Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Ceny tepla příští rok příliš neporostou, někde teplo i zlevní

Ceny dálkového tepla vyrobeného ze zemního plynu se v příštím roce nebudou zvyšovat. V některých lokalitách dojde i ke snížení předběžné kalkulované ceny tepla pro rok 2021.

U tepláren, které využívají více paliv, většinou zůstanou ceny tepla stejné. V případě tepláren, které používají hlavně uhlí, se očekává zachování letošní ceny tepla nebo jen mírný meziroční růst nepřesahující míru inflace, která se pohybuje nad 3 %. Na celkové náklady za teplo bude mít letos u domácností vliv nejen venkovní teplota, ale i omezení vyvolaná vládními nařízeními, respektive náš delší pobyt doma. Topná sezóna zatím klimaticky odpovídá dlouhodobému průměru.

V případě tepla vyrobeného ze zemního plynu lze očekávat stagnaci, v řadě měst a obcí se však pro příští rok podaří cenu tepla dokonce snížit. V případě výroby tepla z uhlí budou jeho ceny zachovány nebo dojde většinou jen k mírnému meziročnímu nárůstu do úrovně inflace, která je podle aktuálních dat Českého statistického úřadu za posledních 12 měsíců na úrovni 3,3 %. Pokud došlo vlivem probíhající pandemie k výraznému snížení odběru tepla, může být výjimečně růst ceny tepla i vyšší. Bude se však jednat pouze o ojedinělé případy.

Teplárny, elektrárny, závodní energetiky a plynové kotelny zásobují teplem pro vytápění a ohřev teplé vody už přes 1,7 milionu domácností, v nichž žije přes 4 miliony obyvatel. Zhruba 55 % tepla pro byty se v teplárnách vyrábí z uhlí, třetina ze zemního plynu. Dalších sedm procent tvoří biomasa a čtyři procenta připadají na teplo ze zařízení pro energetické využití odpadů, na druhotné zdroje energie a ostatní paliva.

Průměrná čtyřčlenná domácnost v bytovém domě ročně spotřebuje 25 GJ tepla na vytápění a ohřev vody. Podle každoročních šetření Českého statistického úřadu se náklady na vytápění a ohřev vody podílejí na celkových spotřebních vydáních domácností přibližně 6 %. Vzhledem ke zvyšování platů v minulých letech a stagnaci cen tepla se tak podíl nákladů na tepelnou pohodu v bytě i mírně snižuje.

Co určuje celkové náklady na teplo?

 • jednotková cena tepla
 • spotřebované množství tepla

Co ovlivňuje jednotkovou cenu tepla pro domácnosti?

 • cena paliva používaného k výrobě tepla
 • cena povolenky na emise skleníkových plynů a poplatky za emise znečišťujících látek
 • mzdy a další provozní náklady
 • sazba DPH – v případě tepla 10 %

Spotřebované množství tepla je ovlivňováno především:

 • venkovní teplotou (klimatickou náročností lokality a aktuální zimy)
 • efektivitou topného systému a tepelně-izolačními vlastnostmi budovy
 • tepelnou pohodou v bytě, doporučené teploty:
  obytné místnosti teplota 21 °C, koupelna v době použití 24 °C, ložnice 19 °C,
  chodby a schodiště 15 až 18 °C podle využití a polohy;
  každý 1 °C teploty v bytě navíc je navýšení nákladů na vytápění o 5 %.

TEPLÁRENSKÉ SDRUŽENÍ České republiky
logo TEPLÁRENSKÉ SDRUŽENÍ České republiky

Zájmové sdružení právnických osob, jejichž činnost souvisí s problematikou výroby, rozvodu a spotřeby tepla, výrobou a montáží technologií pro teplárenství a projektování zařízení pro zásobování teplem. Členové Teplárenského sdružení ČR vyrábějí více než ...

 
 
Reklama