Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Viessmann uvedl na trh malou kogeneraci pro bytové a větší rodinné domy

Zajímavosti z tiskové konference

Mikrokogenerace Viessmann je skutečnou alternativou pro rekonstrukci topných systémů. Vitotwin 300-W je kompaktní zařízení, plnohodnotný zdroj tepla, ve kterém se skrývá Stirlingův motor a kondenzační kotel Vitodens 200-W. Špičkový výkon jednotky je celkem až 26 kW.

Výroba tepla a elektrické energie v jednom zařízení

Společnost Viessman pořádala tiskovou koferenci k uvedení nového produktu – mikrokogenerační jednotky Vitotwin 300-W. Marek Bezouška z týmu Viessmann na začátek uvedl, že požadavky na tepelnou techniku nebyly nikdy tak rozdílné jako dnes. Stejně jako vývoj těchto požadavků. Proto inovacemusí reagovat na predikci požadavků a mají tak velký význam. Viessmann má výhodu v tom, že jeho portfolio pokrývá řadu zdrojů – zdroje na plyn a olej, kondenzační techniku, využívání energie dřeva a slunce a regenerativní systémy.


M. Bezouška při představení novinky pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie pro rodinné a bytové domy Vitotwin 300-W v dubnu 2012 v sídle společnosti Viessmann v Praze Chrášťanech.

Novinka - Vitotwin 300-W, kompaktní systém mikrokogenerace


Vitotwin 300-W, kompaktní systém mikrokogenerace Viessmann

Kombinovaná výroba tepla a elektrické energie představuje efektivní technologii s mimořádně velkým potenciálem, protože vhodně využívá teplo, které vzniká při výrobě elektrické energie. Kogenerace přináší nezpochybnitelné úspory primárních energetických zdrojů oproti oddělené výrobě obou energetických produktů. Na rozdíl od běžné oddělené výroby tepla a elektrické energie (elektrická energie z elektrárny, teplo z kotelny) snižují systémy pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla s provozem na plyn spotřebu primární energie až o 25 % a CO2 emise asi o 1/3.

Důležitým předpokladem pro hospodárný provoz systému pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie je co nejdelší doba chodu. Z toho důvodu se dosud kogenerační jednotky používaly převážně v objektech s vysokou celoroční spotřebou elektrické energie a tepla – například v nemocnicích, obchodních a průmyslových provozech. Typickým příkladem použití jsou i městské bazény, na TZB-info jsme psali například o kogeneraci v bazénu Kraví Hora v Brně.

Viessmann nabízí uplatnění principu kogenerace nyní nově i pro menší aplikace.

Inovativní jednotka Vitotwin 300-W je kompaktní systém mikrokogenerace, který umožňuje použití efektivní technologie zvláště pro modernizaci rodinných a bytových domů.

Použitím principu společné výroby elektrické energie a tepla pro objekt typu energeticky náročnějšího rodinného domu (např. bazén, zimní zahrada, provozovna kadeřnictví, rodinná školka ...), bytového domu, řemeslnické dílny, fitcentra ..., kde využijeme elektrický i tepelný výkon, odpadají instalací mikrokogenerační jednotky přímo v objektu ztráty v tepelných sítích.

Předpokladem správné aplikace s vysokým potenciálem úspor je vysoké vytížení jednotky po celý rok, proto se mikrokogenerační systémy musí dimenzovat tak, aby pokryly základní potřebu tepla. K tomu se v zařízení Viessmann Vitotwin 300-W používá Stirlingův motor, který na rozdíl od běžného Ottova motoru nevyžaduje údržbu. Odpadní teplo motoru vystačí k tomu, aby téměř úplně převzalo vytápění obytných prostor a přípravu teplé vody. Pouze ve velmi chladných zimních dnech a pro rychlou přípravu teplé vody se automaticky zapne integrovaný špičkovací plynový kondenzační kotel Vitodens 200-W.

Elektrická energie vyráběná pomocí Stirlingova motoru najde své využití rovnou v domě. Tím se snižuje odběr elektřiny od dodavatele. Vyrobí-li mikrokogenerační jednotka více elektřiny, než odpovídá aktuální potřebě, může se tato část odvést do veřejné sítě – v současné době je hrazena částkou v rozmezí 0,59 – 1,63 Kč za kilowatthodinu*). Díky tomu a vysokému vytížení zařízení se investice do inovativního zařízení Vitotwin 300-W vrátí již po několika letech.


Vitotwin 300-W, vpravo Stirlingův motor

Špičkový výkon celkem až 26 kW.

