Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Spotřeba elektřiny byla v roce 2018 nejvyšší za celé sledované období

Nejvíce rostla spotřeba na hladině vysokého a velmi vysokého napětí, tedy u energeticky náročnějších podniků.


© Fotolia.com
Kalkulátor cen energií TZB-info

Energetický regulační úřad vydal svou každoroční zprávu o provozu elektrizační soustavy v ČR. Kromě tradičních tabulek letos přibyly zajímavé grafy dlouhodobé spotřeby.

Spotřeba elektřiny v roce 2018 opět rekordní

ERÚ shrnuje spotřebu elektřiny za loňský rok takto: „Tuzemská brutto spotřeba elektřiny nadále mírně rostla a v roce 2018 dosáhla hodnoty 73,9 TWh (+ 0,2 %), což je nejvyšší hodnota za dobu jejího sledování v ročních zprávách ERÚ. K nárůstu spotřeby došlo pouze u velkoodběru z vvn o 76 GWh (+ 1,0 %) a velkoodběru z vn o 455 GWh (+ 1,9 %). Spotřeba elektřiny meziročně klesla u maloodběru podnikatelů o 45 GWh (- 0,6 %) i u domácností o téměř 162 GWh (- 1,1 %). V krajském členění byl významně vyšší pokles spotřeby domácností v Praze, a to o 47 GWh (- 3,1 %). V ostatních krajích byla spotřeba domácností meziročně téměř na stejné úrovni (pokles mezi 0,7 až 1,3 %).“

Zdroj: ERÚ 2018
Zdroj: ERÚ 2018

Nárůst spotřeby byl v roce 2018 tažen hlavně podniky s velkou spotřebou energie již čtvrtým rokem v řadě. Naproti tomu u domácností a podniků odebírajících ze sítí nízkého napětí se spotřeba nepatrně snížila. Na rozdíl od velkoodběratelů zde nejde hovořit o trendu, protože spotřeba maloodběratelů až do loňska rostla. Nejnižší spotřeba za posledních 5 let byla v roce 2014.

Dlouhodobý vývoj výroby a spotřeby elektřiny

Oproti předchozím ročníkům letos ERÚ do své zprávy zařadil moc pěkné grafy dlouhodobého a meziročního vývoje výroby a spotřeby elektřiny v ČR. Z dlouhodobého vývoje je na grafu hezky vidět například spuštění Temelína, kterým se výrazně zvýšila výroba a s ní i český vývoz elektřiny. Ten kulminoval mezi roky 2010 a 2015, kdy se zvyšovala výroba elektráren při klesající tuzemské spotřebě. Patrný je rovněž celosvětový hospodářský pokles v roce 2009, kdy došlo k nejrychlejšímu snížení výroby i spotřeby elektřiny za celé sledované období. Dále je vidět, že ač nyní zaznamenáváme rekordní hodnoty spotřeby, jedná se o pozvolnější trend (jednotky GWh) než v minulosti, kdy se jednalo meziročně i o několik TWh.

Zdroj: ERÚ 2018
Zdroj: ERÚ 2018

Meziroční srovnání let 2017 a 2018 ukazuje zajímavou jarní anomálii, kdy v březnu 2018 strmě vyskočila spotřeba elektřiny. Takový průběh v daném období nebývá obvyklý a byl to zejména tento měsíc, který se postaral o rekordní nárůst spotřeby za celý rok. Naopak v závěru roku můžeme pozorovat v obou letech prakticky shodný průběh spotřeby.

Zdroj: ERÚ 2018
Zdroj: ERÚ 2018

Vývoj výroby

Spolu se spotřebou v roce 2018 vzrostla o 1,1 % i výroba elektřiny na 88 TWh. O největší nárůst se postaraly jaderné elektrárny (+ 5,6 %), výrobny spalující hnědé uhlí a za nimi s velkým odstupem fotovoltaické elektrárny. Naopak silný pokles zaznamenaly elektrárny na černé uhlí a vodní elektrárny. U malých vodních elektráren se výroba snížila dokonce o osmnáct procent. Instalovaný výkon jednotlivých zdrojů se buď neměnil vůbec nebo jen zcela nepatrně v řádu jednotek MW (fotovoltaika, vítr, bioplyn).

Spotřeba energie z obnovitelných zdrojů se dostala pod 13 %

Pokles výroby vodních elektráren ve spojení s nárůstem spotřeby měl za následek snížení podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů na brutto spotřebě energie z 13,03 % v roce 2017 na 12,72 % v roce 2018, což je nejnižší hodnota za posledních 6 let. Příčinou nízké výroby ve vodních elektrárnách bylo hlavně suché počasí. Rok 2018 byl v ČR nejteplejším rokem za posledních 30 let.

S výjimkou drobného nárůstu jednotek megawattů u větrných elektráren a bioplynu se v ČR přes klimatické apely a dohody již několik let žádné nové kapacity OZE nestaví. Navzdory současné popularitě domácích fotovoltaických elektráren se instalovaný výkon u fotovoltaiky v roce 2018 snížil o 10 MW.

Vývoz elektřiny v roce 2018

Vývoz elektřiny rostl čtyři roky po sobě, a v roce 2018 dosáhl 13,9 terawatthodin elektřiny, což je o 9,4 % více než v roce 2017. Pro ilustraci připomeňme, že v letech 2011 – 2014 se pohyboval na hodnotách 16 – 17 TWh. Výrazně – o 23,2 % – v roce 2018 poklesl dovoz elektřiny.

Zdroj:

 
 
Reklama