Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Ministr životního prostředí k energetickým otázkám

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa potvrdil pokračování dotací na kotle, na zateplování, na soláry a komentoval ceny CZT i uhlíkovou daň a emisní povolenky.

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa potvrdil, že jeho úřad připravuje nový projekt podpory zateplování domů. Ten by tak navázal na program Zelená úsporám. "Byl bych rád, kdybychom jej spustili za rok nebo rok a půl," uvedl Chalupa v online rozhovoru se čtenáři Aktuálně.cz a dále komentoval řadu dalších otázek.

Komentář ministra zavedeni uhlíkové daně na pevná paliva: Zavedeni uhlíkové daně na pevná paliva (tedy nikoli pouze na uhlí) je zvažováno především z důvodu spravedlivého vyrovnání podmínek mezi CZT a domácnostmi a lokálními výtopnami. Zatímco systémy CZT jsou zatíženy poplatky, ekologickou daní a nákupem povolenek na vypouštění CO2 a množstvím regulace, jsou domácnosti a lokální zdroje tepla od jakýchkoliv daní oproštěny. A to i přesto, že používají stejné PEZ (uhlí, plyn, biomasa...).

Komentář ministra k problematice dálkového vytápění, kdy stát zvyšuje daň z přidané hodnoty na teplo a povolenek pro teplárny a k tomu, proč tohle všechno mají platit ti, kteří využívají ekologické vytápění a méně znečišťují?
..je to velmi složitý problém. Jak už jsem napsal, souhlasím, že systém centrálního zásobování teplem, na kterém je zhruba 40 procent domácností, je určitě dobrým způsobem vytápění z hlediska ovzduší a jistě si zaslouží podporu. Pravdou navíc je, že je naopak daněmi i jinými regulacemi zatížen víc než třeba domácí výtopny a logicky pak je cena dodávaného tepla vysoká a pro další zákazníky neatraktivní. Škála možností, jak ale tento systém podpořit, je nicméně velmi omezená. Jednou z věcí je například otázka tzv. derogací.

Komentář ministra k otázce těžby uhlí a jaderné energie proti využívání přírodních zdrojů voda, slunce, vítr,..
: ..můj názor je takový, aby se v energetické koncepci jako prioritní sledovala varianta neprolomení limitů. Jsem přesvědčen, že budoucnost českého teplárenství lze řešit bez prolomení limitů. Jde o to, jestli stát dokáže využít svého práva suverénního vlastníka nerostného bohatství a určit podíl vydobytého uhlí, které by těžaři museli prodávat českým teplárnám. Neříkám, že zadarmo, ať to uhlí klidně prodávají za tržní cenu. U jádra platí výhoda nulových emisí.

Komentář ministra k podpoře na výměnu kotlů v Moravskoslezském kraji, když příjem žádostí byl od 08.00 hod. dne 1.2.2012 a již ve 10.30 hod. dne 1.2.2012 byl projekt ukončen z důvodu velkého počtu žádostí s tím, že limit 20 mil. Kč je vyčerpán
: ..vzhledem k pozitivní odezvě se chystáme do konce tohoto roku vyhlásit další kolo výzvy související s žádostmi o dotaci na kotle. Kdy se tak stane, se dozvíte na stránkách ministerstva nebo Moravskoslezského kraje.
Na zlepšení kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji (MSK) půjde letos velké množství peněz. Například v dubnu 2012 bude vyhlášena výzva, která navýší stávající alokaci o 3 miliardy na finálních 5 miliard z Fondu soudržnosti pro projekty, které využívají 90% režim zvýhodněné veřejné podpory. Výzva bude určena pro velké nespalovací zdroje v okresech Karviná, Frýdek-Místek a Ostrava-město. Dále v květnu 2012 bude vyhlášena na všechny oblasti v prioritní ose 2 OPŽP další výzva, ve které bude pro celou oblast MSK alokována 1 miliarda korun. Výzva bude určena jak pro veřejný, tak pro privátní sektor. A konečně, do konce února 2012 bude vyhlášena 35. Výzva v prioritní ose 3, která bude výhradně zaměřená na zateplení veřejných budov. V této výzvě bude alokována částka 2,5 miliardy korun z Fondu soudržnosti. Projekty realizované v nejpostiženějších oblastech Moravskoslezského kraje budou bonifikovány 10 % ze zisku bodů v technicko-ekologickém hodnocení.

K instalaci solárních panelů na rodinné domy ministr řekl
: ..nový zákon o podporovaných zdrojích energie otázku tzv.ostrovních systémů (např.solární panel na střeše) řeší a věřím, že ku prospěchu této - na rozdíl od jiných - opravdu rozumné věci.

Ministr Chalupa v odpovědích na otázky čtenářů také potvrdil, že Praha skutečně přijde i o miliardovou dotaci na stavbu čističky odpadních vod. "Opravdu to s dotací pro Prahu nevypadá růžově. Bohužel jsme si ale takto před lety nastavili podmínky a teď už je měnit nelze," uvedl.

Ministr v jedné z odpovědí charakterizoval celý svůj přístup takto: Jsem hluboce přesvědčen, že rozumná a zodpovědná správa životního prostředí je základní hodnota nikoli levicového, ale konzervativního voliče. Zvlášť není-li založena na modních vlnách, dirigismu a dogmatismu. Každy normální člověk přeci chce dýchat čerstvý vzduch.

Celý rozhovor na Aktuálně.cz
 
 
Reklama