Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

PORSENNA o.p.s. pořádá seminář o dynamickém veřejném osvětlení

Seminář proběhne na začátku března v Praze. Hlavními tématy semináře jsou technické aspekty veřejného osvětlení, uplatnění GIS při správě veřejného osvětlení a další.

PORSENNA o.p.s. pořádá seminář o dynamickém veřejném osvětlení

Dne 5. března 2019 pořádá společnost PORSENNA o.p.s. seminář o dynamickém veřejném osvětlení v rámci projektu Dynamic Light podpořeného z programu Interreg Central Europe.

Seminář je určen zejména zástupcům měst a obcí, energetickým manažerům, zástupcům technických služeb a společností spravujících veřejné osvětlení v přenesené správě.

Hlavními tématy semináře jsou technické aspekty veřejného osvětlení, uplatnění GIS při správě veřejného osvětlení, význam analýzy a pasportizace, financování investic ve veřejném osvětlení, strategické plánování, chytré veřejné osvětlení, standardy veřejného osvětlení a příklady z praxe.

Místo konání: Praha, Hotel Olympik, Sokolovská 138, 186 76

Registrace: Seminář se uskuteční ve spolupráci s B.I.D. Services při konferenci Candela 2019. Účast na semináři je BEZPLATNÁ.

Pro registraci potvrďte svoji účast v předstihu 14 dnů před konáním semináře na e-mailovou adresu krejci@porsenna.cz

PROGRAM SEMINÁŘE
Seminář se skládá ze 3 bloků:

  • BLOK 1: Legislativa, technické řešení dynamického veřejného osvětlení; rušivé světlo, biodynamické osvětlení.
  • BLOK 2: Koncepční přístup k dynamickému veřejnému osvětlení – analýza stavu a generel VO, strategie, akční plán, uplatnění GIS při správě veřejného osvětlení.
  • BLOK 3: Financování obnovy veřejného osvětlení, porovnání nákladů při uplatnění SMART technologií, příklady dobré praxe.
PORSENNA o.p.s.
logo PORSENNA o.p.s.

Přípravy projektů, ekonomické hodnocení, energetické audity a optimalizace v oblasti energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie; energetické štítky budov; průkazy energetické náročnosti budov; optimalizace projektů do pasivního standardu dle ...

 
 
Reklama