Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Modernizace 300 trafostanic v Česku a výstavba nové rozvodny na Slovensku

Projekt ACON loni výrazně posílil inteligentní síť

Přeshraniční projekt inteligentních distribučních soustav ACON v loňském roce investoval více než 26 milionů eur na rozvoj elektrických sítí v České republice a na Slovensku. Významná část investic směřovala na modernizaci a výstavbu nových chytrých trafostanic či na výstavbu optických linek. Pokračování je v plánu i na letošní rok, začne například stavba nové rozvodny v Brně. Díky implementaci chytrých řešení se projektu daří rozvíjet koncept smart grid.Cílem projektu ACON (Again COnnected Network) je propojit trh s elektřinou v Česku a na Slovensku. Na českém území působí pod správou společnosti EG.D, na slovenské straně pod Západoslovenskou distribučnou (ZSD). Elektrickou síť chce projekt postupně zmodernizovat a doplnit o chytré a komunikační prvky. To zajistí lepší propojení, zároveň bude v budoucnosti možné využívat rozvodné sítě pro širší nasazení obnovitelných zdrojů.

„V obou zemích se nám za rok 2022 podařilo proinvestovat v součtu přes 26 milionů eur. Více než dvě třetiny celkové částky, přesněji 18,5 milionu euro, byly využity na modernizaci a instalaci chytrých prvků. Zbytek financí jsme vložili například do optických linek a komunikačních prvků,“ přiblížil Miroslav Kopt, vedoucí útvaru Strategických projektů EG.D.
Jedním ze zásadních projektů nadregionálního charakteru za loňský rok byla dostavba rozvodny 110/22 kV poblíž slovenské obce Borsky Svätý Jur. Ta významně přispěje i k samotnému propojení s českou energetickou sítí. „Nová elektrická stanice zvýšila energetickou bezpečnost v západní části Slovenska. Využívá nejmodernější chytré technologie, díky kterým se nám v lokalitě daří udržovat stabilní dodávku elektřiny. Zvýšila se i flexibilita elektrické sítě umožňující připojení nových obnovitelných zdrojů elektrické energie,“ popsala Stanislava Sádovská, projektová manažerka ZSD pro implementaci projektu ACON.

Další rozvoj konceptu smart grid v Česku i na Slovensku

V rámci projektu ACON pokračovala i v loňském roce výstavba nových a modernizace starších distribučních trafostanic. Jen v tuzemsku jich za rok 2022 ACON vystavěl a upravil téměř 300, na Slovensku jich pak bylo dosud zmodernizováno 27. „Inteligentní prvky dovedou například zrychlit detekci a lokalizaci poruchy v energetické síti. Zároveň díky instalaci univerzálních monitorů získáváme lepší přehled o dění na úrovni nízkého napětí,“ vysvětlil Miroslav Kopt.
Modernizační práce zahrnovaly mimo jiné instalaci automatických ovládacích prvků nebo detektorů poruch izolovaných vodičů. Všechny tyto prvky mají přispět k postupnému přechodu na koncept inteligentní sítě, takzvaný smart grid, který má odběratelům umožnit využívat elektřinu efektivněji, a tím ušetřit peníze. Nedílnou součástí smart grid je rovněž podpůrná IT infrastruktura.

Dostavba příhraničních linek a nové transformovny v Brně

Letos by podle plánů projektu ACON mělo pokračovat propojování distribučních soustav Česka a Slovenska formou příhraničních linek. Díky nim si mohou oba státy energeticky vypomoct třeba v případě plánovaných odstávek nebo krizových situací. Z plánovaných dvanácti linek se zatím podařilo dokončit pět – kupříkladu v Tvrdonicích na Břeclavsku nebo u slovenské obce Kopčany. Tento rok se bude pracovat například na propojení měst Hodonína a Holíče. V druhé polovině roku by měla být zahájena také výstavba nové transformovny 110/22 kV v Brně. Ta by měla ulevit přetíženým transformovnám v Husovicích, Medlánkách a v ulici Příkop. Už loni přitom začaly přípravné práce, které zahrnovaly dokončení projektové dokumentace a výběr zhotovitele stavby. Tato realizace je jedním z nejvýznamnějších počinů pod hlavičkou projektu pro letošní rok, jelikož se jedná o další strategickou investici, která má v Brně pomoci s rozvojem elektromobility.

Plánované investiční náklady dosahují pro rok 2023 téměř 50 milionů eur. Oproti loňsku chtějí zástupci projektu ACON větší část financí vložit do komunikační části projektu, která zahrnuje například výstavbu optických sítí. Jen za rok 2022 jich na území Česka a Slovenska přibylo skoro 130 kilometrů.