Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nabídka doplňkových služeb

V rámci dodávky elektrické energie nezapomínáme ani na širokou nabídku doplňkových služeb. Díky nejmodernějším technologiím a různým typům měření pomáháme minimalizovat náklady na elektřinu a ověřovat technický stav energetický zařízení.

Součástí každé služby je dodání odborného protokolu s popisem zjištěných dat nebo závad a s návrhem opatření vedoucích k úsporám nákladů či odstranění závad. Oblastí servisních služeb se zabýváme již 6 let a zpracovali jsme pro Vás více jak 500 profesionálních analýz!

SERVIS DIAGRAM – Analýza a optimalizace diagramu spotřeby

V rámci produktu Servis Diagram poskytujeme profesionální analýzu diagramu spotřeby, seznámíme Vás s průběhem zatížení a společně s Vámi najdeme možnosti, jak dosáhnout vyrovnanějšího profilu spotřeby.

Hlavní přínosy:
 • podrobná analýza diagramu spotřeby
 • identifikace výkonových špiček
 • možnost snížení plateb za výkon a rezervovanou kapacitu

SERVIS REVIZE – Bezstarostný provoz trafostanice

Díky produktu Servis Revize Vám nabízíme nonstop pohotovostní službu a automatické provádění revizí trafostanic v souladu s platnými předpisy a normami. Součástí služby je i zajišťování pravidelných preventivních prohlídek zařízení včetně jejich údržby.


Hlavní výhody:
 • zajištění pohotovosti 24 hodin denně
 • prevence vzniku škod a úrazů
 • přebíráme místo Vás odpovědnost za řádné provádění revizí a kontrol trafostanice
 • lhůty revizí pohlídáme za Vás

SERVIS SPOTŘEBA – Na velikosti jističe záleží

Výše nákladů na elektřinu ovlivňují také velikost hlavního jističe a typ distribuční sazby. Provedeme měření spotřeby a prověříme možnosti optimalizace Vašeho odběrného místa. Případnou výměnu hlavního jističe zajistíme a vyřídíme za Vás potřebné formality. Na přání provedeme měření spotřeby také vybraných technologií.

Hlavní výhody:
 • možnosti úspory na poplatku za příkon
 • stanovení optimální distribuční sazby
 • odhalení nesouměrného zatížení fází
 • měření bez omezení provozu
 • měření spotřeby vybraných technologií

SERVIS TERMOVIZE – Preventivní prohlídky elektrického zařízení

Odborně změříme rozložení teplot elektrického zařízení a vypracujeme protokol s popisem zjištěných závad včetně návrhu na jejich odstranění. Měření provádíme bezkontaktně pomocí termovizní kamery, která zaznamenává průběh teplot využívající infračervené záření.


Hlavní přínosy:
 • bezkontaktní měření teploty el. zařízení
 • nalezení poruch a závad na el. zařízeních
 • předcházení havárií v důsledku špatné montáže zařízení
 • termovizní měření budov a fotovoltaických panelů

SERVIS TRAFO – Zhodnocení vhodné napěťové hladiny

Provedeme analýzu vaší spotřeby, zjistíme technické okolnosti a na jejich základě vypracujeme odborný posudek, který Vám pomůže při rozhodování na jaké napěťové hladině je nejvýhodnější elektrickou energii odebírat.


Hlavní přínosy:
 • doporučení napěťové hladiny
 • porovnání ekonomické výhodnosti obou variant
 • zajištění projektu a výstavby trafostanice pomocí partnerské společnosti

SERVIS ÚČINÍK – Zamezení dodávky nebo odběru jalového proudu a souvisejících nákladů

Vypracujeme podrobnou analýzu vedoucí k odstranění zbytečných nákladů spojených s odběrem či dodávkou jalové energie. Součástí služby je zajištění kompenzačního zařízení partnerskou společností za výhodných podmínek.

Hlavní výhody:
 • analýza hodnot jalového proudu a souvisejících nákladů
 • výpočet účiníku a stanovení cenových přirážek
 • zhodnocení ekonomické efektivnosti investice
 • návrh a instalace kompenzačního zařízení za výhodných podmínek

SERVIS ZTRÁTY – Výpočet skutečných ztrát transformátoru

Zajistíme minimalizaci plateb za ztráty činné energie v transformátoru. Ověříme výši skutečných ztrát, vypočítáme možnou úsporu nákladů a případně provedeme změnu v účtování u distributora. Tato služba představuje jednoduché, rychlé a efektivní opatření.


Hlavní výhody:
 • ověření výše transformačních ztrát
 • odkrytí potenciálu úspor nákladů
 • zajištění změny v účtování u distribuční společnosti

Pražská energetika, a. s.
Na Hroudě 1492/4
100 05 Praha 10
tel.: Zákaznická linka PRE - 840 550 055
e-mail: prodejb2b@pre.cz
www: www.pre.cz

 
 
Reklama