Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

C-Energy Planá investuje do šetrného zpracování plastu 52 milionů korun

Společnosti C-Energy Planá a EVECO Brno zahájily v Plané nad Lužnicí výstavbu pilotní jednotky EVECONT: zařízení pro environmentálně šetrné využití materiálově nevyužitelného plastového odpadu v kontejnerovém provedení.

EVECONT je malé zařízení pro energetické zpracování odpadu (dále jen ZEVO), které skrývá nejmodernější technologie spalování. Produkce tepla z této jednotky bude ekologičtější, než při běžném spalování uhlí, a jen v Plané nad Lužnicí pomůže snížit produkci emisí o více než 13 tisíc kilogramů ročně.

Zařízení pro energetické zpracování odpadu EVECONT najde v budoucnu využití v nemocnicích, menších obcích, čističkách odpadních vod, v průmyslu i řadě dalších oblastí. Všechny tyto subjekty dnes plastové odpady třídí, ale značná část z nich není vhodná pro další zpracování. Stovky tisíc tun dále nezpracovatelných plastů jsou tak převáženy k likvidaci do spaloven v Praze a Brně. Díky jednotce EVECONT budou moci být v budoucnu odpadní plasty zpracovány přímo v místě svého vzniku: bez nutnosti transportů a s potenciálem dalšího využití pro získání energií.


EVECONT přináší technologii pro ekologicky šetrné energetické využití odpadu, od základu navrženou pro umístění do normalizovaných kontejnerů. Přes velmi malé rozměry zajišťuje EVECONT plnou funkčnost technologie bez jakýchkoli omezení. Díky umístění do standardizovaných kontejnerů zajišťuje EVECONT maximální modularitu, která vyhoví dispozičním možnostem různých zákazníků, a zároveň podstatně snižuje dobu výroby a výstavby zařízení.

EVECONT plní nejpřísnější ekologické normy, a přitom ho lze díky kompaktním rozměrům umístit přímo ke zdroji vzniku odpadů. Díky využití této jednotky snížíme již v příštím roce v Plané nad Lužnicí emise o více než 13 tisíc kilogramů za rok,“ uvedl Ivo Nejdl, jednatel C-Energy Planá.

Jednotka EVECONT je vybavena nejmodernější technologií pro energetické využití odpadních plastů. V energetickém zdroji C-Energy Planá, který zásobuje teplem a energiemi odběratele v aglomeraci Planá nad Lužnicí – Sezimovo Ústí – Tábor, pomůže v příštím roce snížit roční emise až o 8 800 kilogramů oxidu siřičitého, 4 300 kilogramů oxidu uhelnatého a 200 kilogramů pevných částic.

EVECONT v Plané nad Lužnicí

Pilotní jednotka EVECONT bude postavena v areálu moderního energetického zdroje C-Energy Planá na ploše necelých 1 200 m2. Jednotka vyrobí z 2 400 tun nerecyklovatelného plastu 40 tisíc GJ tepla ročně pro potřeby průmyslových odběratelů C-Energy a měst Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí. Primárním posláním je využít v jednotce EVECONT odpady, které vzniknou v těsném sousedství jednotky – tedy především v průmyslové zóně Planá nad Lužnicí.

Pro projekt jsme získali v červnu stavební povolení, byly zahájeny první stavební práce související s přípravou lokality pro umístění jednotky EVECONT. Její spuštění je plánováno na čtvrté čtvrtletí letošního roku,“ doplnil Ivo Nejdl.

Skupina C-Energy investovala do modernizace energetického zdroje v Plané nad Lužnicí od roku 2012 více než 2 miliardy korun. Dnes patří k nejmodernějším závodům pro výrobu energií v regionu střední a východní Evropy. Instalování pilotní jednotky EVECONT je pro C-Energy dalším krokem v podpoře vývoje a inovací v oblasti energií. Investice dosáhne 52 mil. Kč.

Příklad využití EVECONT v nemocnicích

Typickým podnikem, který využije jednotku EVECONT, jsou nemocnice. Jsou značným spotřebitelem tepla, které využívají pro vytápění či sterilizaci nástrojů a praní prádla. Běžným zdrojem tepla bývají kotelny na zemní plyn. Nemocnice však mají také vysoké nároky na chlad, který využívají pro udržování akceptovatelné teploty v nemocnici během letních měsíců či pro skladování biologických materiálů a léčiv. Běžným zdrojem chladu jsou kompresorové klimatizační jednotky na elektřinu.

Nemocnice zároveň produkují značné množství různých typů odpadů – některé z nich lze recyklovat, ostatní odpady, zejména pak odpady infekční, musí být vhodně likvidovány.

Díky jednotce EVECONT mohou být nerecyklovatelné a infekční odpady z nemocnic likvidovány přímo v areálu nemocnice. Jako bonus přitom vyrobí nemalé množství tepla, které může vracet zpět do nemocnice. V letních měsících může EVECONT připojením speciálního modulu vyrábět chlad, což je výhodné nejen z hlediska celkové optimalizace provozních nákladů. Příznivé je, že tento způsob výroby chladu je výhodnější, než konvenční metody za použití kompresorů.

O energetickém zdroji C-Energy Planá

C-Energy Planá patří k nejmodernějším energetickým zdrojům v České republice. Energii zde vyrábí dva nové uhelné kotle s odsířením, každý o parním výkonu 40 t/h, plynový kotel 15 t/h a čtyři plynové motory Rolls Royce se spalinovými kotli.

V letošním roce budou v Plané nad Lužnicí instalovány dva další motory Rolls Royce, které jako první na světě dosáhnou kapacity 12 MW každý. V příštích týdnech bude v C-Energy uvedeno do provozu největší bateriové úložiště v ČR o výkonu 4 MW. Akumulační systém bude sloužit ke zvýšení flexibility stávajících zdrojů elektřiny a umožní smysluplně využít dodávky elektřiny vyrobené fotovoltaickou elektrárnou, která bude souběžně instalována. Celková instalovaná kapacita C-Energy tak přesáhne 90 MW.

Zdroj C-Energy Planá je jedním z mála v ČR, který umí nastartovat provoz v případě tzv. black-outu, tedy kompletního výpadku elektrické sítě.

Redakčně zkráceno

 
 
Reklama