Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Teplárenské sdružení vyzývá k záchraně soustav zásobování teplem

Rozpočtový výbor PSP přijal návrh vypuštění zrušení výjimky ze zdanění plynu pro domovní kotelny. ERÚ současně navrhuje snížit podporu elektřiny z vysokoúčinné KVET v 2020 o více než miliardu Kč. Teplárny se ocitají v těžké situaci.


© Fotolia.com

Vypuštění zrušení výjimky pro domovní kotelny z daňového balíčku

Návrh poslankyně Vostré zachovává diskriminaci domácností, které využívají teplo z dálkového vytápění a daň z plynu v cenách tepla platí. Zemní plyn spotřebovávaný v domovních kotelnách je dnes oproti plynu, který spotřebovávají teplárny, zvýhodněný dokonce dvakrát. Jednou osvobozením od daně a podruhé tím, že malé zdroje tepla neplatí za nákup emisních povolenek. Paradoxně jsou tak podporována lokální topeniště proti soustavám zásobování teplem, které významně přispívají ke snižování znečištění ovzduší ve městech,“ kritizuje návrh poslankyně KSČM předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Tomáš Drápela.

Náklady tepláren na nákup povolenek strmě rostou, pokud se potvrdí předpovědi analytiků, mohly by v příštím roce přesáhnout 12 miliard korun. Ještě v roce 2017 to přitom bylo „jen“ 1,5 miliardy Kč. Povolenky prodává stát v aukcích, jedná se fakticky o formu daně, byť její výše není stanovena administrativně, ale nabídkou povolenek, kterou stanovuje legislativa EU.

Snížení podpory elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla ve výrobnách nad 5 MW

Energetický regulační úřad navrhl v srpnu výrazné meziroční snížení podpory elektřiny vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla ve výrobnách nad 5 MW pro rok 2020, aniž byl tento návrh jakkoliv zdůvodněn. Návrh cenového rozhodnutí připomínkovalo Teplárenské sdružení ČR, Hospodářská komora ČR i Svaz průmyslu a dopravy. Člen Rady energetického regulačního úřadu Rostislav Krejcar na dnešním jednání poslancům Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny vysvětlil, že se jedná o návrh odborných útvarů, který bude Rada Energetického regulačního úřadu teprve projednávat a schvalovat. Vyjádřil nicméně pochybnost o tom, zda je podpora kombinované výroby elektřiny a tepla vhodným nástrojem k podpoře teplárenství. Několik poslanců v diskusi vyjádřilo pochopení pro problémy teplárenství a potřebu zachování soustavy zásobování teplem.

Prohlášení výkonné rady Teplárenského sdružení ČR

Výkonná rada Teplárenského sdružení upozorňuje všechny zodpovědné poslance, vládu i Energetický regulační úřad, že pokud chce stát v souladu se Státní energetickou koncepcí zabránit rozpadu soustav zásobování teplem, které v ČR zajišťují vytápění pro přibližně 4 miliony lidí, pak je třeba využít všech nástrojů, které jsou k dispozici, aby se jejich ekonomické podmínky již v příštím roce alespoň částečně vyrovnaly s lokálním vytápěním domácností, které je nyní absolutně preferováno. Jinak je potřeba počítat s černým scénářem výrazného růstu cen tepla a rozpadu unikátních systémů zásobování teplem, které nám v EU závidí,“ uvedl Drápela a upozornil, že snížení sazby DPH na teplo, které bude platit od 1. ledna 2020 nevyrovnává při současných cenách povolenky ani polovinu nákladů na povolenky v ceně tepla uhelných tepláren.

Motivace ke snižování emisí nám rozhodně nechybí, od uhlí ale musíme odejít organizovaně a to vyžaduje čas. Živelný rozpad soustav zásobování teplem si nikdo rozumný nemůže přát. Jediné dva nástroje, které jsou pro příští rok ještě k dispozici a mohou situaci zlepšit, je zrušení výjimky ze zdanění plynu pro domovní kotelny a nastavení odpovídající úrovně podpory elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla,“ doplnil ředitel TS ČR Martin Hájek.

Vývoj nákladů tepláren na nákup povolenek na emise skleníkových plynů

Rok 2017201820192020
Průměrná cena povolenkyCZK/EUA144399676*880*
Náklad na nákup povolenekmil. CZK1 5604 5088 740*12 809*

* Odhady. Průměrná cena povolenky podle průzkumu Reuters z 12. 7. 2019 ve výši 26,4 Euro v roce 2019 a 34,37 Euro v roce 2020.
Zdroj: Vlastní výpočty Teplárenského sdružení ČR na základě veřejně přístupných informací o spotřebě povolenek, jejich bezplatně přiděleném množství a vývoji tržní ceny povolenky.

TEPLÁRENSKÉ SDRUŽENÍ České republiky
logo TEPLÁRENSKÉ SDRUŽENÍ České republiky

Zájmové sdružení právnických osob, jejichž činnost souvisí s problematikou výroby, rozvodu a spotřeby tepla, výrobou a montáží technologií pro teplárenství a projektování zařízení pro zásobování teplem. Členové Teplárenského sdružení ČR vyrábějí více než ...