Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Účty, účty a zase účty

Obnovitelné zdroje jsou stále jablkem sváru na českém energetickém nebi. Napsalo se o nich mnoho článků, proběhlo mnoho debat na všech možných úrovních, poslanci si připisují body za předvolební sliby, ale státní energetická koncepce stále jakoby počítala jen s velkými hráči a s klasickými zdroji výroby elektrické energie. Podporujeme těžbu a dotované spalování uhlí, které aspoň máme (obrovský tlak na prolomení těžebních limitů), plynu, který musíme dovážet (závislost na cizině), a rozvíjíme kapacitu jaderných elektráren i když řada zemí po situaci v Japonsku přehodnotila přístup k jádru, a velké solární parky s garantovanými cenami dotovanými plošně z kapsy každého z nás. Proč ne. Nakonec všechno zaplatí spotřebitel, ať už je malý nebo velký.

A co na to obyčejný člověk v obyčejné rodině a v obyčejném bytě či domku? Platí a platí, šetří a šetří. A jak ušetří za elektřinu? Začne snižovat spotřebu. (Čistě teoreticky se může vrátit k otevřenému ohni, chodit spát se slepicemi, popírat jakýkoliv technologický pokrok a žít život přírodního člověka.)
Nebo najde levnějšího prodejce. Tím si může snížit účty za elektřinu až o desítky procent. Nejlepším řešením pro majitele rodinných domů by byla vlastní výroba takového množství elektřiny, která pokryje jejich celoroční spotřebu. Opravdu jednoduché. Snad jediným reálně dostupným zdrojem pro běžnou domácnost je domácí sluneční elektrárna na střeše či fasádě rodinného domku. Jenže.
Nesmí to být nikdo úplně chudý, protože investice není zanedbatelná.
Slunce pořád nesvítí.
Elektřina se nedá skladovat.
Není dořešeno legislativní zázemí.

A tak konečně přišla reakce fotovoltaiků. 31. 10. 2013 založili v Praze Cech aplikovaných fotovoltaických technologií (CAFT) jako dobrovolné nevládní a neziskové profesní sdružení. Cech bude podporovat rozvoj fotovoltaiky a aktivně se podílet na osvětě veřejnosti. Konečně se ti, kteří fotovoltaiku realizují, ale nevlastní, spojili. Zakladateli jsou jak výrobci, tak i velkoobchodníci a instalační firmy. Ve svém programu jasně definovali, co chtějí. Cílem je podpora širšího využívání fotovoltaických systémů na budovách, v obcích a městech a tím zvýšení energetické soběstačnosti občanů, institucí i České republiky. Bude podporovat podnikatele a živnostníky a prosazovat zdravé podmínky k podnikání. Stane se odborným partnerem k orgánům státní správy a dalším institucím. Sdružuje subjekty, pro které je fotovoltaika řemeslem a mají ji zájem rozvíjet.

Aktuálně řeší rozpracovaná témata:

 • Net Metering (odbourání legislativních překážek a nastavení pracovního rámce)
 • Odborná certifikace instalačních firem (dojednání pravidel pro získání certifikace)
 • Legislativně bezpečnostní otázky (sjednocení přístupu stavebních úřadů a hasičů)

Členové se dobrovolně zavazují k dodržování etického kodexu a standardů. Cech je otevřený pro všechny, kteří se problematikou fotovoltaiky zabývají. Čím větší bude mít členskou základnu, tím větší váhu budou mít hlasy členů pracovních skupin při vyjednávání a tím větší bude jeho prestiž. Členství je rovněž zárukou kvality produktů a služeb nabízených jeho členy. Bližší informace najdete na www.caft.cz.

Když se rozhodnete pro realizaci sluneční elektrárny na svém domě jako již 25 000 rodin před vámi, byl by nejlepší způsob obchodování s elektřinou tzv. Net Metering. V tomto režimu by mohla být rodina schopna pokrýt veškerou spotřebu z vlastní vyrobené elektřiny a snížit tím své účty až na nulu.

A jak Net Metering funguje?

Podstatou myšlenky je právo na výrobu energie pro krytí vlastní spotřeby a právo využívat sítě jako veřejného statku, ovšem podle dohodnutých pravidel. Pokud solární elektrárna vyrobí více, než v dané době rodinný dům spotřebuje, elektřina přeteče do sítě a spotřebuje se v sousedství s minimálními ztrátami, pokud vyrobí méně, rodinný dům čerpá elektřinu ze sítě jako dosud. V ročním úhrnu má majitel elektrárny právo odebrat bezplatně ze sítě maximálně tolik energie, kolik do ní dodal. Systém má samoregulační efekt. Rodině se vyplatí mít jenom tak velkou elektrárnu, která vyrobí tolik, kolik rodinný dům spotřebuje.
Za nadvýrobu totiž majitel nedostane nic, elektřina propadne distribuční společnosti.
Výhody Net Meteringu pro domácnost

 • snižuje cenu elektrické energie pro domácnosti
 • snižuje administrativní náročnost vyúčtování elektřiny (vyúčtování odebrané a dodané elektřiny proběhne jednou ročně místo dnešních zálohových plateb a ročního vyúčtování)
 • forma využití rodinných úspor
 • zjednodušení administrativního zatížení při výstavbě fotovoltaické elektrárny

Výhody Net Meteringu pro ostatní subjekty na trhu

 • podpora výroby energie z obnovitelného zdroje, která nestojí nic ostatní odběratele elektřiny ani nevyžaduje peníze ze státního rozpočtu
 • snižuje zatížení sítě a ztráty v síti a snižuje tak související náklady na distribuci elektřiny, které patří u nás k nejvyšším v Evropě
 • podporuje rozvoj průmyslu, inovativních technologií a zaměstnanosti (instalační a servisní firmy, výrobci panelů a komponent apod.)
 • přinese více než miliardu korun na DPH do státního rozpočtu z výstavby elektráren – s ukončením odpočtu DPH na podnikatele, majitel elektrárny bude nově koncový odběratel
 • zavádí prvek reálné konkurence do prostředí, kde dosud neomezeně vládly přirozené monopoly

A proč Net Metering u nás ještě není? Co brání jeho zavedení v ČR?

Jde o politickou vůli vytvořit obyvatelstvu podmínky, aby mohlo šetřit náklady na energie. Před volbami se politické strany předháněly v opatřeních, která zajistí obyvatelům lepší živobytí, nyní se budeme moci přesvědčit, jak vážně tato prohlášení byla míněna. A přitom stačí málo! Zpracovat příslušné vyhlášky a zákony. Kdyby nevěděli jak na to, inspiraci určitě najdou v řadě zemí Evropy i Ameriky.

Aby distribuční společnosti mohly Net Metering lidem nabízet, je třeba jim to povolit a v legislativě jej zahrnout do služeb distribučních společností. Na druhé straně je třeba stanovit, pro které zákazníky je Net Metering určen. Jak to funguje třeba v USA, najdete v článku „Jak funguje Net Metering“ od Mgr. Jiřího Zilvara na stránkách portálu TZB-info.

Zdroje:

 
 
Reklama