Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Konference Dny teplárenství a energetiky 2021

Přejeme Vám klidné a zdravé vánoční svátky a ať je nový rok takový, jaký ho chcete mít. Těšíme se na Vás v roce 2021 a věříme, že se osobně všichni potkáme 27.–28. dubna opět v Hradci Králové.

Jaké byly dny teplárenství a energetiky 2020?

  • 913 návštěvníků
  • 101 firem
  • 47 přednášek

Jako každý rok, i letos jsme se zeptali hostů, jak na ně problematika teplárenství prostřednictvím konference zapůsobila, a co pro ně Dny teplárenství a energetiky znamenají.

Ohlasy na DTE 2020

Petr Havelka, Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH):
Kdybychom neměli roušky, asi by nikdo nikdy nepoznal, že se konference konala za specifických podmínek. Aroma desinfekce se prolínalo celým kongresovým sálem a přilehlými prostorami, ale na kvalitu přednášek to mělo pramalý vliv.

Jaromír Manhart, Státní fond životního prostředí (SFŽP):
Máme důvod k přiměřenému optimismu, protože přednášky, které tady zazněly, ukazují, že se dokážeme v této oblasti rozhodovat rozumně. Hovořím, a to zdůrazňuji, o investorech. Odkláníme se od využívání uhlí, což je v absolutním pořádku. Zároveň se odkláníme i od skládkování. To je také v absolutním pořádku. Uvědomme si, že bioodpad odložený na skládkách produkuje do ovzduší obrovské množství skleníkových plynů, což je otřesné.
Legitimní otázkou je, zda by skládky neměly platit za produkci skleníkových plynů. Samozřejmě v návaznosti na úvahy ve sněmovně, kde se řeší poplatek za spalování. Ale rozhodně si nedovedu představit, jak by probíhaly výpočty emisí skleníkových plynů, kolik ta či ona skládka produkuje a podobně. Jinak mám opravdu z letošního ročníku velmi dobrý pocit. Jsme tu sice v rouškách, ale jen tak odhadem mám dojem, že zde letos nebylo méně lidí než kdykoli předtím.

Ze zákulisí: COVID 19 ve stínu DTE 2020:

Nezdá se to, ale z hlediska pořadatele a samozřejmě i organizátora se letošní ročník připravoval dvakrát. Po neuskutečněné konferenci v tradičním dubnovém termínu následoval zářijový termín, který pro změnu proběhl za zvláštních okolností.

Veškerý management příprav, komunikaci s vystavovateli, hosty, týmem, pořadatelem – Teplárenským sdružením ČR –, marketing a milion dalších věcí má každý rok na bedrech Mirka Kunčáková a její tým z firmy Exponex, s. r. o.
A protože se konference vydařila po všech možných stránkách za podmínek řekněme „bojových“, nedalo se nezeptat.

Jak obtížné letos bylo dát celou konferenci dohromady?
Bylo to podstatně těžší. Překládali jsme termín konání z jara na podzim. To znamenalo, že spoustu věcí jsme dělali nadvakrát. Vše, co jsme měli přichystané na jaře, jsme museli chystat znovu na podzim. To byla první věc.
Druhá věc byla opatření proti šíření COVID 19. Byla velmi náročná a svazující, protože jsme přemýšleli, co všechno musíme splnit. Především jsme pak do poslední chvíle netušili, zda se opatření nezpřísní a zda konference vůbec proběhne, jestli nám ji nezakážou třeba den předem, nebo zda nevyhlásí taková opatření, kterým nebudeme moci vyhovět. Věděli jsme totiž, že například velký hudební festival Colours of Ostrava zrušili pouhých pět hodin před začátkem akce. Když jsme tedy objednávali catering a ostatní materiál, zůstávalo ve hvězdách, zda to třeba nebudou vyhozené peníze.

Pro dlouhé zimní večery Vám zasíláme malé počteníčko.

TEPLÁRENSKÉ SDRUŽENÍ České republiky
logo TEPLÁRENSKÉ SDRUŽENÍ České republiky

Zájmové sdružení právnických osob, jejichž činnost souvisí s problematikou výroby, rozvodu a spotřeby tepla, výrobou a montáží technologií pro teplárenství a projektování zařízení pro zásobování teplem. Členové Teplárenského sdružení ČR vyrábějí více než ...

 
 
Reklama