Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Majitel JRD Jan Řežáb vstupuje do společnosti Millenium Technologies

Developerská společnost JRD se od svého vzniku již více než 10 let věnuje výstavbě výhradně energeticky úsporných bytových projektů. Vizi stavět pouze domy, které budou zdravé, úsporné a maximálně šetrné k životnímu prostředí, dal firmě její zakladatel Jan Řežáb.

Jan Řežáb, majitel JRD
Jan Řežáb, majitel JRD

Dnes jde JRD ještě dál: chystá se stavět aktivní bytové domy. Jan Řežáb se nyní v duchu svého ekologického přesvědčení rozhodl vstoupit do dalšího progresivního oboru. Stává se podílníkem ve společnosti Millenium Technologies, která se zabývá plazmovým zplyňováním.

„Tato technologie zatím není příliš známá a rozšířená, přestože představuje velice environmentálně šetrný a ekonomicky výhodný způsob materiálové recyklace odpadů. Zejména pro obce může plazmové zplyňování znamenat efektivní vyřešení problému s odpady. Na rozdíl od spaloven při něm neexistují komíny, nevzniká odpadní popel, ovzduší se nezatěžuje emisemi. Zplyňováním vytvořený syntézní plyn, jenž je po úpravě čistší než zemní plyn, se dá dále využívat pro výrobu tepla a elektřiny. Právě takovéto technologie, které možná nepřinášejí okamžité zisky, ale jsou dlouhodobým přínosem pro životní prostředí, jsou pro mě správnou investicí. Jsem přesvědčen, že odborníky, technické oblasti a inovace tohoto typu je třeba více podporovat, aby se společnost mohla dál posouvat ve svém rozvoji,“ říká Jan Řežáb ke svému vstupu do společnosti Millenium Technologies.

V současné situaci, kdy jeden obyvatel České republiky vyprodukuje průměrně více než 300 kg komunálního odpadu ročně, je plazmové zplyňování efektivní, ekologický a zcela bezpečný způsob využití odpadů. Jeho vývoj se odvíjel od zkoumání plazmových hořáků. To probíhalo v 60. letech 20. století v rámci kosmického výzkumu v USA a tehdejšího Sovětského svazu, kdy bylo potřeba vyřešit odolnost tepelných štítů raketoplánů. „V současné době se již tato vyspělá technologie posunula do komerčního využití. Spolupracujeme s americkými společnostmi, máme vlastní vývoj a výzkum plazmatronů (plazmových hořáků), v Česku jsme připravovali několik studií proveditelnosti pro průmyslové podniky. Velký potenciál využití plazmového zplyňování vidíme pro města a obce. Ty se již dnes musí připravovat na dopady nového zákona o odpadech, který od roku 2024 zakazuje skládkování recyklovatelných a spalitelných odpadů. Umíme jim připravit ekologický projekt na míru; s prvními zástupci municipalit již jednáme,“ uvádí ředitel společnosti Millenium Technologies Grischa Kahlen.

Technologie plazmového zplyňování dokáže materiálově zrecyklovat různé druhy vstupních surovin – od biomasy přes komunální a průmyslové odpady až po kaly z čistíren odpadních vod. V plazmovém reaktoru dojde za velmi vysokých teplot 1300–1400 °C k rozložení vstupního odpadu na syntézní plyn a strusku. Organické části odpadu se promění v syntézní plyn, který se následně zchladí, vyčistí a stává se surovinou pro další energetické využití. Nejčastěji pro kogenerační jednotky zabývající se kombinovanou výrobou tepla a elektrické energie. Anorganická část odpadu se v reaktoru promění ve strusku, která se vypouští z reaktoru v tekutém stavu. Ta se po ochlazení ve vodní lázni dá využít jako stavební materiál.

 
 
Reklama