Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Žadatelé o dotaci na modernizace soustav zásobování tepelnou energií nevyčerpali limit

Zájemci o modernizace soustav zásobování tepelnou energií u projektů s dotačním limitem pod 15 mil. Kč nevyčerpali možný dotační limit. V rámci programu HEAT, malé projekty, byly schváleny jen 4 projekty. Jaké k tomu byly důvody a jak dotační programy pokračují?

Další stovky projektů se mohou rozjet na základě souhlasu ministryně životního prostředí. Velká část peněz míří na výstavbu menších fotovoltaických elektráren z Modernizačního fondu, s dotační podporou 800 milionů se rozjedou také energetické úspory na desítkách veřejných budov a další obce začnou lépe nakládat s dešťovou vodou, to vše za využití peněz z Národního plánu obnovy.

Přehledy schválených projektů jak z Národního programu Životní prostředí a Národního plánu obnovy, tak z Modernizačního fondu za rok 2022, jsou od 8. června 2022 dostupné na webu Státního fondu životního prostředí.

Přečtěte si také O změnách v dotacích na zdroje tepla s Ing. Petrem Valdmanem, ředitelem SFŽP Přečíst článek

V rámci Modernizačního fondu (podprogramy RES+, HEAT malé projekty) bylo schváleno celkem 173 projektů s celkovou výší dotací 3,675 miliard Kč. Z celkového počtu projektů 173 se 169 projektů vztahuje na podprogram RES+ 1/2021 a RES+ 2/2021 a jedná se o výstavbu fotovoltaických elektráren. Pouze 4 projekty byly schváleny v rámci podprogramu HEAT 1/2021 (malé projekty s podporou do 15 mil. euro). Heat je zaměřen na modernizace soustav zásobování tepelnou energií. Jedná se o tyto projekty (výběr za tabulky zpracované SFŽP):

Číslo Výzva Žadatel Název akce Místo Dotace (Kč)
62 HEAT 1/2021 Veolia Energie ČR, a.s. Dekarbonizace Teplárny Olomouc – část plynofikace K3 Olomouc 77 543 206,20
63 HEAT 1/2021 Teplárna Zlín s.r.o. Výstavba plynového kotle K23 Zlín 31 137 000,00
64 HEAT 1/2021 Veolia Energie ČR, a.s. Dekarbonizace Teplárny Karviná – část dostavba plynové kotelny Karviná 66 926 400,00
126 HEAT 1/2021 Teplárna Písek, a.s. Instalace kogeneračního zdroje na zemní plyn v rámci SZT Písek Písek 133 133 647,00
Dotace celkem 308 740 253,20

Žádosti bylo možné podat v období od 24. 5. 2021 až do 14. 1. 2022. Alokace výzvy byla 1 400 mil. Kč, z toho na podprogram HEAT (malé projekty s podporou do 15 mil. euro) byla určena polovina, tedy 700 mil. Kč. Schválené projekty v rámci HEAT, viz výše, vyčerpaly tedy jen necelou polovinu, cca 309 mil. Kč.

Předmětem podpory měly být tyto aktivity:

Prioritní projekty (1.A)

Rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla v soustavách zásobovaní tepelnou energií (dále jen „SZTE“) se změnou palivové základny nebo typu energie na:

  1. Obnovitelné zdroje energie (dále jen „OZE“), vždy v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla (dále jen „vysokoúčinná KVET“),
  2. energetické využití odpadů (komunální odpad, průmyslový odpad, tuhé alternativní palivo z komunálního odpadu a z odpadů kategorie ostatní, čistírenské kaly), vždy v kombinaci s vysokoúčinnou KVET,
  3. elektrickou energii z OZE (např. elektrokotel),
  4. energii odpadního tepla, vždy v kombinaci s vysokoúčinnou KVET.

Systémy uvedené v bodech 1) – 4) jsou podporovány i v kombinaci se systémy pro akumulaci energie nebo technologií umožňujících částečné nebo plné spalování vodíku, či jiného využití vodíkových technologií v SZTE.

Neprioritní projekty (1.B)

Rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla v SZTE se změnou palivové základny nebo typu energie na:

  1. OZE, bez vysokoúčinné KVET
  2. zemní plyn, včetně vysokoúčinné KVET ze zemního plynu,
  3. elektrickou energii bez vyžití OZE (např. elektrokotel),
  4. energii odpadního tepla.

Systémy uvedené v bodech 1) – 4) jsou podporovány i v kombinaci se systémy pro akumulaci energie nebo technologií umožňujících částečné nebo plné spalování vodíku, či jiného využití vodíkových technologií v SZTE.

Možný důvod malého zájmu

Je svým způsobem škoda, že nabízená dotace v rámci HEAT – malé projekty, nebyla plně využita. Je pravděpodobné, že podíl na tom mohou mít obtížně splnitelné podmínky a pak zvýšená nejistota, jak se bude vyvíjet trh energií. Neboť podmínky dotace vyžadují udržet provoz dalších 10 let a tudíž panuje i určitá neochota právě nyní investovat do opatření, která se mohou i v krátkodobém horizontu několika let ukázat nikoliv jako nevýhodná z ekologického hlediska, ale neudržitelná z hlediska ekonomiky. Již v době ukončení příjmu žádostí v půlce ledna 2022 nebyly podmínky na trhu s energiemi stabilní, a to, co se děje nyní (červen 2022), rozhodně úvahy o investicích s dlouhodobou návratností v oblasti soustav zásobování tepelnou energií jednoduché nedělá.

Přečtěte si také Další miliarda na fotovoltaické elektrárny, žádat bude možné až do konce srpna 2022 Přečíst článek

Jedna věc se však jako hodně jistá jeví. Jestliže ke konci dubna 2022 skončila podpora výměn malých kotlů 10 až 300 kW na uhlí za kotle plynové v rámci kotlíkových dotací, bude politicky těžké obhájit podporu záměn uhlí zemním plynem u středních a větších zdrojů tepla, byť z jiného dotačního programu. Jediné, co se jeví u zemního plynu jako politicky průchozí, je podpora zvýšení účinnosti využití zemního plynu ve stávajících zdrojích tepla pro soustavy SZTE. Možná i technicky odůvodněnou decentralizací plynových zdrojů tepla a jejich přiblížením do místa spotřeby. A také, mnohé střechy kotelen přímo vybízejí k instalaci fotovoltaických elektráren, které mohou přispět k významnému pokrytí spotřeby elektrické energie například na celoročně probíhající pohon oběhových čerpadel.

Zdroj:
Tisková zpráva SFŽP „Schváleno. Miliony korun míří do více než dvou stovek projektů zaměřených zejména na fotovoltaiku a energetické úspory.“

 
 
Reklama