Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Prodloužení možnosti žádat o dotaci na inovativní technologie v oblasti druhotných surovin

Alokace v tomto programu je ve výši 500 mil. Kč, který je zaměřen na podporu zavádění inovativních technologií v oblasti druhotných surovin. Termín je prodloužen do 28. června 2020.

Dotace na inovativní technologie v oblasti druhotných surovin, foto MPO ČR

Pro přechod České republiky na nízkouhlíkové a oběhové hospodářství je zásadní dostatečně kvalitní infrastruktura zařízení na získávání, zpracování a využívání druhotných surovin, které by měly představovat odpovídající náhradu primárních zdrojů v průmyslové výrobě. Z tohoto důvodu Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo tento program podpory.


Základní informace

Co je hlavním cílem programu?

  • Podpora využívání efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií.

Podporované aktivity:

  • Pořízení inovativních technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě.
  • Pořízení inovativních technologií k efektivnímu získávání cenných druhotných surovin z použitých výrobků.
  • Zavádění inovativních technologií na výrobu výrobků z druhotných surovin, včetně náhrad primárních zdrojů druhotnými surovinami.

Způsobilé výdaje:

  • Dlouhodobý hmotný majetek
  • Výdaje na pořízení strojů a zařízení využitelných v průmyslové výrobě na zpracováni např. použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu, plastů, stavebních a demoličních odpadů, vedlejších energetických produktů a jiných výrobků s ukončenou životností.
  • Výdaje na pořízení strojů a zařízení, které budou z použitých výrobků schopné získávat cenné druhotné suroviny.
  • Výdaje na pořízení strojů a zařízení na výrobu výrobků z druhotných surovin.
  • Nákup hardware nezbytného k řádnému provozování.

OP PIK Druhotné suroviny- Přihlášky do 28.06.2020

 
 
Reklama