Jednotka není určena pro malé nízkoenergetické rodinné domy, jelikož zde by nebyl využit její potenciál a stala se by se pouhou technickou hračkou. Její nasazení je smysluplné při větších potřebách tepla, například u menších bytových domů k ohřevu teplé vody a k využití elektřiny pro osvětlení schodiště. Vhodné použití je pro rekonstrukce budov, které z různých důvodů nelze významně zateplit (historické budovy, složité fasády, velké podíly prosklených ploch, …) a rovněž pro budovy, kde nechceme rekonstruovat otopnou soustavu na nižší teplotní spád, což by byl požadavek při využití solárních systémů a tepelných čerpadel. Jednotka je samozřejmě vhodná i pro novostavby s vysokoteplotními systémy (VZT, konvektory, napojení bazénu…).

Předpoklady: abychom se dostali na 3 000 kWh/rok musí Vitotwin 300-W pracovat minimálně 3 000 pracovních hodin. Tj. více než 18 000 kWh vyrobeného tepla za rok (cca ve fakturách nad 60 000 Kč rok) pro vyhodnocení zda ano nebo ne je nutné posouzení odborníka.

Příklad pro dům 24 kW, porovnání s plynový kotlem.
Úspora 24 000 Kč/rok u sazby DO2, investice 299.000 Kč (z toho ale 100 000 Kč je za technologie, které bychom stejně museli mít). Návratnost vychází do 10 let. Roli hraje i bezúdržbová technologie a možnost zachovat otopný systém v původním stavu bez rekonstrukce, proto nelze tuto technologii postavit v porovnání proti alternativním zdrojům.

V SRN prodáno více než 400 ks, v ČR zatím 10 ks jako pilotní projekty. První pilotní projekt běžící v Hlinsku za první měsíc zákazníkovi generuje více než 700 kWh. Výhodou je, že nezatěžuje síť skokově ve srovnání např. s FV.

U objektů s cenou elektrické energie v C je nasazení kogenerační jednotky nejzajímavější, jelikož se jedná o vysoké ceny elektrické energie a většinou je u těchto objektů i v odpovídající potřeba elektrické energie.


Vitotwin 300-W ve školícím středisku Viessmann v Chrášťanech

Oficiální uvedení Vitowin 300-W v 9/2012. V ČR běží nyní pilotní projekty, v Německu se již prodává.

Mikrokogenerace Vitotwin 300-W je primárně určena pro výrobu tepla, elektrická energie je bonusem pro pokrytí spotřeby elektrických spotřebičů v domě. Základní logika je v úspoře elektřiny nakupované zvenku, výroba elektřiny s vysokou efektivitou až 96%, menší závislost na dodávce elektrické energie a snížení CO2.

Jednotky Vitotwin 300-W se dodávají s akumulační nádrží a ekvitermní regulací. Pro návrh akumulační nádoby není rozhodující velikost, ale schopnost akumulace (energetický obsah), závislý na teplotě a spádu. Pakety pro 3 směšovací okruhy a ohřev TV (lze rozšířit) budou ve standardní nabídce od 9/2012. Viessmann je dnes jedinou firmou na trhu, která má dořešeny všechny detaily ( jednotky jsou v trvalém provozu již od r. 2005).

V současné době se testuje aplikace do kaskád, ale nejeví se to jako přímo ideální aplikace. Pro bytové domy s CZT je vhodné využití pro přípravu teplé vody, pro cirkulaci, elektřina na společné prostory, výtahy apod. Uvažuje se s inteligentními spotřebiči, kdy například mrazák podchlazuje v době nadbytku elektřiny.

Nastavení: za standardního provozu zůstane vždy v zásobníku energie na 2 hodiny spotřeby.


Vitotwin 300-W, kompaktní systém mikrokogenerace Viessmann.

Výhody, montáž, servis a uvedení do provozu

Výhodou jednotky Vitotwin 300-W je kompaktnost. Jedná se o jednofázový spotřebič bez zvláštních požadavků na sítě. Ochrana ENS známá například ze střídačů. Postačuje jednotná standardní spalinová cesta 60/110 pro Stirlingův motor i pro špičkovací kotel Vitodens 200-W. Technika elektroměrů – obousměrný Z1 (jako u FVE) a elektroměr výrobny Z2.

Regulace ovládá oboje, stirling i plynový kotel. Pokud nechceme aktuálně elektřinu, můžeme provozovat jen plynový kotel. Např. při dodávce jednotky na stavbu je ihned špičkovacím kotlem zajištěna dodávka teplé vody, po vyběhání všech dokumentů pro připojení rozběhneme Stirling. V systému je vždy nutný směšovací 3cestný ventil pro zajištění nízké teploty zpátečky, která je používána pro chlazení střední části Stirlingova motoru.

