Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Energetická burza a cena elektřiny

Může česká (dnes již středoevropská) energetická burza ovlivnit cenu elektřiny? Jaký byl vývoj ceny elektřiny v České republice v porovnání s německem a Rakouskem?

Vláda se ve svém programovém prohlášení domnívá, že energetická burza má nějaký vliv na cenu elektřiny:

"Vláda bude podporovat další prohloubení a rozšiřování činnosti energetické burzy, která prokazatelně snížila předchozí enormně rychlý růst cen elektřiny."

Analytici si před třemi lety o vlivu české energetické burzy mysleli něco jiného:

"Jsme malá země, a tak pouze reagujeme na ceny v Německu."

Je otázka, zda věřit více politikům nebo analytikům, jasno do otázky by mohl vnést pohled na energetické burzy.

Ceny na energetických burzách

V níže uvedených tabulkách lze vysledovat, že ceny elektřiny na energetických burzách ve střední Evropě jsou poměrně vyrovnané. Ceny v České republice se jen nepatrně liší od cen v Německu. Domnívat se, že česká energetická burza ovlivňuje ceny na německém trhu je jistě naivní. Logický závěr tedy je, že ceny elektřiny v České republice jsou určovány cenami v sousedním Německu, jehož trh je řádově větší, navíc je propojen s Rakouskem.

Cena elektřiny pro dodávku následující Německo/Rakousko
www.eex.com/en
Francie
www.eex.com/en
ČR
www.pxe.cz/
Den 32,65 29,307 35,35
Měsíc 47,39 47,50 47,25
Čtvrtletí 51,71 61,70 50,05
Rok 51,08 54,24 49,15

Tabulka 1: Ceny elektřiny základního zatížení (Base Load), 6. 8. 2010

Cena elektřiny pro dodávku následující Německo/Rakousko
www.eex.com/en
Francie
www.eex.com/en
ČR
www.pxe.cz/
Den 39,42 34,890 n.a.
Měsíc 58,30 59,00 58,55
Čtvrtletí 66,92 79,50 66,25
Rok 66,59 73,00 66,75

Tabulka 2: Ceny špičkové elektřiny (Peak Load), 6. 8. 2010

Lze se proto domnívat, že "předchozí enormně rychlý růst cen elektřiny" byl způsoben tím, že ceny na pražské energetické burze se rychle vyrovnaly cenám v Německu. V loňském a letošním roce ceny elektřiny poklesly v důsledku ekonomické krize. Z údajů energetické burzy je navíc zřejmé, že po odeznění krize obchodníci očekávají růst cen až o 10 % ročně.

Ceny elektřiny pro domácnosti

Další otázka je, jaký vliv má energetická burza na ceny elektřiny pro domácnosti. Ukazuje se, že rovněž v podstatě zanedbatelný. V článku Podpora obnovitelných zdrojů a cena elektřiny je ukázáno, že zatímco ceny elektřiny na energetické burze se v roce 2009 oproti roku 2008 propadly o více než 35 %, ceny elektřiny pro domácnosti klesly jen nepatrně.


Obrázek: Vývoj cen elektřiny v sousedních státech

Srovnáme-li vývoj cen elektřiny v okolních státech, viz obrázek, je vidět, že ceny vytrvale rostou. Nejrychleji vzrostly v Rakousku mezi lety 2006 a 2008, kdy došlo ke sjednocení rakouského a německého trhu. V dlouhodobém horizontu však ceny rostou nejrychleji v České republice a v Maďarsku. Rozdíl mezi těmito zeměmi je v tom, že Maďarsko je čistý dovozce elektřiny, zatímco Česká republika čistý vývozce. Česká republika podobně jako Polsko využívá k výrobě elektřiny vlastní zásoby uhlí, dovozní závislost elektroenergetiky je malá. V Polsku však, zvláště v posledních 5 letech, ceny elektřiny rostou podstatně pomaleji.

Zlevní jádro elektřinu?

V úvodu citovaný výrok analytika pochází z článku s názvem "Pokud jasně neřekneme uhlí, nebo jádro, elektřina podraží". Z výše uvedených informací ovšem plyne, že cena elektřiny není určována výrobními náklady v České republice, ale téměř výhradně cenou na německém trhu. Pokud tedy něco může snížit ceny elektřiny v České republice, pak jedině výrazné snížení investičních nákladů na obnovitelné zdroje energie, zejména fotovoltaiku.

porovnání dodavatelů elektřiny a plynuKalkulátor cen energií
nezávislé porovnání dodavatelů energií
Porovnání nákladů na vytápění
Nejpoužívanější výpočet!


 
 
Reklama