Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČEZ Teplárenská dokončila teplofikaci Ledvic

Ekologicky čistou a spolehlivou dodávku tepla s vysokým uživatelským pohodlím; to vše mají nyní v Ledvicích. Společnost ČEZ Teplárenská, a. s., ze Skupiny ČEZ zde coby investor zrealizovala napojení přibližně stovky objektů na soustavu centrálního zásobování teplem.

Tím bylo naplněno jedno z hlavních opatření iniciativy pod názvem Stop prach, která si klade za cíl především zlepšení životního prostředí tamních obyvatel. Hlavními aktéry iniciativy Stop prach jsou obce a města ležící v blízkosti Lomu Bílina a Skupina ČEZ, respektive Severočeské doly, Elektrárna Ledvice a ČEZ Teplárenská.

„Náš záměr, napojení na centrální zásobování teplem z nedaleké elektrárny Ledvice jsme městu předložili již koncem března 2010 a koncem téhož roku byl usnesením zastupitelstva schválen. Poté nastala roční projektová příprava a následně jsme v roce 2012 podali žádost o dotaci, na jejímž základě jsme na realizaci stavby získali od Státního fondu životního prostředí finanční podporu ze strukturálních fondů Evropské unie, a to ve výši 60 procent. Vlastní stavba v režii společnosti Tenza započala slavnostním výkopem 9. října 2012 a nyní jsme po deseti měsících opět v Ledvicích, abychom celý projekt zakončili a uvedli v život. Jsem rád, že se nám podařilo splnit předem avizované, že s reálným zahájením dodávek tepla počítáme na začátku sezony 2013/14. Faktickou dodávku tepla jsme totiž zahájili již 1. září 2013,“ říká Vladimír Gult, generální ředitel ČEZ Teplárenská, a. s.

Teplofikace Ledvic stála 38,5 milionu korun. Na systém dálkového vytápění je přitom napojeno zhruba 100 objektů, 29 jich je městských, včetně 21 bytových domů. V ostatních případech jde o rodinné domy. Roční dodávka tepla by měla činit 10 460 GJ.

„Stručně lze nový způsob vytápění napojených objektů popsat tak, že z nedaleké elektrárny je vyveden tepelný napáječ do města, kde rozdělením do uličních větví a dále domovními přípojkami je možné postupně připojit všechny objekty – domy v Ledvicích. V každém připojeném domě je umístěna kompaktní objektová předávací stanice tepla a z ní napojen vnitřní topný systém. Tím dochází k nahrazení stávajících neekologických individuálních způsobů vytápění. V řeči čísel to znamená odstranění 7,6 tuny emisí tuhých znečišťujících látek proti navýšení méně než 100 kg na straně elektrárny,“ uvedl zjednodušeně Pavel Šušák, technický ředitel ČEZ Teplárenská, a. s.

V praxi to znamená, že dojde ke zlepšení životních podmínek z pohledu snížení produkce emisí z lokálních topidel ve městě (viz tabulka). Výrazně se zvýší i uživatelské pohodlí napojených obyvatel, neboť jim odpadají starosti s nákupem, manipulací a ukládáním uhlí či palivového dřeva a také s likvidací popelů.

„Samozřejmě, že všichni odběratelé mají i možnost individuálního nastavování parametrů topení v jednotlivých odběrných místech, a to na základě pouhého telefonátu na dispečink. Za využití ekvitermní regulace jim pak objektová předávací stanice, jejíž provoz je bezobslužný, zajistí optimální tepelnou pohodu, neboť je potlačeno kolísání teploty v místnosti. Všichni rovněž zaznamenají úsporu energie, jelikož už nemusí zdroj tepla ohřívat na maximum a vydávat tak z něj největší výkon. Nyní bude jen takový, jaký plně postačí k ohřátí místnosti na požadovanou teplotu v závislosti na venkovní teplotě,“ vysvětlil Pavel Šušák princip vytápění s tím, že soustava v Ledvicích má dostatečnou rezervu výkonu, takže umožňuje v budoucnu připojit i další odběratele.

