Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Modernizační fond: Příležitost pro ty, kteří dokážou být rychlí

Přednost ve schválení dotace budou mít projekty v pokročilé fázi přípravy.

Informací o tom, že přípravy na čerpání financí z Modernizačního fond běží na plnou páru, respektive dnes spíše na plný plyn a v blízké budoucnosti na plný výkon elektromotoru, je dost. Například výzva HEAT č. 1/2021 – Malé projekty, začíná přijímat žádosti již 24. 5. 2021 a to od 12:00 hodin. Žádosti mohou podávat všichni zájemci, kteří se již dříve zapojili do předregistrační výzvy. Na malé projekty má být vyhrazeno 1,4 miliardy Kč.

Jde o projekty s podporou do 15 milionů eur a cílem je podpořit rychlý přechod tepláren na čisté zdroje energie. Dotaci je možné získat například na rekonstrukci nebo náhradu zdroje tepla v soustavách zásobování tepelnou energií (SZTE) se změnou palivové základny nebo typu energie. Prioritně budou podpořeny obnovitelné zdroje energie, energetické využití odpadů nebo využití energie odpadního tepla, vždy v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla. Oprávněnými žadateli jsou vlastníci SZTE dle zákona č. 458/2000 Sb.

Za velmi zásadní opatření ze strany MŽP lze považovat tuto skutečnost, kterou zdůraznil Petr Valdman, Ředitel SFŽP ČR:

V případě menších projektů s podporou do 15 milionů eur budeme přijímat skutečně připravené projekty, u kterých budou jejich předkladatelé schopni předložit uzavřenou smlouvu o dílo do šesti měsíců od vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace a zároveň budou schopni garantovat, že projekt stihnou zrealizovat do třiceti měsíců. Tato pravidla jsme nastavili z důvodu omezeného a postupného čerpání prostředků Modernizačního fondu v prvních letech implementace, kdy budou mít přednost projekty již v pokročilém stupni přípravy.

Potřeba předložit uzavřenou smlouvu o dílo do šesti měsíců od vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace a zároveň garantovat dokončení projektu do třiceti měsíců vytváří značný tlak na dodavatelské firmy. Při známém nedostatku odborně zdatných řemeslníků se vytváří prostor pro uplatnění technologií, které snižují potřebný objem instalačních prací. A to nejen při realizaci nových zdrojů tepla zahrnujících nejen zmíněné kogenerační jednotky, ale i nové plynové kotle, ale i při jejich napojování na rozvody tepla včetně modernizace rozvodů tepla atp. K tomu je nutné velmi rychle zvládnout i projekční práce, výběrová řízení, cenové nabídky atd.

Modernizační fond tak znamená velkou výzvu i pro obor TZB, pro oblast tepelné techniky. Doufejme, že investoři nepodlehnou tlaku času, ale budou důkladně hodnotit i budoucí provozní náklady a celkovou energetickou efektivitu po modernizaci. Nástroje k tomu jsou, jak by jistě potvrdili energetičtí specialisté.

Další programy následují

Na teplárenské výzvy navážou hned v květnu další dvě výzvy. Konkrétně se bude jednat o programy Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+) a Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu v EU (ENERG ETS), které už mají za sebou předregistrační výzvy. Do konce roku by Ministerstvo životního prostředí chtělo představit zbylé programy v detailu pro přípravu projektů a tam, kde to bude žádoucí, vyhlásit předregistrační výzvy.

Zdroj: Priorita 5/2021, Informační zpravodaj Státního fondu životního prostředí ČR

 
 
Reklama