Montáž jednotky je běžná jako u standardního závěsného kotle, tj. nezvyšují se náklady na instalaci.

Servis a spouštění jednotky Vitotwin 300-W zatím provádějí pracovníci Viessmann, později budou provádět servis běžní servisní technici. Generátor je neopravitelný kvůli obsaženému heliu, což je podobné jako například u tepelného čerpadla. Důležité je porovnání s klasickou kogenerací, kdy je relativně vysoká částka za servis. Cyklus cejchování vestavěného fakturačního elektroměru je v ČR 12 let (Německo 8 let).

Viessmann patří do TOP 3 v branži.

Z výše uvedeného je jasné, že tímto výrobkem posunuje Viessmann technické možnosti energetického řešení objektů zase o krok dále. Marek Bezouška k filosofii inovací Viessmann mimo jiné řekl:

  • Pro rozhodování o zdrojích v dlouhodobé perspektivě je důležitý spolehlivý partner s výrobky s dlouhou životností. To Viessmann splňuje. Je rodinným podnikem ve třetí generaci, patříme do TOP 3 v branži.
  • Chceme být vidět jako člen týmu. V tepelné technice i v zimních sportech. Hlásíme se k odpovědnosti za naše pracovníky i za životní prostředí.
  • V ČR má Viessmann 5 servisních techniků pro větší realizace, pro koordinace složitějších implementací.

    Nová prodejní pobočka Viessmann v Plattlingu byla navržena a postavena podle energetického standardu Viessmann pro budovy. Dodávky elektrické energie a tepla se realizují z obnovitelných zdrojů bez vylučování CO2.
  • Program efektivita plus je odpověď na dohodu 20/20/20. Šli jsme cestou energetické efektivity a substituce fosilní energie OZE. Německo navíc závazek dalšího snížení o 40% emisí proti r. 1990. (zpráva spolkového ministra Gabriela z r. 2007). Program efektivita plus nyní -40% oproti 2005. Efektivita 22%, substituce 18%. V roce 2009 nejprestižnější cena za udržitelnost výroby z 400 přihlášených, cen znovu v roce 2011. Program efektivita plus se stará o zdroje, ale ve společnosti Viessmann je znát v celém výrobním procesu. V centrále polovina energie z biomasy.

Společnost Viessmann roste i v nepříznivých podmínkách a zvyšuje obrat o 8%

Navzdory přetrvávajícím obtížným rámcovým podmínkám dokázala skupina Viessmann navázat na svůj úspěšný vývoj i v obchodním roce 2011. Mezinárodní výrobce topné techniky zvýšil svůj obrat o přibližně 8 % na 1,86 miliardy euro. S 11 % byl růst v Německu výraznější než na zahraničních trzích, kde se obrat zvýšil v průměru o 5 %. Zahraniční podíl na celkovém obratu činil v roce 2011 kolem 55 %.

V oblasti obnovitelných energií bylo možné zaznamenat opačný vývoj než v loňském roce, kdy byl tento trend sestupný. Největší nárůst, a to téměř 20 %, docílila v této obchodní oblasti tepelná čerpadla. Podíl regenerativních energetických systémů na celkovém obratu vzrostl na 28 %.

Vyloženě úspěšně se vyvíjel obchod se systémy na kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla, které má Viessmann v nabídce s elektrickými výkony mezi 1 kW a 401 kW. Zde se v roce 2011 zvýšil obrat o více než 40 %.

Německá cena za trvale udržitelný rozvoj za vedení značky v souladu s aspekty trvale udržitelného rozvoje

Aktivity společnosti Viessmann v oblasti trvale udržitelného rozvoje byly v listopadu 2011 oceněny Německou cenou za trvale udržitelný rozvoj, a to za zohledňování aspektů trvale udržitelného rozvoje při vedení značky. (Tuto cenu obdržel Viessmann i v roce 2009)

Další důležitá ocenění, která firma v roce 2011 získala:
  • cena za ochranu životního prostředí B.A.U.M. za ekologicky velmi uvědomělé vedení podniku,
  • vítězství v anketě časopisu „markt intern“ za nejlepší úroveň poskytovaných služeb v branži po jedenácti vyznamenáních za sebou v roce coby odborný partner č. 1
  • v neposlední řadě i Německá zakladatelská cena pro majitele firmy Dr. Martina Viessmanna za jeho celoživotní dílo.
 
 
Reklama