„Projekt teplofikace našeho města vnímáme v kontextu Stop prach jako zlepšení ovzduší v období topné sezony, neboť většina z místních dosud používala lokální topeniště na uhlí. Prašných částic v ovzduší ubude ovšem i díky tomu, že vytápění objektů se velice zjednoduší. Nebude zapotřebí skládat uhlí či vyvážet popel. Někteří lidé sice nebyli nadšeni z toho, že jsme měli nějaký čas rozkopané město, většina to naštěstí pochopila a trpělivě čekala, až se vše vrátí k normálu. Spolupráce s ČEZ Teplárenskou i se všemi firmami na stavbě byla velice dobrá. Zvali nás na každý kontrolní den a projednávali s námi aktuální postup prací. Ty bohužel trochu zbrzdily povodně, u nás respektive přívalové deště a tím zaplavení výkopů,“ poznamenala Zdeňka Fritscherová, starostka Ledvic.

Kvitovala přitom i sousedskou výpomoc, když museli zaměstnanci firem zavítat přímo do rodinných domů. „V případě městských bytovek to měli jednoduché, vždy se našel někdo, kdo je doprovodil a ukázal místa, která potřebovali. U rodinných domů už to bylo horší, neboť se musel najít časový kompromis, kdy bude někdo doma. Pokud nemohl, tak vypomohli ochotní sousedé, kteří dělníky a techniky po domech provázeli místo jejich majitelů.“

Zdeňka Fritscherová je přitom ráda, že se Skupina ČEZ postavila k inciativě Stop prach tak vstřícně. „Když jsme si vše se zástupci ČEZ Teplárenské na začátku vyříkali a zmizeli tak veškeré nejasnosti, nebyl z naší strany problém jít do toho. Bohužel ne všem se do připojení na centrální zásobování teplem chtělo. Někteří si totiž již sami dříve pořídili ekologické kotle, další to odmítli z obavy dosud nevyzkoušeného,“ uzavřela starostka. Podle ní ovšem teprve čas ukáže, jak jsou lidé s novým druhem vytápění svých rodinných domů spokojeni a zda se k nim přidají i další obyvatelé ve městě.

Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severní Čechy

Realizací projektu je odstraněno mj. 7,6 tuny emisí tuhých znečišťujících látek proti navýšení méně než 100 kg na straně elektrárny.

Znečišťující látka Stav před realizací (t/rok) Stav po realizace (t/rok) Celkové snížení (t/rok)
Tuhé znečišťující látky 7,68 0,08 7,60
SO2 11,47 1,89 9,58
NOx 1,57 1,30 0,37
CO 35,29 0,05 35,24
CO2 1333,00 969,7 363,30

Odvzdušňování nadzemní části tepelného napáječe.

Svářecké práce na nadzemní části tepelného napáječe z elektrárny Ledvice probíhaly i v zimních měsících.

Červen 2013, zaplavení výkopů s položeným potrubím po několikadenních deštích.


Na pokládku potrubí navazovalo jeho zabezpečení v pískovém loži.

Na pokládku potrubí navazovalo jeho zabezpečení v pískovém loži.

Pohled na položené potrubí před jedním z obytných domů patřících městu.


ČEZ Teplárenská nabízí tyto služby:

  • Provozování tepelných zařízení vč. komplexního servisu
  • Napojení objektů na tepelnou síť (investice hradí ČEZ Teplárenská a.s.)
  • Realizace teplárenských projektů na klíč
  • Pronájem/ koupě tepelného hospodářství za účelem modernizace a zachování konkurenceschopné ceny a vysoké spolehlivosti
  • Možnost snížení nákladů na vytápění
  • Služby na zařízení zákazníků (lázně, bazény, společenská centra, zimní stadiony atd.)
  • Výstavba a provozování plynových kotelen
  • Poradenství
ČEZ Teplárenská, a.s.
logo ČEZ Teplárenská, a.s.

Předmětem podnikání je výroba, nákup, distribuce a prodej tepla s celkovou roční dodávkou okolo 7 600 TJ. V současnosti zásobujeme přibližně 7 580 odběrných míst a kromě 132 000 domácností jsou odběrateli tepla i nemocnice, úřady, školy a průmyslové ...