Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Plynové kondenzační kotle ve spolupráci s kogenerační jednotkou jako výhodnější alternativa k CZT

Nová plynová kotelna v kombinaci s kogenerační jednotkou může nahradit dodávku tepla z dálkového horkovodu. Takové řešení přibližuje zdroj energií do místa spotřeby, snižuje cenu tepla, bezpečnost jeho dodávky i souvisící produkci emisí CO2. Příkladem jde pražská část Kbely.

Společný podnik městské části Praha 19 – Kbely a společnosti Prometheus energetické služby a.s. pojmenovaný Teplo pro Kbely vznikl s cílem udržet příznivé ceny za teplo i s ohledem na sociální situaci obyvatel bydlících v městských bytech. Tepelné hospodářství Kbel bylo technicky zastaralé a v posledních letech se stále častěji objevovaly významné provozní poruchy a výpadky v zásobování teplem a k tomu se cena tepla od dodavatele v roce 2020 vyšplhala na 720 Kč/GJ. Nespokojenost obyvatel se rada městské části rozhodla řešit razantně. Jak uvedl Ing. Ludvík Baleka, předseda představenstva ve společnosti Prometheus energetické služby, a.s. při příležitosti zahájení provozu nového zdroje tepla, tak jako nejvhodnější řešení bylo zvoleno odpojení od stávající soustavy CZT a přechod na více plynových kotelen kombinovaných s plynovými kogeneračními jednotkami. Jde o trend vedoucí mimo jiné i k přechodu výroby elektrické energie z uhlí na mnohem ekologičtější zemní plyn.

Obr. Minulost tepelného hospodářství pražské městské části Kbely – zásobování teplem založeným na spalování uhlí u Mělníka
Obr. Minulost tepelného hospodářství pražské městské části Kbely – zásobování teplem založeným na spalování uhlí u Mělníka
Současnost a budoucnost tepelného hospodářství pražské městské části Kbely – provozní spolehlivost kotlů po dobu nejméně 20 let je zásadní
Současnost a budoucnost tepelného hospodářství pražské městské části Kbely – provozní spolehlivost kotlů po dobu nejméně 20 let je zásadní

Provoz hnědouhelné elektrárny Mělník III byl definitivně ukončen. Uhelné elektrárny Mělník I a II stojí před zásadním řešením vynuceným cenami emisních povolenek. Předpokládá se, že okolo roku 2024 by měly přejít na zemní plyn.

Společnost Prometheus energetické služby a.s. je součástí Pražské plynárenské a.s., která podle slov předsedy jejího představenstva, Ing. Martina Pacovského MBA, rozšiřuje sortiment svých služeb i na dodávky teplárenských řešení. Nutno podotknout, že projekt ve Kbelích není první takovou technickou akcí společnosti. Daný koncept si odzkoušela i na svém areálu v Praze Michli. Mimo jiné, Martin Pacovský stojí i za přípravou výrobny vodíku s cílem jej dodávat pro pohon městských autobusů.

Přečtěte si také Modernizace plynové kotelny jako součást energetické optimalizace areálu Pražské plynárenské a.s. Přečíst článek

Projekt úprav tepelného hospodářství ve Kbelích zachovává původní celky. To znamená, že každou výměníkovou stanici nahradí jedna kotelna. Pro příklad, jedna z takto vzniklých lokálních soustav zahrnuje 9 bytových domů s 250 bytovými jednotkami. Tento systém podložený dálkovou správou kotelen umožňuje přesně řídit výrobu tepla podle ekvitermních křivek, tedy energeticky efektivně vzhledem k úsporným schopnostem instalovaných kondenzačních kotlů. A to je velmi důležité i pro součinnost s kogeneračními jednotkami, které budou instalovány následně. Tedy tak, aby využití odpadního tepla z nich mohlo být upřednostněno před výrobou tepla z kotlů. Tato decentralizace výroby elektřiny i tepla přibližuje zdroje do místa spotřeby a odstraňuje nutnost řešit dálkové rozvody tepla s jejich tepelnými ztrátami, spotřebou práce čerpadel i záborem pozemků. Samozřejmě tam, kde je to účelné, jako například právě ve Kbelích.

Ludvík Baleka zdůrazňuje, že ve vztahu pořizovací cena a životnost upřednostňují technické řešení robustnější, aby kotelna vydržela minimálně 20 let. Tedy aby zaručila minimalizaci nákladů na servis a opravy. To znamená i zvýšenou odolnost vůči různým poruchovým jevům, jako může být výskyt nečistot v otopné vodě, když nejde o komplexní modernizaci soustav až do každého bytu, každého otopného tělesa, nebo výkyvy způsobené stále častějším uplatňováním individuálních regulací na každém otopném tělese atp.

Přečtěte si také Kolik stojí nová plynová kotelna při odpojení od CZT a jak ji zaplatit? Přečíst článek

Netradiční je i výhled do budoucnosti zřizovaných kotelen. Prvotním cílem bylo i snížit zátěž emisemi CO2, v čemž má město Praha velké ambice. A jak Ludvík Baleka řekl, již dnes uvažují o řešení pro zcela CO2 bezemisní budoucnost. Ta může být založena například na tepelných čerpadlech, vodíku, ale jsou otevřeni vůči všem technologiím, které k tomuto cíli povedou.