Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Změna dodavatele energií může zkomplikovat vyúčtování

Kalkulátor cen energií TZB-info

Detailní náležitosti vyúčtování velkoodběru elektřiny a plynu neřeší žádný právní předpis. Odběratel si je musí s dodavatelem sjednat z vlastní iniciativy v dodavatelské smlouvě.

Vyhláška č. 210/2011 Sb. o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb je účinná něco přes rok. Stanovuje obsah příloh faktur za energie, avšak velmi odlišně v závislosti na tom, jak velkým odběratelem zákazník je.
Zatímco obsahové náležitosti vyúčtování pro maloodběratele jsou rozpracovány do nejmenších podrobností, soupis povinných náležitostí pro velkoodběratele je více než stručný. Velkoodběratel tak může být velmi překvapen, až po změně dodavatele energií zjistí, že mu v přílohách faktur chybí množství podstatných dat.

Vyúčtování pro maloodběratele elektřiny a plynu (= každý z nás jako fyzická osoba) musí sestávat ze tří částí.
Část A obsahuje data účetní a platební: kdo a komu má platit, vymezení zúčtovacího období, informace o zálohách a nedoplatcích, údaje o splatnosti, kontaktní údaje na zákaznickou linku a mnoho dalšího.
Část B obsahuje technické informace o vlastní dodávce a distribuci: identifikaci odběrného místa, typ produktu, jednotkové ceny, srovnání spotřeb za předcházející období apod.
Část C obsahuje „ekologická“ data (tzv. palivový mix, podíl obnovitelných zdrojů) a informace o právech zákazníka vč. kontaktů na Energetický regulační úřad, Státní energetickou inspekci atd.

Povinné náležitosti vyúčtování pro velkoodběratele se však omezují v souladu s citovanou vyhláškou na nezbytně nutný soubor dat. V minimalistické verzi může takové vyúčtování obsahovat pouze údaje o jednotkové ceně, množství a celkové platbě za distribuci, vlastní energii, systémových službách a dodávkách jalové energie a o překročení sjednaných maxim. Naopak nemusí obsahovat např. ani tyto údaje:

  • jména dodavatele a odběratele (!)
  • identifikaci odběrných míst (!) (adresy, kódy EAN a EIC)
  • vymezení zúčtovacího období (!)
  • odebraných množství energie dle jednotlivých odběrných míst
  • přehled uhrazených záloh, nedoplatků a přeplatků a další údaje o platebním styku
  • distribuční data o spotřebě energií (průběh maxim a odebraných množství po dnech či hodinách)
  • palivový mix při výrobě elektřiny.

Omezený rozsah povinností při vyúčtování velkoodběrů je dle sdělení autora vyhlášky, Energetického regulačního úřadu, úmyslem, neboť: „ … tyto subjekty zpravidla upřednostňují možnost sjednat si individuální smluvní podmínky dodávky elektřiny či plynu odpovídající jejich odběru a spotřeby a autoritativně stanovené obsahové náležitosti vyúčtování by takové smluvní vztahy spíše limitovaly a …“.

Z předchozího vyplývá, že ve veřejném sektoru je již při přípravě zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž nezbytné pečlivě sestavit nejen technicko-obchodní podmínky dodávek elektřiny či plynu, ale i náležitosti příloh daňového dokladu tak, aby účtárna a energetický manažer byli schopni identifikovat spotřeby na jednotlivých odběrných místech a měli k dispozici i další informace pro řádné provádění svých povinností. Mezi další požadavky může patřit zasílání daňových dokladů v elektronickém formátu nebo vzdálený přístup k informacím o spotřebě (webový portál). Požadovat plnění takových služeb v okamžiku, kdy je dodavatelská smlouva již podepsána, se může ukázat jako problematické.

 
Komentář recenzenta Ing. Jiří Gavor, CSc.

Fakta uváděná autorem jsou správná. Nicméně současná situace vyhovuje jak obchodníkům, tak zákazníkům a ztotožňuji se s názorem ERÚ, že: „ … tyto subjekty zpravidla upřednostňují možnost sjednat si individuální smluvní podmínky dodávky elektřiny či plynu odpovídající jejich odběru a spotřeby a autoritativně stanovené obsahové náležitosti vyúčtování by takové smluvní vztahy spíše limitovaly a …“.
Nedomnívám se, že hrozí neuvedení vykřičníkem opatřených údajů:

  • jména dodavatele a odběratele (!)
  • identifikaci odběrných míst (!) (adresy, kódy EAN a EIC)
  • vymezení zúčtovacího období (!)
a ani těch ostatních, protože povinnost uvádět tyto údaje vyplývá z jiné legislativy (povinné údaje faktury obecně).

Svět velkoodběratelů je tak tržní, že obchodníci se klientům snaží vyjít maximálně vstříc a rozhodně nenastane situace, že by obchodník posílal omezené informace na fakturách. Spíše se vždy řeší, co vše si klient přeje. Pokud je obchodník nevstřícný, tak příští období odběratele ztratí. Celkově tedy shrnuji, že v tomto směru současné konkurenční prostředí funguje velmi dobře a vlastně spolehlivěji než legislativa. Zpřesnění vyhlášky by tedy nic nezkazilo, ale na druhou stranu zákazníkům nic navíc nepřineslo.

English Synopsis
Changing energy supplier may complicate billing

There's no law regulation to fix details of gas and electricity supply billing for big customers, such as industrial customers etc. Customer must fix it with the supplier on his own initiative in the supply contract.

 
 
Reklama