Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Postřehy z konference Energetika s nadhledem

Energetika vznikala zakládáním prvních městských elektráren jako odvětví služeb se silným vztahem dodavatel–spotřebitel. Po liberalizaci trhu ale do energetiky vtrhly finanční skupiny, ztratil se odborný pohled, vztah k zákazníkovi a jediným cílem se stalo co nejrychlejší zhodnocení vložených financí.

Pořadatelem konference, kterým byl časopis Sdělovací technika, byli jako diskutující pozváni:
Ing. Martin Pecina, MBA, GŘ Vítkovice Power Enginneering, Ing. Miroslav Topolánek, předseda VR Teplárenského sdružení ČR, Ing. Jaroslav Míl, MBA, Ing. Petr Rafaj, předseda ÚOHS, Ing. Jiří Borkovec, výkonný ředitel Technologické platformy SMART GRID, RNDr. Martin Bursík, předseda Komory OZE, Ing. Pavel Cyrani, MBA, ředitel divize strategieČEZ a Ing. Pavel Gebauer ředitel sekce energetiky Ministerstva průmyslu a obchodu. Diskuzi velmi profesionálně moderoval prof. Petr Moos prorektor pro rozvoj ČVUT Praha.

Diskutující převážně vyjadřovali svůj názor na připravovanou Aktualizaci Státní energetické koncepce. Konferenci zahájil šéfredaktor Petr Beneš.

Pavel Gebauer ve svém úvodním příspěvku informoval, že na zasedání vlády 29. srpna 2012, kde byla předložena Aktualizace státní energetické koncepce spolu se Surovinovou politikou ČR, došlo k určité diskuzi a rozporům. Rozdílné názory členů vlády se týkaly stupně podrobnosti zpracování Státní energetické koncepce. Dále pak Gebauer uvedl, že existuje rozpor mezi směřováním energetiky ČR a EU. (Pozn. TZB-info: Projednání bylo odloženo na 12. 9. Na tomto zasedání pak znovu odloženo na 26. 9. Ale ani na tomto a dalších zasedáních nebyla dosud koncepce projednána.)

 

Pavel Cyrani uvedl, že celosvětově došlo k snížení produkce oxidu uhličitého. Hlavní roli ale podle něj nesehrálo rozšíření obnovitelných zdrojů energie, ale přechod od spalování uhlí k břidlicovému plynu v USA. Evropské energetické firmy ztratily v poslední době až 50 % své hodnoty. Podle Cyraniho se všeobecně podceňuje význam energetiky a především politici si neuvědomují, že dochází k zásadnímu přerodu energetiky od velkých centrálních výrobců k drobným poskytovatelům služeb.

 

Martin Bursík uvedl konkrétní výhrady proti předloženému návrhu modernizace SEK:

  • Zástupci průmyslového sektoru OZE, který v ČR zaměstnává 15–20 tisíc lidí, nebyli přizváni do přípravné odborné skupiny SEK – tzv. „Pačesovy komise“, přestože o to žádali
  • Koncepční materiál nebyl zpracován variantně
  • Chybí ekonomické propočty, které by uvažovaly obecné trendy do budoucna (klesajícící investiční náklady OZE a stoupající náklady na jaderné zdroje)

Jaroslav Míl ohodnotil předložený návrh Aktualizace Státní energetické koncepce jako určitý pokrok oproti minulé verzi zpracované pod vedením ministra Kocourka. Ta podle něj odporovala fyzikálním zákonům. Dále Míl zevrubně zrekapituloval vývoj odvětví energetiky. Začínala se vznikem prvních městských a regionálních elektráren jako typické odvětví služeb se silným vztahem dodavatel–spotřebitel. Takto se rozvíjela až do začátku 90. let, kdy se liberalizací začala měnit v globální odvětví podobně jako bankovnictví nebo telekomunikace. Do energetiky vtrhly finanční skupiny, ztratil se odborný pohled na problematiku, vztah k zákazníkovi a jediným cílem se stalo co nejrychlejší zhodnocení vložených financí. Dále Míl uvedl, že v příštích 10–15 letech se energetika zásadně změní a předpokládá, že v roce 2025 bude v ČR instalovaný výkon ve FTV elektrárnách 8000 MW. Koncepce tento vývoj ignoruje, stejně jako zcela ignoruje postoje EU a energetickou koncepci sousedního Německa.

Mirek Topolánek uvedl, že minulá koncepce z roku 2004 nebyla vůbec špatná, aktualizace je vynucená EU a podle něj by nebyla vůbec nutná. K předloženému návrhu uvedl, že pokud nebude Státní energetická koncepce závazná pro všechny složky státu, pak je bezcenná. Vyzdvihl význam břidlicového plynu pro energetiku USA a jadernou elektrárnu označil za špičku technického pokroku – opravdový raketoplán v oblasti energetiky. V další diskuzi pak uvedl, že nejlepší regulace je žádná regulace. Tento názor mu vyvrátil moderátor diskuze Petr Moos logickým argumentem, že pokud by v energetice neexistovala regulace, pak trh celosvětově postupně ovládne jediná, nejsilnější firma.

Martin Pecina za dva největší problémy naší energetiky označil:

  • Zvyšování ceny elektřiny vlivem příspěvku na OZE
  • Nezrušení ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách

Předpokládá, že ke zrušení limitů v několika příštích letech zcela jistě dojde pod tlakem nedostatku uhlí především pro teplárny. Na rozdíl od Bursíka a Míla nepředpokládá v příštích 10–15 letech v energetice žádné převratné změny.

Jiří Borkovec kritizoval proces přípravy tak významného dokumentu jako je Státní energetická koncepce a obecně i postoj ČR k problematice Smart Grids (chytrých sítí), které jsou ve vyspělých zemích na razantním vzestupu. V minulosti u nás zavedené HDO rozhodně není Smart Grids.

Další diskuze se odvíjela především kolem Státní energetické koncepce, energetického mixu, obnovitelných zdrojů energie a byla velmi zajímavá a místy i vzrušená.

Celou si ji můžete poslechnout v následujícím zvukovém záznamu.

 
 
Reklama