítá s tím Národní akční plán pro obnovitelné zdroje energie, který má ve středu schvalovat vláda

Další rozvoj větrné energie na úkor využití biomasy v teplárnách je v podmínkách České republiky ekonomickým, energetickým i ekologickým nesmyslem, srovnatelným snad jen s rozvojem fotovoltaiky, nastartovaným za Fischerovy vlády,“ řekl předseda výkonné rady Teplárenského sdružení České republiky Mirek Topolánek a dodal: „Tak, jako Česká republika doplatila na klientelistickou politiku rozvoje fotovoltaických elektráren, doplatíme i na tento akční plán, pokud bude v této podobě schválen.

Na rozdíl od větrných elektráren výroba elektřiny z biomasy v teplárnách nepoškozuje krajinný ráz, nezatěžuje elektrizační soustavu kolísavým výkonem a vytváří tisíce pracovních míst ve venkovských oblastech postižených vysokou nezaměstnaností. Energetické využití komunálního odpadu by pomohlo omezit nepřijatelné skládkování a splnit závazky ČR v odpadovém hospodářství. Podle návrhu aktualizace Státní energetické koncepce by navíc biomasa a energetické využití komunálního odpadu mělo v teplárnách nahradit značné množství uhlí. Bez provozní podpory není ovšem tato náhrada reálná, protože by znamenala výrazné zvýšení ceny tepla a ohrožení konkurenceschopnosti tepláren v porovnání s lokálním vytápěním.

Pro investory by to byl jasný signál, že vláda popírá návrh energetické koncepce a nehodlá na další náhradu uhlí v teplárnách biomasou a energií z komunálního odpadu vyčlenit do roku 2020 odpovídající prostředky. Ty projekty by byly nutně zastaveny a museli bychom se ptát, jak bude zajištěn pro teplárny dostatek uhlí za přijatelnou cenu. Zatím pro to vláda neudělala nic,“ řekl Mirek Topolánek.

Velmi nešťastné je i načasování přijetí Národního akčního plánu pro obnovitelné zdroje, který má podle zákona o podporovaných zdrojích energie vycházet ze Státní energetické koncepce. Její aktualizace ovšem doposud nebyla vládou přijata. Navržený Národní akční plán pro obnovitelné zdroje ze stále platné Státní energetické koncepce z roku 2004 zjevně nevychází a jeho přijetí by bylo v rozporu se zákonem.

Dům se staví od základů a ne od střechy. Nejprve má být přijata aktualizace Státní energetické koncepce a potom teprve Národní akční plán pro obnovitelné zdroje, to dá selský rozum a říká to i zákon,“ zakončil Mirek Topolánek.

dopis Mirka Topolánka premiérovi Nečasovi