Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Distributoři EG.D a Bayernwerk spustili projekt Gabreta. 200 milionů eur do modernizace sítí

Projekt Gabreta, jednu z největších akcí na propojení elektroenergetických soustav v rámci Evropské unie, zahájily v polovině dubna český distributor EG.D a německý Bayernwerk, oba patřící do skupiny E.ON. Evropská unie projekt podpořila dotací 100 milionů eur. Každá z distribučních společností se na Gabretě bude podílet dalšími 50 miliony eur. Celkově tak poputuje během pěti let do modernizace a smartifikace sítí na obou stranách hranic 200 milionů eur. Na rozvoj české distribuční sítě je alokováno zhruba 90 milionů eur, zbytek pak půjde na realizaci projektu v Německu. Výraz Gabreta je staré keltské označení regionu Šumavy, a právě sem bude směřovat výrazná část investic.

Energetika má dnes i v budoucnu před sebou obrovské výzvy. Pokud chceme nalézt životaschopná řešení, potřebujeme evropský pohled, abychom naplno využili veškerý potenciál. Z mého pohledu je projekt Gabreta vzorem přeshraniční spolupráce, která si klade za cíl čelit budoucím výzvám nové energetiky. V tomto projektu nejde pouze o zavádění nových technologií do českých a německých distribučních sítí, ale spíše o partnerství na společné cestě k jednotnému evropskému energetickému trhu,“ říká Claudia Viohl, generální ředitelka skupiny E.ON v České republice.

Gabreta urychlí smartifikaci a propojení sítí

Iniciativa k tomuto přeshraničnímu projektu vzešla od distribučních společností spadajících do skupiny E.ON, EG.D a Bayernwerk. Hlavním cílem projektu je zrychlení smartifikace a ještě větší propojení distribučních soustav v jižních Čechách a v přilehlých regionech Bavorska.Spolehlivá a chytrá distribuční síť je branou do nového světa energetiky. Digitalizace našich sítí je základním předpokladem pro to, abychom dokázali uvést do života různorodý svět energetiky zítřka. Jsem přesvědčena, že Gabreta podpoří klimaticky šetrnou energetiku budoucnosti na bavorské i české straně,“ dodává Claudia Viohl.

Díky intenzivnějšímu nasazení inteligentních prvků se bude provoz sítě na distribučním území, které má rozlohu dohromady 70 000 km2, snadněji řídit. V rámci Gabrety vzniknou nové linky elektrického vedení, moderní a chytré trafostanice, rozvodny a v síti se objeví i řada dalších dálkově ovládaných prvků. To výrazně zvýší možnosti pro integraci obnovitelných zdrojů do sítě, zlepší se také zabezpečení dodávek elektřiny, jinými slovy sníží se doba výpadků při poruchách i energetické ztráty. To všechno s pozitivními dopady pro samotné spotřebitele i životní prostředí.

Receptem na úspěšnou energetickou transformaci jsou velké myšlenky, solidarita a inovativní energetické sítě. Díky svému zaměření na smartifikaci je Gabreta turbomotorem energetické transformace v našich domovských regionech a nástrojem k posílení bezpečnosti a spolehlivosti dodávek pro více než sedm milionů občanů Evropské unie,“ přibližuje Egon Leo Westphal, CEO společnosti Bayernwerk.

Gabreta patří mezi projekty společného zájmu

Distribuční společnosti EG.D a Bayernwerk připravovaly projekt Gabreta od roku 2019. Po řadách vyjednávání a příprav jej v roce 2023 Evropská unie úspěšně zařadila mezi projekty společného zájmu, kdy byl oceněn jako jeden z pouhých osmi evropských projektů v oblasti energetiky.

Projekt tak získal možnost čerpat evropské prostředky z unijního rozpočtu. To byl poslední krok k zahájení jeho realizace. V polovině letošního dubna jej oficiálně spustili symbolickým propojením kabelů mezi zeměmi Claudia Viohl a Egon Leo Westphal na slavnostní události v příhraničním Neunburgu vorm Wald.

Jeho důležitost nejen pro distribuční společnosti, ale i pro život v Bavorsku i Česku, dokládá i účast významných hostů na akci, například bavorského ministra hospodářství, regionálního rozvoje a energetiky Huberta Aiwangera, anebo Dietera Janecka, poslance německého Spolkového sněmu a zároveň jednoho z koordinátorů spolkové vlády pro ekonomiku a ochranu klimatu.

EG.D má s přeshraniční spoluprací zkušenosti

Pro EG.D však není Gabreta v přeshraniční spolupráci novinkou. Společnost už v roce 2019 uspěla s projektem společného zájmu ACON, který získal z Evropské unie přes 90 milionů eur. EG.D na něm spolupracuje se společností Západoslovenská distribučná a v rámci tohoto projektu došlo k většímu propojení a modernizaci sítí zejména na pomezí Česka a Slovenska. Distributoři investovali například do modernizací trafostanic nebo výstavby rozvoden. EG.D například jen vloni díky tomuto projektu modernizovalo 300 svých trafostanic, vloni pak zahájila výstavbu nové rozvodny v Brně.


E.ON Česká republika, s.r.o.
logo E.ON Česká republika, s.r.o.

Skupina E.ON je tradičním partnerem české energetiky. Na českém trhu působíme od roku 1998. Dodáváme elektřinu 1,2 milionu zákazníků a zemním plynem zásobujeme více než 220.000 zákazníků, a to převážně v jižních Čechách a na jižní Moravě.