Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Teplárenské projekty bodovaly v soutěži Český energetický a ekologický projekt 2015

Celkem osm ocenění si ze včerejšího slavnostního vyhodnocení soutěže Český energetický a ekologický projekt / stavba / inovace 2015 v Betlémské kapli odnesli členové Teplárenského sdružení ČR za ekologické projekty v teplárenství.

Pod patronací Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj se konal již 14. ročník soutěže, která vyhledává projekty, stavby, průmyslové technologie a inovace zaměřené na zvýšení energetické účinnosti a dosažení úspor energie ČR; zvýšení konkurenceschopnosti a rozvoje průmyslu ČR; zlepšení životního prostředí ve městech a obcích ČR a EU a podpoře zájmu o studium technických oborů na univerzitách v ČR. Kategorie soutěžního ročníku 2015 byly tradičně tři: projekty, stavby a inovace.

Titul ČEEP 2015 získala v kategorii Projekty ENERGETIKA TŘINEC a. s. za projekt Obnova kotle K14 a Plzeňská teplárenská, a. s., za projekt Zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO) Chotíkov. V kategorii Stavby uspěla Ekologizace a obnova teplárny v Plané nad Lužnicí společnosti C-Energy Bohemia s.r.o. a Využití odpadního tepla bioplynové stanice Kladruby u Radnic plzeňské společnosti SYSTHERM s.r.o..

Teplárenské projekty získaly i další ocenění. Cenu Ministerstva průmyslu a obchodu si odnesla rekonstrukce a modernizace teplárny v Plané nad Lužnicí, cenu Ministerstva životního prostředí pak teplárenská soustava v Kladrubech, kterou navrhla společnost SYSTHERM a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ocenila svou cenou ZEVO Chotíkov Plzeňské teplárenské a Ekologizaci a obnovu teplárny v Plané nad Lužnicí.

Celkem si tak teplárenské projekty z galavečera odnesly hned osm prestižních ocenění. „Je to velký úspěch a není to náhoda. Výsledky soutěže ukazují, že teplárenství už nemá ,Černého Petra‘, ale naopak ukazuje cestu k ekologické energetice a snižování emisí,“ řekl předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Mirek Topolánek.

Projekty z Třince a Plané nad Lužnicí uspěly již v soutěži Projekt roku v soustavách zásobování teplem a chladem, kterou pořádá Teplárenské sdružení ČR. C-Energy Bohemia si z ní za rekonstrukci a modernizaci teplárny v Plané nad Lužnicí odnesla dokonce křišťálový komín za Projekt roku 2015. Soutěže Teplárenského sdružení ČR se mohly zúčastnit pouze projekty dokončené v roce 2015.

Kompletní informace o soutěži najdete na http://www.top-expo.cz/ceep-2015
Fotografie soutěžních projektů v tiskové kvalitě, náhledy diplomů vč. výroků poroty a fotografie z galavečera soutěže najdete na http://ceep2015.capsa.cz; login: ceep2015; heslo: ceep2015

Krátká představení oceněných teplárenských projektů

C-Energy Bohemia s.r.o., Ekologizace a obnova teplárny v Plané nad Lužnicí

Cílem komplexní rekonstrukce teplárny C-Energy Bohemia v Plané nad Lužnicí bylo vybudování variabilního zdroje, který umožňuje souběžnou výrobu elektřiny a tepla z různých paliv. Projekt přinesl také významné ekologické přínosy zejména ve snížení emisí. Z hlediska celkové produkce emisí teplárny dochází k významnému poklesu produkce všech emisí: SO2 o 86 % (o cca 1660 t/rok), NOx o 60 % (o cca 400 t/rok) a prachu o 59 % (o cca 20 t/rok).

ENERGETIKA TŘINEC a. s., Obnova kotle K14

Využití fluidní technologie v závodní teplárně E3 Energetika Třinec zvýšilo účinnost kotle z 85 na 92 % a umožňuje spoluspalovat i biomasu maximálně do 30 % tepelného příkonu. Firma už má s technologií fluidního kotle dlouhodobé zkušenosti. Byla první teplárnou ve východní a střední Evropě, která uvedla do provozu dva kotle s cirkulující fluidní vrstvou už v letech 1995 a 1996. Zatímco původní limit pro tuhé znečišťující látky 50 mg/m3 směrnice EU snížila na 20 mg/m3, nový fluidní kotel NK14 produkuje ve spalinách maximálně 10 mg/m3 prachu.

Plzeňská teplárenská, a. s., Zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO) Chotíkov

Zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO) Chotíkov uvedla letos po třech letech výstavby Plzeňská teplárenská do zkušebního provozu. Toto ekologické zařízení by mělo ročně získat z 95 000 tun komunálního odpadu, které odkloní od skládkování, přes 1000 tun železa a dalších kovů, vyrobit elektřinu pro vlastní provoz i dodávky do celostátní sítě a teplo pro významnou část domácností západočeské metropole, které jsou napojené na soustavu zásobování teplem.

SYSTHERM s.r.o., Plzeň, Využití odpadního tepla bioplynové stanice Kladruby u Radnic

Teplo z bioplynové stanice (BPS) je využíváno k vytápění celé obce, tedy rodinných domků a budov v majetku obce Kladruby. Součástí projektu bylo navýšení výkonu BPS stanice o spalinový výměník, tlakové oddělení místní spotřeby, dodávka akumulačních nádob (32 000 l) a instalace distribučního uzlu, který zásobuje Kladruby teplem pro vytápění a přípravu teplé vody. Součástí dodávky bylo 46 domovních stanic a 4,3 km předizolovaného potrubí. Pro obec byla navržena soustava zásobování teplem (SZT) s teplovodními rozvody a do každého objektu osazena předávací stanice pro vytápění a přípravu teplé vody. SZT nahradila neekologické lokální zdroje na bázi pevných paliv a významně přispěla ke zlepšení kvality ovzduší v obci.


TEPLÁRENSKÉ SDRUŽENÍ České republiky
logo TEPLÁRENSKÉ SDRUŽENÍ České republiky

Zájmové sdružení právnických osob, jejichž činnost souvisí s problematikou výroby, rozvodu a spotřeby tepla, výrobou a montáží technologií pro teplárenství a projektování zařízení pro zásobování teplem. Členové Teplárenského sdružení ČR vyrábějí více než ...